Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Apariții editoriale

Volumul Stereotipuri și clișee reunește lucrările Colocviului Internațional organizat de Centrul de cercetare STUDI-TRANS și Departamentul de Limbi romanice și clasice în perioada 28-29 Septembrie 2021 la Universitatea din Craiova. Prin diversitatea și bogăția articolelor, editorii volumului speră să transmită cititorilor dorința de a-l parcurge în căutarea unor abordări multidisciplinare care să evidențieze numeroasele forme de manifestare a stereotipurilor și a clișeelor în domeniul lingvisticii, literaturii, precum și în didactica limbilor moderne și traducerea limbajelor de specialitate (economic și juridic). Editura Universitaria

Nicoleta Presură Călina (traducător), Una farfalla bianca dal sangue sulle ali, Dinu Săraru, Entr'Acte 3, 2022

Emilia Parpală, Carmen Popescu (eds.), COMMUNICATING IDENTITIES. LITERATURE AND OTHER FORMS OF VERBAL INTERACTIONLiteratura și alte forme de interacțiune discursivă

Emilia Parpală, Carmen Popescu (eds.), Polifonii discursive: identităţi literare şi comunicaţionale

Texte și discipline în dialog. Perspective comparatiste și comunicaționale

Language, Literature and Other Cultural Phenomena. Communicational and Comparative Perspectives

Comunicare şi identitate: perspective interdisciplinare

Explorations of Identity and Communication

STUDII DE LINGVISTICĂ, LITERATURĂ ŞI ANTROPOLOGIE (Actele Conferinței Internaționale de Ştiințe Umaniste şi Sociale „Creativitate, Imaginar, Limbaj“, Volumul 4, 2018, Ediția a IV-a)