Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

ACCESUL TĂU ÎN EUROPA ! - Pentru evaluarea nivelului de competenţă lingvistică

Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA

 • a fost înființat în anul 2005 și funcţionează în cadrul Facultății de Litere, în conformitate cu standardele lingvistice ale Uniunii Europene şi politica lingvistică şi multiculturală a Universității din Craiova.
 • răspunde unei nevoi constante pe plan local şi regional de a crea competenţe în domeniul limbilor moderne engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă etc.
 • asigură condiţii favorabile de învăţare cu personal didactic universitar, specializat în ţară şi în străinătate.

 


Activităţi

  Cursuri de limbi moderne pentru:

 • Pregătirea cursanţilor în vederea susţinerii examenelor de tip: IELTS, Cambridge, TOEFL, DILF-DELF-DALF, TELC, Deutsches Sprachdiplom, Test Daf, ÖSD etc.
 • Învăţarea limbilor moderne în scopuri specifice (pentru afaceri, pentru domeniul medical, pentru domeniul juridic, pentru domeniul bancar etc.)
 • Pregătirea cadrelor didactice în vederea susţinerii examenului de definitivat:
  • modul I – Metodica predării limbii engleze/ franceze/ germane/ italiene/ spaniole
  • modul II – Limba engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă
  • modul III – Literatura engleză/ franceză/ germană/ italiană/spaniolă
 • pregătirea profesorilor în vederea obţinerii gradelor didactice: Didactica specialităţii - predarea limbii şi literaturii străine
 • pregătirea elevilor în vederea promovării diferitelor examene: admitere pentru clasele bilingve, bacalaureat etc.

Cursurile de pregătire vizează dezvoltarea unor competenţe diversificate, în acord cu cerinţele Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine: înţelegerea textului ascultat, înţelegerea textului citit, exprimare scrisă, exprimare orală, interacţiune verbală.

Persoanele care doresc să urmeze aceste cursuri pot trimite cererea de înscriere de mai  jos, la adresa: interlingua@ucv.ro.

Descarcă CERERE ÎNSCRIERE CURS


Testarea competenţelor lingvistice

Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA organizează examene pentru obţinerea certificatelor de competenţă lingvistică. Certificatele Interlingua au avizul Ministerului Educaţiei Naţionale și sunt recunoscute în tot spaţiul Uniunii Europene. Examinarea parcurge toate etapele prevăzute de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine: exprimare scrisă şi orală, înţelegere scrisă şi orală, interacţiune şi spontaneitate în comunicare.

Persoanele care doresc să susțină aceste examene pot trimite cererea de înscriere de mai  jos, la adresa: interlingua@ucv.ro.

Descarcă CERERE ÎNSCRIERE EXAMEN


Traducere şi revizie

  Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA oferă servicii de traducere a textelor de specialitate din diverse domenii, preum și de evaluare şi validare a traducerilor de texte literare sau de texte de specialitate.

  De asemenea, Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA oferă servicii de traducere a documentelor oficiale și de prezentare şi promovare a Universității din Craiova, a materialelor de prezentare a facultăţilor, a site-ului Universităţii şi a paginilor web ale facultăţilor.

 

Activitatea Centrului de limbi moderne INTERLINGUA se adresează tuturor categoriilor de persoane care se regăsesc ca potenţiali beneficiari în tabelele anexate.

Tipuri de cursuri şi tarife


Contact:

CENTRUL DE LIMBI MODERNE INTERLINGUA

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Str. A. I. Cuza, Nr.13, sala 337 B

Tel: 0251 414468; E-mail interlingua@ucv.ro.