Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Planuri de învățământ

 

1. Filologie – Studii de limbă și literatură română - Plan de învățământ
2. Filologie – Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane -  Plan de învățământ
3. Filologie – Limba franceză, didactică si literaturi în spaţiul francofon - Plan de învățământ
4. Filologie – Traducere şi terminologii în context european - Plan de învățământ
5. Filologie – Paradigme ale comunicării organizaţionale - Plan de învățământ
6. Ştiinţe ale educaţiei - Management educaţional - Plan de învățământ
7. Ştiinţe ale educaţiei - Consiliere educațională și dezvoltarea carierei - Plan de învățământ
8. Arte – Arta actorului -  Plan de învățământ
9. Muzică – Artă muzicală românească contemporană - Plan de învățământ