Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Programari examene de absolvire

 

 

Calendar Examen Licenţă/Disertaţie/Absolvire (Sesiunea septembrie 2023) - Planificare săli

Finalizare studii Septembrie 2023

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE / ABSOLVIRE - SESIUNEA IULIE 2023

- SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ - SESIUNEA IULIE 2023

Modalitatea de desfășurare a examenului de finalizare studii (3 – 7 iulie 2023, 11 – 15 septembrie 2023)

ANUNȚ IMPORTANT: Finalizare studii (septembrie 2021)

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ / ABSOLVIRE / DISERTAŢIE - SESIUNEA IULIE 2021

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ˗ LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ, IF și IDSusținerea Lucrării de Licență (3 iulie 2020)

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ˗ LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ/GERMANĂ/ITALIANĂ/SPANIOLĂ//LATINĂ, IF și IDSusținerea Lucrării de Licență (2 iulie 2020)

STUDII DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ - O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂSusținerea Lucrării de Licență (2 iulie 2020)

STUDII DE LIMBA ENGLEZĂ ȘI LITERATURI ANGLO-AMERICANE

LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA-LIMBA SI LITERATURA MODERNĂ B

- LIMBA FRANCEZĂ, DIDACTICĂ ȘI LITERATURI IN SPAȚIUL FRANCOFON

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE (FRANCEZĂ, ENGLEZĂ)Susținerea Lucrării de Licență (3 iulie 2020)

TRADUCERE ȘI TERMINOLOGII ÎN CONTEXT EUROPEAN

- COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

PARADIGME ALE COMUNICĂRII ORGANIZAȚIONALE

- PIPP Craiova, Proba a II-a (1 iulie 2020)

- PIPP Târgu-JiuSusținerea Lucrării de Licență (2 iulie 2020)

- MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

- CONVERSIE ÎN PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

- ACTORIE

- ARTA ACTORULUI

- Muzică: CANTO ȘI INSTRUMENTE, MUZICĂ

ARTĂ MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ