Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

ACCESUL TĂU ÎN EUROPA ! - Pentru evaluarea nivelului de competenţă lingvistică

Despre noi   Noutăți   Servicii   Portofoliu    Resurse lingvistice

Despre noi

Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA a fost înființat prin Decizia Nr. 259/B din data de 17.10.2005 a Senatului Universității din Craiova și funcţionează în cadrul Facultății de Litere, în conformitate cu standardele lingvistice ale Uniunii Europene şi cu politica lingvistică şi multiculturală a UCV.

Centrul de limbi moderne INTERLINGUA asigură formarea, perfecționarea și evaluarea competenței de comunicare plurilingve și pluriculturale, în domeniile personal, public și de specialitate, a solicitanților aparținând diverselor categorii socioprofesionale, pentru limbile engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă și română. Centrul asigură condiții favorabile de desfășurare a procesului de învățare, predare și evaluare a limbilor moderne în context european, dispunând de personal didactic calificat și specializat în țară și în străinătate și de o bază materială corespunzătoare.

Activitatea Centrului de limbi moderne INTERLINGUA se desfășoară în conformitate cu Metodologia aprobată de Senatul Universității din Craiova.

 

Contact:

Director Interlingua – Lect.univ.dr. Oana-Adriana Duță

Clădirea Centrală a Universității din Craiova, sala 337B

Tel: 0251 414468; e-mail interlingua@ucv.ro

Facebook: https://www.facebook.com/InterlinguaCraiova/

 

Metodologia de desfășurare a activităților INTERLINGUA

Raport de activitate 2021