Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Argotica

TitleUniv

Revistă internaţională de studii argotice

ISSN: 2286-3893

ISSN-L: 2286-3893

Prezentare|Redacţie|Comitet ştiinţific|Norme de tehnoredactare|Număr curent|Teme viitoare|Arhivă|Contact


Apel la publicaţii

Argotica1

Revista online ARGOTICA, Anul X, nr. 1 (10)/2021

ISSN: 2343-7200

Numele proprii în argou(ri)

Responsabil de număr: Stéphane HARDY (Universitatea din Siegen, Germania)

 

 

Cercetările onomastice în domeniul argourilor sunt destul de rare, dar activitatea câtorva cercetători este totuși foarte lăudabilă. În ceea ce privește argoul francez, le datorăm, printre alții, lui DAUZAT (1929: 147-149), precum și lui SAINÉAN (1920: 407-410) cercetări interesante în care antroponimele au fost colectate și clasificate (de exemplu Joseph, Jacques sau Jean „prost, imbecil” sau Charlot „hoț”), (pseudo)hagionime (de exemplu Saint-Lâche „leneș”) și (pseudo)toponime (de exemplu pivois de Rougemont „vin roșu”).

 

Aceste observații timpurii și preliminare de la începutul secolului al XX-lea au fost completate până acum de câteva studii dispersate. Limitele impuse de sursele adesea lexicografice au restrâns fără îndoială sfera studiilor onomastice de acest tip. Cu toate acestea, ar trebui să-l menționăm pe KENNETH (2002), precum și lucrarea lui GIRAULT (2006) pentru domeniul antroponimiei în dicționarele de argou francez, precum și SZECSKÓ (2017) pentru argotografia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mai ales dicționarele publicate de Lorédan Larchey.

 

HARDY & HERLING (2019) au consacrat un studiu antroponimiei și toponimiei ca proceduri de codificare în argourile istorice francez și spaniol (argot ancien și germanía). În domeniul toponimiei, ar trebui să subliniem și cercetările întreprinse de PODHORNÁ-POLICKÁ (2002, 2004, 2014) care a favorizat în special studiul argotoponimelor, adică al toponimelor în argoul tinerilor francezi și cehi.

 

În cele din urmă, merită menționată și lucrarea lui VAN HOOF (1998) privind prenumele în limbajul pitoresc francez și englez, precum și o lucrare pe care am publicat-o în limba germană (HARDY, HERLING & SIEWERT 2019), reunind studii consacrate numelor proprii în argou (printre altele, în Rotwelsch, argou al piloților de luptă germani, în argoul Wiener Galerie, în argot ancien, sau în germanía).

 

Această prezentare bibliografică nu este, evident, exhaustivă, ci un bun punct de plecare. Ea sugerează că numărul relativ mic de studii nu a permis încă cercetărilor onomastice în domeniul argourilor să capete un caracter mai sistematic și organizat. Prin urmare, invităm lingviștii și cercetătorii interesați de acest subiect să prezinte rezultatele cercetărilor lor și să ne prezinte contribuțiile cu privire la diferitele aspecte legate de tema numelor proprii în argou(ri). Orice contribuție pe acest subiect, indiferent de tipul de nume propriu analizat (antroponim, toponim, zoonim, ergonim etc.), este în mod evident de dorit și binevenită. Sperăm că axele propuse mai jos pot ajuta la cercetările viitoare:

 

• Caracteristicile semantice și / sau morfologice ale numelor proprii din argou(ri)

• Numele proprii în argou(ri) și derivarea – analiză deonimică

• Tipologia și traductibilitatea numelor proprii în argo(uri)

• Gramatica și / sau sintaxa numelor proprii în argou(ri)

• Numele propriu în spațiul dicționarului (franceză colocvială, argotică, populară)

• Pragmatica numelor proprii în argou(ri)

• Numele proprii în expresiile frazeologice de argou

• Etimologie și studiu semantico-stilistic al numelor proprii în argou(ri)

• Analiza socio-onomastică a numelor proprii în argou(ri)

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

DAUZAT, Albert (1929). Les argots. Caractères – Évolution – Influence. Paris: Librairie Delagrave.

 

GIRAULT, Hervé (2006). „Entre créativité lexicale et connivence culturelle: le traitement des prénoms en argot”. Revue d’études françaises, N° 11, 69-83.

 

HARDY, Stéphane & HERLING, Sandra (2019). „Anthroponyme und Toponyme als Codierungsverfahren in historischen Geheimsprachen Frankreichs und Spaniens”. In: Stéphane HARDY, Sandra HERLING & Klaus SIEWERT [éds.], Namen im Geheimen. Erträge des XI. Internationalen Symposions Sondersprachenforschung, Hamburg/Münster: Geheimsprachen Verlag, 81-116.

 

HARDY, Stéphane, HERLING, Sandra & SIEWERT, Klaus [éds.] (2019). Namen im Geheimen. Erträge des XI. Internationalen Symposions Sondersprachenforschung. Hamburg/Münster: Geheimsprachen Verlag.

 

KENNETH, George (2002). „Prénoms français dans les dictionnaires d’argot”. In: Dieter KREMER [éd.], Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung, Trier, 12.-17. April 1993, Onomastik und Lexikographie. Deonomastik, Band V, Tübingen: Niemeyer, 41-44.

 

PODHORNÁ, Alena (2002). Toponymie et argots: les argotoponymes en français contemporain des cités (L’exemple de la Cité des 4000 à La Courneuve, Seine-Saint-Denis), Mémoire de D.E.A., Paris, Université René Descartes.

 

PODHORNÁ, Alena (2004). „Parlers argotiques: comparaison morpho-sémantique et formelle – exemple des ‘argotoponymes’”. In: Rencontres françaises – Brno 2003, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 287-294.

 

PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena (2014). „Les ‘argotoponymes’: les toponymes dans l’argot des jeunes français et tchèques”. In: Marilena KARYOLEMOU, Fabienne BAIDER & Marianne KATSOYANNOU [éds.], Actes du 30e Colloque international de linguistique fonctionnelle, Chypre, 18-21 octobre 2006, Bruxelles: EME Éditions, 163-166.

 

SAINÉAN, Lazare (1920). Le langage parisien au XIXe siècle. Paris: E. de Boccard.

 

VAN HOOF, Henri (1998). „Les prénoms dans la langue imagée”. Meta, 43 (2), 262-311.

 

MODALITATE DE PARTICIPARE

 

Autorii care doresc să contribuie la acest număr al Argoticii sunt rugați să ne trimită titlul, 3-5 cuvinte cheie, precum și rezumatul propunerii lor (1500-2000 de caractere, spații incluse).

 

DATE IMPORTANTE

 

15 martie 2021: termen limită pentru trimiterea rezumatelor

15 aprilie 2021: notificare de acceptare

15 august 2021: termen limită pentru trimiterea contribuțiilor

15 octombrie 2021: trimiterea articolelor către autori

15 noiembrie 2021: termen limită pentru definitivarea articolelor care au avut nevoie de modificări

15 decembrie 2021: publicarea online a revistei

 

 

CONTACTE

 

Stéphane HARDY, Responsabilă de număr (pentru propunerile în franceză și germană):

hardy@romanistik.uni-siegen.de

 

Laurențiu BĂLĂ (pentru propunerile în română, italiană, spaniolă și engleză):

lbala@central.ucv.ro

 

PAGINA WEB: https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/argotica