Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Conferințe, colocvii şi simpozioane internaționale

 

- Conferinţa Internaţională TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE, ediția a VI-a, Craiova, 12 aprilie 2024, conferință on-line. Fișa de înscriere

- THE 3 RD ”TRANSLATION TIMES” INTERNATIONAL CONFERENCE (online), Craiova, 7-8 December 2023. Conference programme. Instructions for authors

- The 22nd International (hybrid) Conference Language, Literature and Cultural Policies: The Geography of MemoryCraiova, October 27-29, 2023. Programul conferintei

- Colocviul Internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediția a XIV-a cu tema: SUB SEMNUL MUZELOR, BAJO IL SIGNO DE LAS MUSASSOTTO IL SEGNO DELLE MUSESOUS LE SIGNE DES MUSESTON MOYSON, Craiova, 29 Septembrie 2023. Programul colocviului

 

Arhivă

Colocviul Școlii Doctorale “Alexandru Piru”. Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova. Ediția a IV-a. 23-24 noiembrie 2022. Programul colocviului

- Conferinţa Internaţională TRADIȚIE ȘI CONTINUITATE, ediția a V-a, Craiova, 18 noiembrie 2022, conferință on-line.

- THE 2ND ”TRANSLATION TIMES” INTERNATIONAL CONFERENCE (online), Craiova, 8-9 December 2022. Conference programme

- The 21st International Conference LANGUAGE LITERATURE AND CULTURAL POLICIES MIRARI, MIRABILIA, MIRROR. REFLECTIONS OF REALITY IN LITERATURE AND LINGUISTICS, Craiova, 21-23 October 2022. Conference programme

COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2022) INTERNATIONAL CONFERENCE (online) Craiova, 14 th-15 th October 2022. COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2022) CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ Craiova, 14-15 octombrie, 2022 Ediţia a XV-a.

- Al XII-lea Simpozion de italienistica La prosa italiana tra comunicazione e invenzione letteraria, 29-30 septembrie 2022, Craiova. The 12th International Conference of Italian Studies La prosa italiana tra comunicazione e invenzione letteraria, Sptember 29-30, Craiova. SCHEDA DI ISCRIZIONEProgramma Convegno.

- The 7th International Conference Discourse Markers in Romance Languages: Crosslinguistic approaches in Romance and beyond, 16 – 18 June 2022, Craiova. 7e Conférence internationale Les marqueurs de discours dans les langues romanes : approches intra- et interlinguistiques, les 16 – 18 juin 2022, Université de Craiova. Second Call for Papers. Conferința internațională Discourse Markers in Romance Languages (DISROM 7) Craiova, 16-18 iunie 2022, http://disrom2022.wordpress.com.

- Colocviul Internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediția a XIII-a cu tema: ZEI, DUHURI, CULTE, TOTEMURI, CREDINȚE ȘI MITOLOGIE ÎN LUMEA GRECO-ROMANĂ, Craiova, 27 Mai 2022. Circulara a II-aProgramul conferinței. Le Colloque International RÉCEPTIONDE L’ANTIQUITÉ GRÉCO-LATINE DANS LES CULTURES ÉUROPÉENNES, XIII-ème ÉDITION avec le thème: DIEUX, ESPRITS, CULTES, TOTEMS, CROYANCES ET MYTHOLOGIE DANS LE MONDE GRÉCO-ROMAIN, 27 Mai 2022. το Διεθνές Συνέδριο Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ, 13 Η ΕΚΔΟΣΗ με θέμα: ΘΕΟΙ, ΠΝΕΥΜΑΤΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ, ΤΟΤΕΜ, ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΟ ΚΟΣΜΟ, 27 ΜΑΙΟΥ 2022.

- Colloque international LE POUVOIR DU RIRE - RIRE DU POUVOIR HUMOUR, DISCOURS ET POLITIQUE, Craiova, 19-20 mai 2022

- The 20th International Conference LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES: BRIDGES THAT SEPARATE AND WALLS THAT CONNECT, Craiova, December 17-18, 2021. Conference programme

- The 1st ”TRANSLATION TIMES” International Conference, Craiova, December 9-10, 2021. Programul conferinței

- Conferința Internaționala FRONTIERE ȘI CONTACTE. FENOMENE LOCALE, REGIONALE ȘI GLOBALE, Craiova, 19-20 noiembrie 2021 (online, zoom și google meet).

- Conferința Internațională Text, Context, Pretext, Craiova, 12-13 noiembrie 2021. Fișa de participare. Normele de redactare

- Conferinţa Naţională TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE. INTERFERENȚE CULTURALE ȘI LINGVISTICE ÎN CONTEXT EUROPEAN, ediția a IV-a Craiova, 26 noiembrie 2021, conferință on-line. Programul conferinței.

- The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2021), Craiova, 15th - 16th October 2021. Conferinţă internatională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2021), Craiova, 15-16 octombrie 2021. Conference programme

- Colloque international en ligne STÉRÉOTYPES ET CLICHÉS, Craiova, du 28 au 29 septembre 2021

- Conferința Internațională FRONTIERE ȘI CONTACTE. FENOMENE LOCALE, REGIONALE ȘI GLOBALE, Craiova, 19-20 noiembrie 2021. Formular de înscriere

- Colloque international STÉRÉOTYPES ET CLICHÉS, Craiovam 28-29 septembre 2021

- Simpozionul doctoranzilor (ESSE Doctoral Symposium) 2021

- Colocviul Internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediția a XII-a cu tema: DREPT ȘI INSTITUȚII ÎN LUMEA GRECO-ROMANĂ, 28 mai 2021. Programul colocviului. Rezumate. The International Colloquium THE RECEPTION OF GRECO-LATIN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES, XIITH edition – THEME: LAW AND INSTITUTIONS IN THE GRECO-ROMAN WORLD May 28th, 2021. Conference programme. Abstracts. Le Colloque International LA RÉCEPTION DE L’ANTIQUITÉ GRÉCO-LATINE DANS LES CULTURES EUROPÉENNES, XII -ème edition avec la théme: DROIT ET INSTITUTIONS DANS LE MONDE GRECO-ROMAIN, 28 Mai 2021. το Διεθνές Συνέδριο Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ, 12η ΕΚΔΟΣΗ με θέμα: ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ, 28 ΜΑΪΟΥ 2021.

- The 19th International Conference LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES: Discourses of Solitude and Commonality, Craiova, December 10-11, 2020.

- Conferința Națională TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE. MAGIȘTRI ȘI DISCIPOLI, Craiova, 23 octombrie 2020

- The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2020), Craiova, 16th - 17th October 2020. Conferinţă internatională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2020), Craiova, 16-17 octombrie 2020

Conferința Internațională Text, Context, Pretext, Craiova, 13-14 noiembrie 2020. Fișa de înscriere. Norme de tehnoredactare

- Colocviul Internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediția a XI-a , cu tema SUB SEMNUL LEGII, Craiova, 29 mai 2020. Programul colocviului. Rezumate. The International Colloquium THE RECEPTION OF GRECO-LATIN ANTIQUITY IN EUROPEAN CULTURES, 11th EDITION, with the topic UNDER THE SIGN OF LAW, Craiova, May 29 2020. Conference programme. Abstracts

- The 18th International Conference LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES: Choices and Common Sense, Craiova, October 17-19, 2019. Conference programme

Conferința Internațională Text, Context, Pretext, Craiova, 17-18 mai 2019. Fișa de înscriere

Concursul naţional de traducere între limbile romanice (franceză, italiană, română, spaniolă) şi latină, Ediţia a III-a, 15-16 mai 2019

ATELIERE STUDENȚEȘTI DE TRADUCERE (FRANCEZĂ, ENGLEZĂ) (11-12 mai 2019). Program. Regulament concurs.

- The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2019), Craiova, 11th - 12th October 2019. Conferinţă internatională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2019), Craiova, 11-12 octombrie 2019. Programul conferinței. Prezentare Brian Michael Gross

- Convegno internazionale di italianistica Forme, strutture, generi nella lingua e nella letteratura italiana, Craiova, 20-21 settembre 2019. Programma Convegno. The 11th International Conference of Italian Studies Forms, Structures and Genres in Italian Language and Literature, Craiova, September 20-21, 2019

- 4th International Pedagogical and Linguistic Conference (ERL IV) Educational Role of Language - From theory to practice, from practice to theory, Craiova, 17-18 iunie 2019. Call for papers

- The 17-th International Conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES TEXT AVATARS IN THE POSTHUMAN AGE, Craiova, October 11-13, 2018. Call for papers

- Conferința Națională TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE. SUB SEMNUL LUI LIBER PATER (Perspective culturale, istorice şi literare), Craiova, 19 octombrie 2018. ApelPowerPointPresentation Laurent Gautier (Université de Bourgogne)

- The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2018), Craiova, 12-13 October 2018. Call for papers. PowerPointPresentation by Brian M. Goss (Saint Louis University - Madrid). Conferința Internațională COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2018), Craiova, 12-13 octombrie 2018. Apel.

LE COLLOQUE INTERNATIONAL LA TRADUCTION : THÉORIES, PRATIQUES, FORMATIONS (28-29 septembrie 2018) Programme et résumés 

- Convegno internazionale di italianistica Lingua e letteratura italiana nel presente e nella storia, Craiova, 14-15 settembre 2018. Programma Convegno. The 10th International Conference of Italian Studies The Present and the History of Italian Language and Literature, Craiova, September 14-15, 2018

- Conferința Internațională de Stiințe umaniste și sociale CREATIVITATE, IMAGINAR, LIMBAJ (CIL 2018) – Ediția a V-a, Craiova, 24-25 mai, 2018

- Colocviul Internațional RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediția a X-a aniversară, cu tema Tradiţia discursivă greco-romană, Craiova, 26 mai 2018. Circulara a II-a. Programul colocviului. Rezumate. The International Colloquium THE RECEPTION OF GRECO-LATIN ANTIQUITY IN EUROPEAN CULTURES, 10th ANNIVERSARY EDITION, with the topic Greco-Roman Discursive Tradition, Craiova, May 26 2018. Second Call for Papers

ATELIERUL DOCTORAL "Les discours spécialisés" (22-23 martie 2018)

COLOCVIUL DOCTORAL „NOI PERSPECTIVE ÎN CERCETAREA LINGVISTICĂ ȘI LITERARĂ" (21 aprilie 2018)Caiet de rezumateProgramul colocviului

ATELIERE STUDENȚEȘTI DE TRADUCERE (FRANCEZĂ, ENGLEZĂ) (9-10 mai 2018)

- Conferința Internațională Educational Role of Language III – How do we understand it?, Vilnius, 14-15 iunie 2018

- Conferinţa Naţională TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE. PERSPECTIVE CULTURALE, ISTORICE ŞI LITERARE, Craiova, 3 noiembrie 2017

- The 16-th International Conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES TRANSITIO, TRANSMISSIO, TRANSLATIO - Spaces of Transition in the Modern World, Craiova, October 12-14, 2017. Call for papersRegistration form

- Conferința Internațională de Stiințe umaniste și sociale CREATIVITATE, IMAGINAR, LIMBAJ (CIL 2017) – Ediția a IV-a, Craiova, 19-20 mai, 2017. Fișa de participare

- The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION, Craiova, 13th - 14th October 2017. Conferinţă internatională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2017), Craiova, 13-14 octombrie 2017. Programul conferinței. Galerie fotografii

- Convegno internazionale di italianistica "Dal libro a stampa a Internet: metamorfosi della ricerca linguistica e letteraria italiana", Craiova, 15-16 settembre 2017. The 9th International Conference of Italian Studies - "From Printed Books to the Internet: Metamorphoses of Italian Linguistic and Literary Research", Craiova, September 15-16, 2017; Programma Convegno

- Conferința Internațională de Științe Umaniste și Sociale - "Creativitate, Imaginar, Limbaj", Craiova, România, 19-20 mai 2014. The International Conference of Humanities and Social Sciences -"Creativity, Imaginary, Language", Craiova, Romania, 19-20 May 2014. Conférence Internationale de Sciences Humaines et Sociales – ”Créativité, Imaginaire, Langage”, Roumanie, Craiova, du 19 au 20 mai 2017.

- VIe Colloque international San-Antonio « L’Humour chez San-Antonio. Sources, instruments, traductibilité » Craiova, les 18 et 19 mai 2017

- Colocviul Internațional - RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, Editia a IX-a cu tema OVIDIU – DOUĂ MII DE ANI DE METAMORFOZE, Craiova, 26-27 mai 2017; A doua circulară; Rezumate; Programul conferinței. The International Colloquium - THE RECEPTION OF GRECO-ROMAN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES, the 9th edition with the theme: OVID-TWO THOUSAND YEARS OF METAMORPHOSES, Craiova, May 26-27, 2017; Second Call for Papers; Abstracts. Le Colloque International - LA RECEPTION DE L’ANTIQUITE GRECO-LATINE DANS LES CULTURES EUROPEENNES, IXe édition au sujet: OVIDE-DEUX MILLE ANS DE METAMORPHOSES, Craiova, les 26 et 27 mai 2017

- The Joint International Conference MODERN PERSPECTIVES ON EDUCATION FOR SUSTAINABLE AND SOLIDARY DEVELOPMENT, Craiova, October 25-26, 2016

- The 15-th International Conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES -"THE PAST IN THE PRESENT", Craiova, September 29 - October 1, 2016

- Convegno internazionale - "Il tempo e lo spazio nella lingua e nella letteratura italiana", Craiova, 16-17 settembre 2016. The 8th International Conference of Italian Studies - "Time and Space in Italian Language and Literature", Craiova, 16-17 September 2016; Programma Convegno.

- The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION, Craiova, 14-15 October 2016. Conferinţă internatională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2016), Craiova, 14-15 octombrie 2016; Programul conferinței.

- Colloque international - 50 ANS DE FRANÇAIS À L’UNIVERSITÉ DE CRAIOVA (1966-2016), Craiova, 19-20 mai 2016. Fiche d'inscription

- Colocviul Internațional - RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, Editia a VIII-a cu tema RAZBOIUL, ARTA ZEILOR SI A EROILOR, Craiova, 28 mai 2016. Program. Rezumate; The International Colloquium - THE RECEPTION OF GRECO-ROMAN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES, the 8th edition with the topic: WAR, THE ART OF GODS AND HEROES, Craiova, May 28, 2016.

- The 14-th International Conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES -"MAPPING AND RE-MAPPING IDENTITIES: DILEMMAS AND CHOICES", Craiova, October 22-23, 2015. Conference programme

- Conferinţă internatională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2015). The International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION, Craiova, 16-17 October 2015. Conference programme

- Convegno internazionale - "Presente e futuro della lingua e letteratura italiana: problemi, metodi, ricerche", Craiova, 18-19 settembre 2015. The 7th International Conference of Italian Studies - "Present and Future of Italian Language and Literature: Issues, Methods, Research", Craiova, 18-19 September 2015; Programma Convegno 18-19 settembre 2015.

- The 13-th International Conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES -"ERROR IN CONTEXT, CONTEXT OF ERROR", Craiova, November 19-21, 2014.

- Conferinţa internaţională - COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE, Craiova, 17-18.10.2014. Programul conferinței. The International Conference - COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION, Craiova, 17-18 October, 2014.

- Colocviul Internațional - RECEPTAREA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE - Craiova, 24-25 octombrie 2014. Program. Rezumate; The International Colloquium - THE RECEPTION OF GRECO-ROMAN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES, Craiova, the 24th - 25th of October 2014; Colloque International - LA RECEPTION DE L'ANTIQUITE GRECO-LATINE DANS LES CULTURES EUROPEENNES, Craiova, 24 - 25 Octobre 2014. Norme de tehnoredactare. Link: Fabula.org, latinalexis.com, ehu.es. Înscrierea s-a prelungit pâna în data de 10.10.2014. Anunț important pentru participanții români.

- Convegno internazionale - La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica - Craiova, 19 - 20 settembre 2014; Italian Language and Literature in a Synchronic and Diachronic Perspective, Craiova, September, 19-20, 2014; Programma Convegno 19-20 settembre 2014.

- Conferința Internațională de Științe Umaniste și Sociale - "Creativitate, Imaginar, Limbaj", Craiova, 16-17 mai 2014. The International Conference of Humanities and Social Sciences -"Creativity, Imaginary, Language", Craiova, 16-17 May 2014

- Convegno internazionale - Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana - Craiova, 20 - 21 settembre 2013; Discourse and Culture in Italian Language and Literature, Craiova, September, 20-21, 2013; Programma Convegno 20-21 settembre 2013.

- The 12-th international conference LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES -"REALITY: AN OPEN WINDOW TO DOUBT", Craiova, October 3-5, 2013.

- International conference COMPARATIVISM, IDENTITY,  COMMUNICATION, sixth edition, Craiova, October, 18-19, 2013. Conference programme. Conferinţa internaţională COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE, ediţia a VI-a, Craiova, 18-19 octombrie 2013. Programul conferinţei.

- La traduction spécialisée: domaine de recherche pour la construction d’un modèle didactique opératoire en contexte pluriculturel - Séminaire international de recherche appliquée, Table ronde. Université de Craiova, 27 - 29 novembre 2013.

- Colocviul internaţional „Receptarea antichităţii greco-latine in culturile europene”, Ediţia a VI-a 2013 - ATELIERUL HIPPIKÀ - CALUL ÎN ISTORIA OMULUI - Craiova, 6 decembrie 2013, Casa Universitarilor, Calea Unirii, nr. 57; The workshop HIPPIKA- THE HORSE IN THE HISTORY OF MANCraiova, December 6th 2013. Programul conferinței

- UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - CENTRUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU-SEVERIN, AL III-LEA SIMPOZION INTERNAŢIONAL ÎNTOARCEREA ÎN ITHACA. CULTURA ROMÂNEASCĂ DIN EXIL ŞI DIN AFARA GRANIŢELOR, 18-19 MAI 2013

- THE 11-TH INTERNATIONAL CONFERENCE LANGUAGE, LITERATURE, AND CULTURAL POLICIES -"SITES OF DISSENSION, SITES OF NEGOTIATION: CONFLICT AND RECONCILIATION IN LITERATURE AND LINGUISTICS"; Craiova, Romania, November, 15-17, 2012. Conference programme.

- International Conference COMPARATIVISM, IDENTITY,  COMMUNICATION, fifth edition, Craiova, 2nd-3nd November, 2012. Conferinţa internaţională COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE, ediţia a V-a, Craiova, 2-3 noiembrie 2012; Programul colocviului.

- Simpozionul internaţional Discorso, identità e cultura nella lingua e nella letteratura italiana - 21-22 septembrie 2012 - Program simpozion

- Seminar International Universitar de Cercetare La formation professionnelle des futurs enseignants en FLE: enjeux et stratégies dans la zone ECO, Craiova, 9-10 iulie 2012 - Apel;Fişă de înscriere

- Colocviul internaţional La traduction spécialisée : fondements et méthodes. Types de discours, formules consacrées, dimension culturelle, Craiova, 4-6 iunie 2012 - Apel; Fişă de înscriere pentru comunicări; Fişă de înscriere pentru proiecte de cercetare (tineri cercetători)

- Colocviul Internaţional RECEPTAREA ANTICHITĂŢII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, ediţia a V-a, Craiova, 11 -12 Mai 2012; - The Fifth Edition of the International Colloquium THE RECEPTION OF THE GRECO-ROMAN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES, Craiova, May 11th – 12th 2012; - Colloque International LA RÉCEPTION DE L’ANTIQUTÉ GRÉCO-LATINE DANS CULTURES EUROPÉENNES, Ve édition, Craïova, 11 -12 Mai 2012; Comitet ştiinţific; Rezumatele colocviului; Programul colocviului

- Colloque international - Les emprunts lexicaux au français dans les langues européennes - Craiova, du 10 au 12 novembre 2011

- INTERNATIONAL CONFERENCE: COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2011) Fourth edition, Craiova, October, 21th-22th, 2011 and the workshop: POSTMODERN CULTURE. CREATION AND INTERPRETATION - Conference schedule 
- CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ: COMPARATISM, IDENTITATE, COMUNICARE (CIC2011) – Ediţia a IV-a, CRAIOVA, 21-22 OCTOMBRIE 2011 şi un workshop: CULTURA POSTMODERNĂ. CREAŢIE ŞI INTERPRETARE

- The 10th International Conference “Language, Literature And Cultural Policies – Details That Matter” - First Call for Papers; - Second Call for Papers - October 7-9, 2011

- Simpozion internaţional L’italiano nel mondo, a 150 anni dall’Unità d’Italia - Craiova 16 - 17 septembrie 2011; Italian Language in the World, 150 years after the Italian Union - Craiova 16 - 17 September 2011- Programul simpozionului

- The Third Student Competition - American Studies - 23-24 May, 2011

- Séminaire International Universitaire de Recherche, Section : Chercheurs consacrés - les 21-22 mars (de 9h00 à 18h), La jeunesse francophone et ses contextes. Dialogue des langues et des cultures. - http://www.wix.com/universitatesiur/craiova2011 ; http://www.fabula.org/actualites/article42247.php; JIR.Craiova.2011.Jeunes chercheurs; JIR.2011, Projets de recherche; SIUR,2011,Craiova, Projets de recherche

- THE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE - “LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES – CENTRES AND (EX-) CENTRICITIES” - Craiova, Romania, November 12-14, 2010; Lista participanţilor; Rezumate; Programul conferinţei

- Colloque International - ALBERT CAMUS, UN ÉCRIVAIN POUR NOTRE TEMPS - du 28 au 30 octobre 2010, l’Université de Craiova, Roumanie

- Conferinţa internaţională - COMUNICARE, IDENTITATE, CULTURĂ (CIC 2010) - Ediţia a III-a - RO, Craiova, 22-23 octombrie 2010; COMMUNICATION, IDENTITY, CULTURE (CIC2010) - Third Edition International Conference Craiova, October, 22-23, 2010 - Programul colocviului

- Colocviul internaţional - RECEPTAREA ANTICHITĂŢII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE - Casa Universitarilor, Craiova, 22-23 octombrie 2010 - RO - EN - FR; Rezumatele colocviului; Programul colocviului

- Simpozion Internaţional - Limba şi literatura italiană în Europa - 18-19 octombrie 2010 - Programul Simpozionului

- Colocviul naţional A.T. LAURIAN  ŞI  CONTEMPORANII  SĂI. BICENTENARUL NAŞTERII  SAVANTULUI - 7-8 mai 2010

- Journée de réflexion - IIIe édition. Écrivains etrangers d’expression française. Texte, intertexte, discours littéraire. Le 17 avril 2010.

- Master and PhD Students' Paper Session. English Language, English and American Literature and Teaching EFL - 17 april 2010

- Simpozionul internaţional - GIORGIO BASSANI, LA 10 ANI DE LA MOARTE - Craiova, 14-15 aprilie 2010 - Program -

- Journée de réflexion - Le 28 novembre 2009 - Volume editate

- Colocviul internaţional - Études francophones. Les brouillons sur soi. Génétique / Poïétique -  5-7 noiembrie 2009.

- CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ COMUNICARE, IDENTITATE, CONTEXT - Craiova 6-7 noiembrie 2009; termen limită - 20 octombrie 2009.  COMMUNICATION, IDENTITY, CONTEXT ( cic2009 ), INTERNATIONAL CONFERENCE, Craiova, November 6th-7th, 2009, Call for Papers; extended deadline: the 20th of October.

- Simpozionul Internaţional "Ritual funerar şi orizont identitar la românii din Balcani" - 26-28 septembrie 2009.

- RECEPTAREA ANTICHITĂŢII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, Craiova, Romania, 9-10 octombrie2009; THE RECEPTION OF THE GRECO-LATIN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES L’INFLUENCE DE L' ANTIQUITÉE GRECQUE-LATINE DANS LES CULTURES EUROPÉENNES. - Rezumate colocviu - PROGRAMUL COLOCVIULUI

- THE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE “LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES” –FROM EVOLUTION TO INVOLUTION , Craiova, Romania, October 2-4, 2009.

- COLOCVIUL INTERNAŢIONAL " Teoria, practica şi didactica traducerii specializate" - Craiova (România) - 28-29 mai 2009. Detalii la: http://dtil.unilat.org/colocviu_craiova_2009/index.htm.

- Simpozionul Internaţional cu tema „Întoarcerea în Ithaca. Literatura română din exil şi din afara graniţelor: realizări, recuperare, restituire” - 16-17 mai 2009

- RO - Colocviu_Apel; FR - Colloque_Appel; EN - Colloquium_Call; IT - Convegno_Call; SP - Coloquio_Convocatoria- 3-5 martie 2009.

- RECEPTAREA ANTICHITĂŢII GRECO-LATINE ÎN CULTURILE EUROPENE, Craiova, Romania, 21-22 noiembrie 2008; THE RECEPTION OF THE GRECO-LATIN ANTIQUITY IN THE EUROPEAN CULTURES; L’influence de l’Antiquitée grecque-latine dans les cultures européennes;- Programul colocviului

- Colloque international – Craiova, Roumanie – du 3 au 4 novembre 2008 -  " Métissage culturel: interculturels et effets de la mondialisation chez les écrivains francophones "

- CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ - COMUNICARE, IDENTITATE, CONTEXT - Craiova

7-8 noiembrie 2008; COMMUNICATION, IDENTITY, CONTEXT (cic2008), INTERNATIONAL CONFERENCE, Craiova, November 7th-8th, 2008, Call for Papers - REZUMATE CONFERINTA

- THE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE “LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES” –INTERFACES , Craiova, Romania, November 13-15, 2008

- Colocviul Internaţional de Exegeze şi Traductologie „Marin Sorescu” Ediţia a II-a, 22-24 februarie 2008

- THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE “LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL POLICIES – OBSESSIVE DISCOURSE” , Craiova, Romania, October 25-27, 2007

- Colloque International "Synchronie et diachronie dans l’étude du français -  CRAIOVA, 4-5 mai 2007

- Journée de réflexion 2007

- Actes de la Journée de réflexion destinée aux jeunes chercheurs - IIe édition