Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere - Masterat

 

Admitere Masterat 2021

 

 1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

 

PROGRAME DE STUDII MASTERAT – anul universitar 2021-2022

 

 

Domeniul de masterat

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

Acreditare

program

 

 

Filologie

 

Studii de limba şi literatura română

română

IF

Acreditat

Studii de limbă engleză şi literaturi anglo-americane

engleză

IF

Acreditat

Traducere şi terminologii în context european

engleză, franceză/ germană

IF

Acreditat

Paradigme ale comunicării interculturale

română

IF

Acreditat

 

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

română

IF

Acreditat

Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei (la Drobeta-Turnu Severin)

română

IF

Acreditat

Master didactic în Biologie

română

IF

Acreditat

Master didactic în Calculatoare și Tehnologia Informației

română

IF

Acreditat

Master didactic în Chimie

română

IF

Acreditat

Master didactic în Informatică

română

IF

Acreditat

Teatru şi artele spectacolului

Arta actorului

română

IF

Acreditat

Management și antreprenoriat cultural

română

IF

Acreditat

Muzică

Artă muzicală românească contemporană

română

IF

Acreditat

 

 

 

 1. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

 

 1.  CRITERII DE ADMITERE

În funcție de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea

Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Filologie

 • Studii de limba şi literatura română  (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane (IF) – Craiova (limba de predare: engleză)
 • Traducere şi terminologii în context european (IF) – Craiova (limba de predare: engleză, franceză / germană)
 • Paradigme ale comunicării interculturale (IF) – Craiova (limba de predare: română)

 

Concurs de admitere

 1. Eseu motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/ respins.
 2. Ierarhizarea se va face după media anilor de studiu din ciclul universitar de licență.

 

 

Criterii de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media examenului de bacalaureat

 

Eseul motivațional scanat se depune la dosarul de admitere și trebuie să respecte normele de redactare. Informații aici.

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Ştiinţe ale educaţiei

 • Management educaţional (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei (IF) – Drobeta-Turnu Severin (limba de predare: română)
 • Master didactic în Biologie (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Master didactic în Calculatoare și Tehnologia Informației (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Master didactic în Chimie (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Master didactic în Informatică (IF) – Craiova (limba de predare: română)

Concurs de admitere

 1. Eseu argumentativ/motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/ respins.
 2. Ierarhizarea se va face după media anilor de studiu din ciclul universitar de licență.

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media examenului de bacalaureat       

 

Informații privind eseul argumentativ/ motivațional aici:

 

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

Arta actorului (IF) – Craiova (limba de predare: română)

Concurs de admitere - online

Proba 1– Interviu pe baza Dosarului de concurs (Portofoliu personal: Memoriu de activitate, CV si  motivața) – oral

Proba 2 – Proba de aptitudini interpretative pe baza Repertoriului de concurs – practic (7-15 minute)

Mențiuni:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă     

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

 • Management şi antreprenoriat cultural (IF) – Craiova (limba de predare: română)

Concurs de admitere - online

La înscriere candidații vor depune un Portofoliu personal.

 • un Curriculum Vitae (format Europass);
 • un Memoriu de activitate;
 • un Mini-proiect

Etapă unică (oral):

Proba 1 – Interviu  - pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere).

Proba 2 – Colocviu de cultură teatrală - pe baza bibliografiei de concurs.

Mențiuni:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.

Criteriile de departajare

Criteriul 1 - Media examenului de finalizare studii - licenţă.

Criteriul 2 - Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă.                           

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Muzică

 • Artă muzicală românească contemporană (IF) – Craiova (limba de predare: română)

 

Concurs de admitere - online

La înscriere candidații vor depune un Portofoliu personal.

 • un Curriculum Vitae (format Europass);
 • un Memoriu de activitate;
 • un Mini-proiect

Proba 1 : Interviu  - pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere).

Proba 2 : Colocviu de cultură muzicală - pe baza bibliografiei de concurs.

 

Precizări:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media de la examenul de licență

Criteriul 2- Media anilor de studii de licenţă

 

 • pentru examenul de admitere la specializările Arta actorului, Management și antreprenoriat cultural, Artă muzicală românească contemporană se găseşte aici:

https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-master

 

Informații suplimentare privind admiterea (Regulamentul de admitere și Metodologia de admitere la programele de master în Domeniul Stiințe ale Educației) se găsesc pe site-ul Universității din Craiova https://www.ucv.ro/invatamant/management/regulamente/invigoare.php

 

 

 1.  CALENDAR ADMITERE
 1. Inscrieri şi probe eliminatorii

Domeniul de masterat

Înscrierea candidaţilor

Desfăşurarea probelor de concurs online

Afişarea rezultatelor parțiale

 

 • Filologie
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Teatru şi artele spectacolului
 • Muzică

 

9 - 13 iulie 2021

 

15  iulie 2021

 

16 iulie 2021

pe site-ul universității: www.ucv.ro

 

 1. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE:
  • 18- 21 iulie 2021 – Confirmarea locurilor
  • 22 iulie 2021 – Afișare intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate
  • 23-26 iulie 2021 – Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire
  • 28 iulie 2021– Afișare rezultate finale

 

 1.  DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 2-9 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;*
 3. Diploma de licenţă/absolvire sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2021);*
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepţia absolvenţilor 2021);*
 5. Certificatul de naştere;*
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”);*
 8. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere*
 9. Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă);*
 10. Eseu motivațional / portofoliu de concurs conform criteriilor de admitere (se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro).

Contact:

Telefon  0251414468

Email:  secretariat.litere@ucv.ro