Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Tematică examen Licență

Finalizare studii Septembrie 2023

Finalizare studii (iulie 2023)

Modalitatea de desfășurare a examenului de finalizare studii (3 – 7 iulie 2023, 11 – 15 septembrie 2023)

Finalizare studii (septembrie 2022)

ANUNȚ IMPORTANT: Finalizare studii (septembrie 2021)

ANUNȚ IMPORTANT: Finalizare studii (septembrie 2020)

Cerere înscriere Licență, Fișă de recenzare

Cerere temă lucrare de licență

 

Examenul de licenţă/diplomă constă din 1-2 probe după cum urmează:

a) proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

b) proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă.
 

a) Tematica examenului de licență

Specializări:

Domeniul de licenţă: Limbă şi literatură

Limba şi literatura română (Craiova) – Tematica examenului de licență 2024 - Modele de subiecte
Limba şi literatura română (Drobeta-Turnu Severin) – Tematica examenului de licență 2024 - Modele de subiecte (CUDTS)
Limba şi literatura latină – Tematica examenului de licență 2024 - Modele de subiecte
Limba şi literatura engleză (Craiova și Drobeta-Turnu Severin) –Tematica examenului de licență 2024 - Modele de subiecte
Limba şi literatura franceză (Craiova și Drobeta-Turnu Severin) – Tematica examenului de licență 2024 - Modele de subiecte
Limba şi literatura spaniolă – Tematica examenului de licență 2024 - Modele de subiecte
Limba şi literatura italiană – Tematica examenului de licență 2024 - Modele de subiecte
Limba şi literatura germană – Tematica examenului de licență 2024 - Modele de subiecte

 

Program pregătitor limba română - Tematică și bibliografie proba scrisă 2024

 

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - învăţământ  ZI - Tematica examenului de licență 2024 - Modele de subiecte

 

Domeniul de licenţă: Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (limba franceză şi limba engleză) - învăţământ  ZI - Tematica examenului de licență 2024 - Modele de subiecte: engleză, franceză

 

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice - învăţământ  ZI - Tematica examenului de licență 2024 - Modele de subiecte
Jurnalism - învăţământ  ZI - Tematica examenului de licență 2023 - Modele de subiecte

 

Domeniul de licenţă: Muzică

Muzică - învăţământ  ZI - Tematica examenului de licență 2024 
Interpretare muzicală - Canto - învăţământ  ZI - Tematica examenului de licență 2024
Interpretare muzicală - Instrumente - învăţământ  ZI - Tematica examenului de licență 2024 

 

Domeniul de licenţă: Teatru

Artele spectacolului: Actorie - învăţământ  ZI - Tematica examenului de licență 2024 

 

Domeniul de licenţă: Cinematografie și media

Cinematografie, fotografie, media: - învăţământ  ZI - Tematica examenului de licență 2024 * cu condiția acreditării programului prin Hotărâre de Guvern.

 

b) Teme lucrări de licență

Specializări:

Domeniul de licenţă: Limbă şi literatură: română, engleză (Craiova), engleză (DTSeverin), franceză, franceză (DTSeverin), germană, italiană, latină, spaniolă

 

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei și ale comunicării: PIPP (Craiova), PIPP (DTSeverin), Comunicare și relații publice

 

Domeniul de licenţă: Limbi moderne aplicate: Traducere şi interpretare (limba franceză şi limba engleză)

 

Domeniul de licenţă: Comunicare: Jurnalism

 

Domeniul de licenţă: Muzică: Muzică, Canto, Instrumente

 

Domeniul de licenţă: Cinematografie și media: Cinematografie, fotografie, media