Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Conferințe, colocvii şi simpozioane internaționale

 

- Colocviul Internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediția a XIV-a cu tema: SUB SEMNUL MUZELOR, Craiova, 29 Septembrie 2023

 

Arhivă

Colocviul Școlii Doctorale “Alexandru Piru”. Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova. Ediția a IV-a. 23-24 noiembrie 2022. Programul colocviului

- Conferinţa Internaţională TRADIȚIE ȘI CONTINUITATE, ediția a V-a Craiova, 18 noiembrie 2022, conferință on-line.

- THE 2ND ”TRANSLATION TIMES” INTERNATIONAL CONFERENCE (online), Craiova, 8-9 December 2022. Conference programme

- The 21st International Conference LANGUAGE LITERATURE AND CULTURAL POLICIES MIRARI, MIRABILIA, MIRROR. REFLECTIONS OF REALITY IN LITERATURE AND LINGUISTICS, Craiova, 21-23 October 2022. Conference programme

COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2022) INTERNATIONAL CONFERENCE (online) Craiova, 14 th-15 th October 2022. COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2022) CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ Craiova, 14-15 octombrie, 2022 Ediţia a XV-a.

- Al XII-lea Simpozion de italienistica La prosa italiana tra comunicazione e invenzione letteraria, 29-30 septembrie 2022, Craiova. The 12th International Conference of Italian Studies La prosa italiana tra comunicazione e invenzione letteraria, Sptember 29-30, Craiova. SCHEDA DI ISCRIZIONEProgramma Convegno.

- The 7th International Conference Discourse Markers in Romance Languages: Crosslinguistic approaches in Romance and beyond, 16 – 18 June 2022, Craiova. 7e Conférence internationale Les marqueurs de discours dans les langues romanes : approches intra- et interlinguistiques, les 16 – 18 juin 2022, Université de Craiova. Second Call for Papers. Conferința internațională Discourse Markers in Romance Languages (DISROM 7) Craiova, 16-18 iunie 2022, http://disrom2022.wordpress.com.

- Colocviul Internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediția a XIII-a cu tema: ZEI, DUHURI, CULTE, TOTEMURI, CREDINȚE ȘI MITOLOGIE ÎN LUMEA GRECO-ROMANĂ, Craiova, 27 Mai 2022. Circulara a II-aProgramul conferinței. Le Colloque International RÉCEPTIONDE L’ANTIQUITÉ GRÉCO-LATINE DANS LES CULTURES ÉUROPÉENNES, XIII-ème ÉDITION avec le thème: DIEUX, ESPRITS, CULTES, TOTEMS, CROYANCES ET MYTHOLOGIE DANS LE MONDE GRÉCO-ROMAIN, 27 Mai 2022. το Διεθνές Συνέδριο Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ, 13 Η ΕΚΔΟΣΗ με θέμα: ΘΕΟΙ, ΠΝΕΥΜΑΤΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ, ΤΟΤΕΜ, ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΟ ΚΟΣΜΟ, 27 ΜΑΙΟΥ 2022.

- Colloque international LE POUVOIR DU RIRE - RIRE DU POUVOIR HUMOUR, DISCOURS ET POLITIQUE, Craiova, 19-20 mai 2022

- The 20th International Conference LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES: BRIDGES THAT SEPARATE AND WALLS THAT CONNECT, Craiova, December 17-18, 2021. Conference programme

- The 1st ”TRANSLATION TIMES” International Conference, Craiova, December 9-10, 2021. Programul conferinței

- Conferința Internaționala FRONTIERE ȘI CONTACTE. FENOMENE LOCALE, REGIONALE ȘI GLOBALE, Craiova, 19-20 noiembrie 2021 (online, zoom și google meet).

- Conferința Internațională Text, Context, Pretext, Craiova, 12-13 noiembrie 2021. Fișa de participare. Normele de redactare

- Conferinţa Naţională TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE. INTERFERENȚE CULTURALE ȘI LINGVISTICE ÎN CONTEXT EUROPEAN, ediția a IV-a Craiova, 26 noiembrie 2021, conferință on-line. Programul conferinței.

- The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2021), Craiova, 15th - 16th October 2021. Conferinţă internatională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2021), Craiova, 15-16 octombrie 2021. Conference programme

- Colloque international en ligne STÉRÉOTYPES ET CLICHÉS, Craiova, du 28 au 29 septembre 2021

- Conferința Internațională FRONTIERE ȘI CONTACTE. FENOMENE LOCALE, REGIONALE ȘI GLOBALE, Craiova, 19-20 noiembrie 2021. Formular de înscriere

- Colloque international STÉRÉOTYPES ET CLICHÉS, Craiovam 28-29 septembre 2021

- Simpozionul doctoranzilor (ESSE Doctoral Symposium) 2021

- Colocviul Internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediția a XII-a cu tema: DREPT ȘI INSTITUȚII ÎN LUMEA GRECO-ROMANĂ, 28 mai 2021. Programul colocviului. Rezumate. The International Colloquium THE RECEPTION OF GRECO-LATIN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES, XIITH edition – THEME: LAW AND INSTITUTIONS IN THE GRECO-ROMAN WORLD May 28th, 2021. Conference programme. Abstracts. Le Colloque International LA RÉCEPTION DE L’ANTIQUITÉ GRÉCO-LATINE DANS LES CULTURES EUROPÉENNES, XII -ème edition avec la théme: DROIT ET INSTITUTIONS DANS LE MONDE GRECO-ROMAIN, 28 Mai 2021. το Διεθνές Συνέδριο Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ, 12η ΕΚΔΟΣΗ με θέμα: ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ, 28 ΜΑΪΟΥ 2021.

- The 19th International Conference LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES: Discourses of Solitude and Commonality, Craiova, December 10-11, 2020.

- Conferința Națională TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE. MAGIȘTRI ȘI DISCIPOLI, Craiova, 23 octombrie 2020

- The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2020), Craiova, 16th - 17th October 2020. Conferinţă internatională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2020), Craiova, 16-17 octombrie 2020

Conferința Internațională Text, Context, Pretext, Craiova, 13-14 noiembrie 2020. Fișa de înscriere. Norme de tehnoredactare

- Colocviul Internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediția a XI-a , cu tema SUB SEMNUL LEGII, Craiova, 29 mai 2020. Programul colocviului. Rezumate. The International Colloquium THE RECEPTION OF GRECO-LATIN ANTIQUITY IN EUROPEAN CULTURES, 11th EDITION, with the topic UNDER THE SIGN OF LAW, Craiova, May 29 2020. Conference programme. Abstracts

- The 18th International Conference LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES: Choices and Common Sense, Craiova, October 17-19, 2019. Conference programme

Conferința Internațională Text, Context, Pretext, Craiova, 17-18 mai 2019. Fișa de înscriere

Concursul naţional de traducere între limbile romanice (franceză, italiană, română, spaniolă) şi latină, Ediţia a III-a, 15-16 mai 2019

ATELIERE STUDENȚEȘTI DE TRADUCERE (FRANCEZĂ, ENGLEZĂ) (11-12 mai 2019). Program. Regulament concurs.

- The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2019), Craiova, 11th - 12th October 2019. Conferinţă internatională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2019), Craiova, 11-12 octombrie 2019. Programul conferinței. Prezentare Brian Michael Gross

- Convegno internazionale di italianistica Forme, strutture, generi nella lingua e nella letteratura italiana, Craiova, 20-21 settembre 2019. Programma Convegno. The 11th International Conference of Italian Studies Forms, Structures and Genres in Italian Language and Literature, Craiova, September 20-21, 2019

- 4th International Pedagogical and Linguistic Conference (ERL IV) Educational Role of Language - From theory to practice, from practice to theory, Craiova, 17-18 iunie 2019. Call for papers

- The 17-th International Conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES TEXT AVATARS IN THE POSTHUMAN AGE, Craiova, October 11-13, 2018. Call for papers

- Conferința Națională TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE. SUB SEMNUL LUI LIBER PATER (Perspective culturale, istorice şi literare), Craiova, 19 octombrie 2018. ApelPowerPointPresentation Laurent Gautier (Université de Bourgogne)

- The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2018), Craiova, 12-13 October 2018. Call for papers. PowerPointPresentation by Brian M. Goss (Saint Louis University - Madrid). Conferința Internațională COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2018), Craiova, 12-13 octombrie 2018. Apel.

LE COLLOQUE INTERNATIONAL LA TRADUCTION : THÉORIES, PRATIQUES, FORMATIONS (28-29 septembrie 2018) Programme et résumés 

- Convegno internazionale di italianistica Lingua e letteratura italiana nel presente e nella storia, Craiova, 14-15 settembre 2018. Programma Convegno. The 10th International Conference of Italian Studies The Present and the History of Italian Language and Literature, Craiova, September 14-15, 2018

- Conferința Internațională de Stiințe umaniste și sociale CREATIVITATE, IMAGINAR, LIMBAJ (CIL 2018) – Ediția a V-a, Craiova, 24-25 mai, 2018

- Colocviul Internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediția a X-a aniversară, cu tema Tradiţia discursivă greco-romană, Craiova, 26 mai 2018. Circulara a II-a. Programul colocviului. Rezumate. The International Colloquium THE RECEPTION OF GRECO-LATIN ANTIQUITY IN EUROPEAN CULTURES, 10th ANNIVERSARY EDITION, with the topic Greco-Roman Discursive Tradition, Craiova, May 26 2018. Second Call for Papers

ATELIERUL DOCTORAL "Les discours spécialisés" (22-23 martie 2018)

COLOCVIUL DOCTORAL „NOI PERSPECTIVE ÎN CERCETAREA LINGVISTICĂ ȘI LITERARĂ" (21 aprilie 2018)Caiet de rezumateProgramul colocviului

ATELIERE STUDENȚEȘTI DE TRADUCERE (FRANCEZĂ, ENGLEZĂ) (9-10 mai 2018)

- Conferința Internațională Educational Role of Language III – How do we understand it?, Vilnius, 14-15 iunie 2018

- Conferinţa Naţională TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE. PERSPECTIVE CULTURALE, ISTORICE ŞI LITERARE, Craiova, 3 noiembrie 2017

- The 16-th International Conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES TRANSITIO, TRANSMISSIO, TRANSLATIO - Spaces of Transition in the Modern World, Craiova, October 12-14, 2017. Call for papersRegistration form

- Conferința Internațională de Stiințe umaniste și sociale CREATIVITATE, IMAGINAR, LIMBAJ (CIL 2017) – Ediția a IV-a, Craiova, 19-20 mai, 2017. Fișa de participare

- The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION, Craiova, 13th - 14th October 2017. Conferinţă internatională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2017), Craiova, 13-14 octombrie 2017. Programul conferinței. Galerie fotografii

- Convegno internazionale di italianistica "Dal libro a stampa a Internet: metamorfosi della ricerca linguistica e letteraria italiana", Craiova, 15-16 settembre 2017. The 9th International Conference of Italian Studies - "From Printed Books to the Internet: Metamorphoses of Italian Linguistic and Literary Research", Craiova, September 15-16, 2017; Programma Convegno

- Conferința Internațională de Științe Umaniste și Sociale - "Creativitate, Imaginar, Limbaj", Craiova, România, 19-20 mai 2014. The International Conference of Humanities and Social Sciences -"Creativity, Imaginary, Language", Craiova, Romania, 19-20 May 2014. Conférence Internationale de Sciences Humaines et Sociales – ”Créativité, Imaginaire, Langage”, Roumanie, Craiova, du 19 au 20 mai 2017.

- VIe Colloque international San-Antonio « L’Humour chez San-Antonio. Sources, instruments, traductibilité » Craiova, les 18 et 19 mai 2017

- Colocviul Internațional - RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, Editia a IX-a cu tema OVIDIU – DOUĂ MII DE ANI DE METAMORFOZE, Craiova, 26-27 mai 2017; A doua circulară; Rezumate; Programul conferinței. The International Colloquium - THE RECEPTION OF GRECO-ROMAN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES, the 9th edition with the theme: OVID-TWO THOUSAND YEARS OF METAMORPHOSES, Craiova, May 26-27, 2017; Second Call for Papers; Abstracts. Le Colloque International - LA RECEPTION DE L’ANTIQUITE GRECO-LATINE DANS LES CULTURES EUROPEENNES, IXe édition au sujet: OVIDE-DEUX MILLE ANS DE METAMORPHOSES, Craiova, les 26 et 27 mai 2017

- The Joint International Conference MODERN PERSPECTIVES ON EDUCATION FOR SUSTAINABLE AND SOLIDARY DEVELOPMENT, Craiova, October 25-26, 2016

- The 15-th International Conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES -"THE PAST IN THE PRESENT", Craiova, September 29 - October 1, 2016

- Convegno internazionale - "Il tempo e lo spazio nella lingua e nella letteratura italiana", Craiova, 16-17 settembre 2016. The 8th International Conference of Italian Studies - "Time and Space in Italian Language and Literature", Craiova, 16-17 September 2016; Programma Convegno.

- The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION, Craiova, 14-15 October 2016. Conferinţă internatională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2016), Craiova, 14-15 octombrie 2016; Programul conferinței.

- Colloque international - 50 ANS DE FRANÇAIS À L’UNIVERSITÉ DE CRAIOVA (1966-2016), Craiova, 19-20 mai 2016. Fiche d'inscription

- Colocviul Internațional - RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, Editia a VIII-a cu tema RAZBOIUL, ARTA ZEILOR SI A EROILOR, Craiova, 28 mai 2016. Program. Rezumate; The International Colloquium - THE RECEPTION OF GRECO-ROMAN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES, the 8th edition with the topic: WAR, THE ART OF GODS AND HEROES, Craiova, May 28, 2016.

- The 14-th International Conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES -"MAPPING AND RE-MAPPING IDENTITIES: DILEMMAS AND CHOICES", Craiova, October 22-23, 2015. Conference programme

- Conferinţă internatională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2015). The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION, Craiova, 16-17 October 2015. Conference programme

- Convegno internazionale - "Presente e futuro della lingua e letteratura italiana: problemi, metodi, ricerche", Craiova, 18-19 settembre 2015. The 7th International Conference of Italian Studies - "Present and Future of Italian Language and Literature: Issues, Methods, Research", Craiova, 18-19 September 2015; Programma Convegno 18-19 settembre 2015.

- The 13-th International Conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES -"ERROR IN CONTEXT, CONTEXT OF ERROR", Craiova, November 19-21, 2014.

- Conferinţa internaţională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE, Craiova, 17-18.10.2014. Programul conferinței. The International Conference - COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION, Craiova, 17-18 October, 2014.

- Colocviul Internațional - RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE - Craiova, 24-25 octombrie 2014. Program. Rezumate; The International Colloquium - THE RECEPTION OF GRECO-ROMAN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES, Craiova, the 24th - 25th of October 2014; Colloque International - LA RECEPTION DE L'ANTIQUITE GRECO-LATINE DANS LES CULTURES EUROPEENNES, Craiova, 24 - 25 Octobre 2014. Norme de tehnoredactare. Link: Fabula.org, latinalexis.com, ehu.es. Înscrierea s-a prelungit pâna în data de 10.10.2014. Anunț important pentru participanții români.

- Convegno internazionale - La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica - Craiova, 19 - 20 settembre 2014; Italian Language and Literature in a Synchronic and Diachronic Perspective, Craiova, September, 19-20, 2014; Programma Convegno 19-20 settembre 2014.

- Conferința Internațională de Științe Umaniste și Sociale - "Creativitate, Imaginar, Limbaj", Craiova, 16-17 mai 2014. The International Conference of Humanities and Social Sciences -"Creativity, Imaginary, Language", Craiova, 16-17 May 2014

- Convegno internazionale - Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana - Craiova, 20 - 21 settembre 2013; Discourse and Culture in Italian Language and Literature, Craiova, September, 20-21, 2013; Programma Convegno 20-21 settembre 2013.

- The 12-th international conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES -"REALITY: AN OPEN WINDOW TO DOUBT", Craiova, October 3-5, 2013.

- International conference COMPARATIVISM, IDENTITY,  COMMUNICATION, sixth edition, Craiova, October, 18-19, 2013. Conference programme. Conferinţa internaţională COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE, ediţia a VI-a, Craiova, 18-19 octombrie 2013. Programul conferinţei.

- La traduction spécialisée: domaine de recherche pour la construction d’un modèle didactique opératoire en contexte pluriculturel - Séminaire international de recherche appliquée, Table ronde. Université de Craiova, 27 - 29 novembre 2013.

- Colocviul internaţional „Receptarea antichităţii greco-latine in culturile europene”, Ediţia a VI-a 2013 - ATELIERUL HIPPIKÀ - CALUL ÎN ISTORIA OMULUI - Craiova, 6 decembrie 2013, Casa Universitarilor, Calea Unirii, nr. 57; The workshop HIPPIKA- THE HORSE IN THE HISTORY OF MANCraiova, December 6th 2013. Programul conferinței

- UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - CENTRUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU-SEVERIN, AL III-LEA SIMPOZION INTERNAŢIONAL ÎNTOARCEREA ÎN ITHACA. CULTURA ROMÂNEASCĂ DIN EXIL ŞI DIN AFARA GRANIŢELOR, 18-19 MAI 2013

- THE 11-TH INTERNATIONAL CONFERENCE LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES -"SITES OF DISSENSION, SITES OF NEGOTIATION: CONFLICT AND RECONCILIATION IN LITERATURE AND LINGUISTICS"; Craiova, Romania, November, 15-17, 2012. Conference programme.

- International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY,  COMMUNICATION, fifth edition, Craiova, 2nd-3nd November, 2012. Conferinţa internaţională COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE, ediţia a V-a, Craiova, 2-3 noiembrie 2012; Programul colocviului.

- Simpozionul internaţional Discorso, identità e cultura nella lingua e nella letteratura italiana - 21-22 septembrie 2012 - Program simpozion

- Seminar International Universitar de Cercetare La formation professionnelle des futurs enseignants en FLE: enjeux et stratégies dans la zone ECO, Craiova, 9-10 iulie 2012 - Apel;Fişă de înscriere

- Colocviul internaţional La traduction spécialisée : fondements et méthodes. Types de discours, formules consacrées, dimension culturelle, Craiova, 4-6 iunie 2012 - Apel; Fişă de înscriere pentru comunicări; Fişă de înscriere pentru proiecte de cercetare (tineri cercetători)

- Colocviul Internaţional RECEPTAREA ANTICHITĂŢII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediţia a V-a, Craiova, 11 -12 Mai 2012; - The Fifth Edition of the International Colloquium THE RECEPTION OF THE GRECO-ROMAN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES, Craiova, May 11th – 12th 2012; - Colloque International LA RÉCEPTION DE L’ANTIQUTÉ GRÉCO-LATINE DANS CULTURES EUROPÉENNES, Ve édition, Craïova, 11 -12 Mai 2012; Comitet ştiinţific; Rezumatele colocviului; Programul colocviului

- Colloque international - Les emprunts lexicaux au français dans les langues européennes - Craiova, du 10 au 12 novembre 2011

- INTERNATIONAL CONFERENCE: COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2011) Fourth edition, Craiova, October, 21th-22th, 2011 and the workshop: POSTMODERN CULTURE. CREATION AND INTERPRETATION - Conference schedule 
- CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ: COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2011) – Ediţia a IV-a, CRAIOVA, 21-22 OCTOMBRIE 2011 şi un workshop: CULTURA POSTMODERNĂ. CREAŢIE ŞI INTERPRETARE

- The 10th International Conference “Language, Literature And Cultural Policies – Details That Matter” - First Call for Papers; - Second Call for Papers - October 7-9, 2011

- Simpozion internaţional L’italiano nel mondo, a 150 anni dall’Unità d’Italia - Craiova 16 - 17 septembrie 2011; Italian Language in the World, 150 years after the Italian Union - Craiova 16 - 17 September 2011- Programul simpozionului

- The Third Student Competition - American Studies - 23-24 May, 2011

- Séminaire International Universitaire de Recherche, Section : Chercheurs consacrés - les 21-22 mars (de 9h00 à 18h), La jeunesse francophone et ses contextes. Dialogue des langues et des cultures. - http://www.wix.com/universitatesiur/craiova2011 ; http://www.fabula.org/actualites/article42247.php; JIR.Craiova.2011.Jeunes chercheurs; JIR.2011, Projets de recherche; SIUR,2011,Craiova, Projets de recherche

- THE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE - “LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES – CENTRES AND (EX-) CENTRICITIES” - Craiova, Romania, November 12-14, 2010; Lista participanţilor; Rezumate; Programul conferinţei

- Colloque International - ALBERT CAMUS, UN ÉCRIVAIN POUR NOTRE TEMPS - du 28 au 30 octobre 2010, l’Université de Craiova, Roumanie

- Conferinţa internaţională - COMUNICARE, IDENTITATE, CULTURĂ (CIC 2010) - Ediţia a III-a - RO, Craiova, 22-23 octombrie 2010; COMMUNICATION, IDENTITY, CULTURE (CIC2010) - Third Edition International Conference Craiova, October, 22-23, 2010 - Programul colocviului

- Colocviul internaţional - RECEPTAREA ANTICHITĂŢII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE - Casa Universitarilor, Craiova, 22-23 octombrie 2010 - RO - EN - FR; Rezumatele colocviului; Programul colocviului

- Simpozion Internaţional - Limba şi literatura italiană în Europa - 18-19 octombrie 2010 - Programul Simpozionului

- Colocviul naţional A.T. LAURIAN  ŞI  CONTEMPORANII  SĂI. BICENTENARUL NAŞTERII  SAVANTULUI - 7-8 mai 2010

- Journée de réflexion - IIIe édition. Écrivains etrangers d’expression française. Texte, intertexte, discours littéraire. Le 17 avril 2010.

- Master and PhD Students' Paper Session. English Language, English and American Literature and Teaching EFL - 17 april 2010

- Simpozionul internaţional - GIORGIO BASSANI, LA 10 ANI DE LA MOARTE - Craiova, 14-15 aprilie 2010 - Program -

- Journée de réflexion - Le 28 novembre 2009 - Volume editate

- Colocviul internaţional - Études francophones. Les brouillons sur soi. Génétique / Poïétique -  5-7 noiembrie 2009.

- CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ COMUNICARE, IDENTITATE, CONTEXT - Craiova 6-7 noiembrie 2009; termen limită - 20 octombrie 2009.  COMMUNICATION, IDENTITY, CONTEXT ( cic2009 ), INTERNATIONAL CONFERENCE, Craiova, November 6th-7th, 2009, Call for Papers; extended deadline: the 20th of October.

- Simpozionul Internaţional "Ritual funerar şi orizont identitar la românii din Balcani" - 26-28 septembrie 2009.

- RECEPTAREA ANTICHITĂŢII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, Craiova, Romania, 9-10 octombrie2009; THE RECEPTION OF THE GRECO-LATIN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES L’INFLUENCE DE L' ANTIQUITÉE GRECQUE-LATINE DANS LES CULTURES EUROPÉENNES. - Rezumate colocviu - PROGRAMUL COLOCVIULUI

- THE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE “LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES” –FROM EVOLUTION TO INVOLUTION , Craiova, Romania, October 2-4, 2009.

- COLOCVIUL INTERNAŢIONAL " Teoria, practica şi didactica traducerii specializate" - Craiova (România) - 28-29 mai 2009. Detalii la: http://dtil.unilat.org/colocviu_craiova_2009/index.htm.

- Simpozionul Internaţional cu tema „Întoarcerea în Ithaca. Literatura română din exil şi din afara graniţelor: realizări, recuperare, restituire” - 16-17 mai 2009

- RO - Colocviu_Apel; FR - Colloque_Appel; EN - Colloquium_Call; IT - Convegno_Call; SP - Coloquio_Convocatoria- 3-5 martie 2009.

- RECEPTAREA ANTICHITĂŢII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, Craiova, Romania, 21-22 noiembrie 2008; THE RECEPTION OF THE GRECO-LATIN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES; L’influence de l’Antiquitée grecque-latine dans les cultures européennes;- Programul colocviului

- Colloque international – Craiova, Roumanie – du 3 au 4 novembre 2008 -  " Métissage culturel: interculturels et effets de la mondialisation chez les écrivains francophones "

- CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ - COMUNICARE, IDENTITATE, CONTEXT - Craiova

7-8 noiembrie 2008; COMMUNICATION, IDENTITY, CONTEXT (cic2008), INTERNATIONAL CONFERENCE, Craiova, November 7th-8th, 2008, Call for Papers - REZUMATE CONFERINTA

- THE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE “LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES” –INTERFACES , Craiova, Romania, November 13-15, 2008

- Colocviul Internaţional de Exegeze şi Traductologie „Marin Sorescu” Ediţia a II-a, 22-24 februarie 2008

- THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE “LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES – OBSESSIVE DISCOURSE” , Craiova, Romania, October 25-27, 2007

- Colloque International "Synchronie et diachronie dans l’étude du français -  CRAIOVA, 4-5 mai 2007

- Journée de réflexion 2007

- Actes de la Journée de réflexion destinée aux jeunes chercheurs - IIe édition