Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Tematică admitere - Licență


Specializări:

 

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - învăţământ  ZI - Condiții de admitere 2020

 

Domeniul de licenţă: Muzică

Interpretare muzicală - învăţământ  ZI - Metodologia de admitere 2020

 

Domeniul de licenţă: Teatru

Artele spectacolului: Actorie - învăţământ  ZI - Metodologia de admitere 2020

Cinematografie și media: Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) - învăţământ  ZI - Metodologia de admitere 2020