Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

ACCESUL TĂU ÎN EUROPA ! - Pentru evaluarea nivelului de competenţă lingvistică

Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA

 • a fost înființat în anul 2005 și funcţionează în cadrul Facultății de Litere, în conformitate cu standardele lingvistice ale Uniunii Europene şi politica lingvistică şi multiculturală a Universității din Craiova.
 • răspunde unei nevoi constante pe plan local şi regional de a crea competenţe în domeniul limbilor moderne engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă etc.
 • asigură condiţii favorabile de învăţare cu personal didactic universitar, specializat în ţară şi în străinătate.

 


Activităţi

  Cursuri de limbi moderne pentru:

 • Pregătirea cursanţilor în vederea susţinerii examenelor de tip: IELTS, Cambridge, TOEFL, DILF-DELF-DALF, TELC, Deutsches Sprachdiplom, Test Daf, ÖSD etc.
 • Învăţarea limbilor moderne în scopuri specifice (pentru afaceri, pentru domeniul medical, pentru domeniul juridic, pentru domeniul bancar etc.)
 • Pregătirea cadrelor didactice în vederea susţinerii examenului de definitivat:
  • modul I – Metodica predării limbii engleze/ franceze/ germane/ italiene/ spaniole
  • modul II – Limba engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă
  • modul III – Literatura engleză/ franceză/ germană/ italiană/spaniolă
 • pregătirea profesorilor în vederea obţinerii gradelor didactice: Didactica specialităţii - predarea limbii şi literaturii străine
 • pregătirea elevilor în vederea promovării diferitelor examene: admitere pentru clasele bilingve, bacalaureat etc.

Cursurile de pregătire vizează dezvoltarea unor competenţe diversificate, în acord cu cerinţele Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine: înţelegerea textului ascultat, înţelegerea textului citit, exprimare scrisă, exprimare orală, interacţiune verbală.

Persoanele care doresc să urmeze aceste cursuri pot trimite cererea de înscriere de mai  jos, la adresa: interlingua@ucv.ro.

Descarcă CERERE ÎNSCRIERE CURS


Testarea competenţelor lingvistice

Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA organizează examene pentru obţinerea certificatelor de competenţă lingvistică. Certificatele Interlingua au avizul Ministerului Educaţiei Naţionale și sunt recunoscute în tot spaţiul Uniunii Europene. Examinarea parcurge toate etapele prevăzute de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine: exprimare scrisă şi orală, înţelegere scrisă şi orală, interacţiune şi spontaneitate în comunicare.

Persoanele care doresc să susțină aceste examene pot trimite cererea de înscriere de mai  jos, la adresa: interlingua@ucv.ro.

Descarcă CERERE ÎNSCRIERE EXAMEN


Traducere şi consultanță lingvistică

  Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA se ocupă în mod constant cu traducerea documentelor oficiale și de prezentare şi promovare a Universității din Craiova, a materialelor de prezentare a facultăţilor, a site-ului Universităţii şi a paginilor web ale facultăţilor. 

  Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA oferă, atât pentru beneficiari interni, cât și pentru beneficiari externi, servicii de traducere a textelor literare sau de specialitate din diverse domenii, servicii de interpretare și de subtitrare și servicii de evaluare și validare a traducerilor. 

 

Activitatea Centrului de limbi moderne INTERLINGUA se adresează tuturor categoriilor de persoane care se regăsesc ca potenţiali beneficiari în tabelele anexate.

Tipuri de cursuri şi tarife


Susținerea evaluărilor de competență lingvistică în regim online:

 

În perioada 01.08.2021-01.09.2021 nu se susțin evaluări de competență lingvistică.

În perioada 01.09.2021-09.09.2021 se primesc cereri de eliberare a certificatului de competență lingvistică în vederea înscrierii la doctorat la Universitatea din Craiova pe e-mail: interlingua@ucv.ro. Certificatul se eliberează în 24 de ore de la primirea cererii.

În perioada 01.09.2021-30.09.2021, pentru certificatele de competență lingvistică necesare în alte scopuri decât înscrierea la doctorat la UCV, evaluările se organizează la cerere.

Evaluările de competență lingvistică în regim online se susțin conform Procedurii de evaluare în regim online.


Contact:

CENTRUL DE LIMBI MODERNE INTERLINGUA

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Str. A. I. Cuza, Nr.13, sala 337 B

Tel: 0251 414468; E-mail interlingua@ucv.ro.

Facebook: https://www.facebook.com/InterlinguaCraiova/