Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Centre de cercetare

C1. CENTRUL DE CERCETĂRI ARGOTOLOGICE (CeCArg)
Director : Conf. univ. dr. Laurenţiu BĂLĂ

Laborator 1 : Argoul românesc : origini, istoric, reprezentanţi
Laborator 2 : Argoul internaţional : francez, italian, anglo-american, spaniol
Laborator 3 : Argotologie comparată

C2. CENTRUL DE STUDII ANTROPOLOGICE ŞI LITERARE ASUPRA IMAGINARULUI, CREATIVITĂŢII ŞI LIMBAJELOR MODERNE ŞI CONTEMPORANE (Antropo-Lit)
Director : Prof. univ. dr. Nicu PANEA

Laborator 1 : Vechile şi noile antropologii şi studii culturale (Coordonator : Conf. univ. dr. Carmen Banţa)
Laborator 2 : Discursuri identitare în literatura română (Coordonator : Conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu)
Laborator 3 : Configurarea identităţilor culturale în literaturile străine (Coordonator : Conf. univ. dr. Florentina Anghel)

C3. CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI STUDII INTER- ŞI TRANSDISCIPLINARE (STUDITrans)
Director : Prof. univ. dr. Cristiana TEODORESCU

Laborator 1: Traducere, terminologie şi analiză de corpus (Coordonator : Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu)
Laborator 2: Text şi imagine (Coordonator : Conf. univ. dr. Monica Tilea)
Laborator 3: Modele, strategii şi instrumente în ştiinţele educaţiei şi în didactica actuală (Coordonator : Conf. univ. dr. Claudiu Bunăiaşu)

C4. CENTRUL DE CERCETARE DIVERSITATE LINGVISTICĂ ŞI PRACTICI DISCURSIVE IDENTITARE (PraxLingua)
Director : Conf. univ. dr. Mihaela POPESCU

Laborator 1: Studii de lingvistică (teoretică şi aplicată), pragma-semantică şi sociolingvistică (Coordonator : Conf. univ. dr. Anamaria Preda)
Laborator 2: Studii de onomastică şi lexicologie (Coordonator : Prof. univ. dr. habil. Silvia Pitiriciu)
Laborator 3: Studii de lingvistică comparată şi transfer cultural (Coordonator : Prof. univ. dr. Elena Pîrvu)

C5. CENTRUL DE CERCETARE LIMBAJE ARTISTICE IDENTITARE ÎN CONTEMPORANEITATE (LAIC)
Director : Lect. univ. dr. Alina (Mangra) VLĂSCEANU

L1 : Laborator de studii teatrale (Coordonator : Conf. univ. dr. Remus Vlăsceanu)

1.1.    Gestul – mijloc de comunicare în exprimarea identităţii personajului

1.2. Tehnici de abordare a rolului în limbajul scenic contemporan

L2 : Laborator de studii muzicale (Coordonator : Conf. univ. dr. Elmira Sebat)

2.1. Ritmul – modalitate de exprimare a identităţii

2.2. Stilul muzical contemporan – ipostaze ale costumului

C6. CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ COMUNICARE, MEDIA, OPINIE PUBLICĂ (CCSCMOP)
Director : Prof. univ. dr. habil. Ştefan VLĂDUŢESCU

Laborator 1 : Comunicare, publicitate şi relaţii publice (Coordonator : Conf. univ. dr. Alexandra Iorgulescu)
Laborator 2 : Media şi tehnologia informaţiei (Coordonator : Lect. univ. dr. Xenia Negrea)
Laborator 3: Opinie publică, mentalitate şi observaţie antropologică: (Coordonator : Lect. univ. dr. Gheorghe Florescu) 

 

Arhivă

 CENTRUL DE CERCETARE  IDENTITĂŢI CULTURALE EUROPENE (CCICE)

 CENTRUL DE CERCETARE (TradComTerm)