Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Tematică examen Licență

ANUNȚ IMPORTANT: Finalizare studii (septembrie 2021)

ANUNȚ IMPORTANT: Finalizare studii (septembrie 2020)

Cerere înscriere Licență, Fișă de recenzare

Cerere temă lucrare de licență 2020-2021

 

Examenul de licenţă/diplomă constă din 1-2 probe după cum urmează:

a) proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

b) proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă.
 

a) Tematica examenului de licență

Specializări:

Domeniul de licenţă: Limbă şi literatură

Limba şi literatura română (Craiova) – Tematica examenului de licență 2021 - Modele de subiecte
Limba şi literatura română (Drobeta-Turnu Severin) – Tematica examenului de licență 2020 - Modele de subiecte (CUDTS)
Limba şi literatura latină – Tematica examenului de licență 2021 - Modele de subiecte
Limba şi literatura engleză (Craiova și Drobeta-Turnu Severin) –Tematica examenului de licență 2021 - Ghid de licență - Modele de subiecte
Limba şi literatura franceză (Craiova și Drobeta-Turnu Severin) – Tematica examenului de licență 2021 - Modele de subiecte
Limba şi literatura spaniolă – Tematica examenului de licență 2021 - Modele de subiecte
Limba şi literatura italiană – Tematica examenului de licență 2021 - Modele de subiecte
Limba şi literatura germană – Tematica examenului de licență 2021 - Ghid de licență - Modele de subiecte

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - învăţământ  ZI - Tematica examenului de licență 2021 - Modele de subiecte

 

Domeniul de licenţă: Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (limba franceză şi limba engleză) - învăţământ  ZI - Tematica examenului de licență 2021 - Modele de subiecte: engleză, franceză

 

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice - învăţământ  ZI - Tematica examenului de licență 2021 - Modele de subiecte
Jurnalism - învăţământ  ZI - Tematica examenului de licență 2021 - Modele de subiecte

 

Domeniul de licenţă: Muzică

Muzică - învăţământ  ZI - Tematica şi metodologia examenului de licență 2021
Interpretare muzicală - Canto - învăţământ  ZI - Tematica şi metodologia examenului de licență 2021
Interpretare muzicală - Instrumente - învăţământ  ZI - Tematica şi metodologia examenului de licență 2021 
Modele de subiecte

 

Domeniul de licenţă: Teatru

Artele spectacolului: Actorie - învăţământ  ZI - Tematica şi metodologia examenului de licență 2021 - Modele de subiecte

 

b) Teme lucrări de licență

Specializări:

Domeniul de licenţă: Limbă şi literatură: română, engleză (Craiova), engleză (DTSeverin), franceză, franceză (DTSeverin)germană, italiană, latină, spaniolă

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Craiova

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - DTSeverin

Domeniul de licenţă: Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (limba franceză şi limba engleză)

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

Jurnalism