Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Structura organizatorică şi juridică - Conducerea Facultăţii de Litere

Profile image exampleProfile image example

DECAN

Conf.univ.dr. Anamaria Magdalena Preda

Profile image exampleProfile image example

PRODECAN cu activitatea de cercetare, probleme de calitate a învăţământului şi promovare a cadrelor didactice

Lect.univ.dr. Oana Adriana Duță

Profile image exampleProfile image example

PRODECAN cu relaţiile internaţionale şi activitatea studenţilor

Conf.univ.dr. Sorin Cazacu

Profile image exampleProfile image example

PRODECAN cu probleme de învăţământ

Conf.univ.dr. Florentina Anghel

Profile image exampleProfile image example

PRODECAN pentru Centrul Universitar Severin

Prof.univ.dr. Codruţa-Mirela Stănişoară

Profile image exampleProfile image example

SECRETAR ŞEF

Ec. Elena Veronica Tudor 

Profile image exampleProfile image example

DIRECTOR ID

Conf.univ.dr. Melitta Szathmary