Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere - Lectorate străine

În cadrul Facultăţii de Litere funcţionează 6 lectorate străine.

LECTORATUL ENGLEZ - Pagina lectoratului

  Lectoratul de limba engleză s-a deschis în anul 1973, ca lectorat american, funcţionând alternativ, cu lectori americani şi englezi. În prezent nu există lector englez.

  Lectoratul englez posedă un fond de carte de câteva mii de volume, care se îmbogăţeşte continuu cu donaţii, în special din partea Consiliului Britanic. El este dotat şi cu televizor şi video, de care au beneficiat şi beneficiază studenţii şi cadrele didactice universităţii.

LECTORATUL FRANCEZ - Pagina lectoratului

  Lectoratul francez s-a înfiinţat în anul 1969 şi a funcţionat de atunci fără întrerupere, deservind studenţii şi cadrele didactice de la Facultatea de Litere şi din întreaga universitate. Începând din anul 1990 au funcţionat ca lectori francezi Bruno Cinq, Laurent Fustier, Bruno Capus, Viviane Gourmelon, Catherine Jourdaine, Sabine Lecornu, Tiphaine Bertin-Evano. În prezent, lectoratul este condus de Guillaume Dujardin. În cadrul lectoratului se ţin actualmente cursuri de iniţiere în pedagogia comunicării, de civilizaţie franceză contemporană şi exprimare scrisă şi orală şi cursuri de franceză cu specializare juridică.

  Biblioteca lectoratului posedă un fond de carte bogat şi variat (6500 de volume, de lingvistică, literatură, istorie, civilizaţie, cărţi de referinţă (dicţionare), carte tehnică etc. Biblioteca beneficiază de 10 abonamente la diverse reviste. În plus lectoratul este dotat cu un televizor, un video, un aspectomat, videoproiector şi un aparat de multiplicat.

LECTORATUL SPANIOL - Pagina lectoratului

  Lectoratul spaniol funcţionează din anul universitar 1993-1994. Ambasada Spaniei a dotat lectoratul cu 2500 volume de carte şi reviste de specialitate, precum şi cu tehnologie informaţională de ultimă oră.

  Actualul lector,  Isabel Fernandez Casana, îşi desfăşoară activitatea la Universitatea din Craiova din anul 2006. Este licenţiat în Filologia hispanică al Universităţii din Léon, din anul 2005.

LECTORATUL BULGAR - Pagina lectoratului

  Lectoratul bulgar funcţionează din 1976; este frecventat de studenţi de la Facultatea de Litere, de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi de alte facultăţi ale universităţii noastre. Are un fond de carte de 800 de volume. Este condus de  conf dr. Strahil Popov de la Universitatea din Veliko Tîrnovo. Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii din Sofia, 1960, cu o bogată experienţă de predare a limbii bulgare la străini. A funcţionat 4 ani ca lector de limba bulgară la Universitatea din Bucureşti.

LECTORATUL MACEDONEAN - Pagina lectoratului

  Lectoratul de limba si cultura macedonean funcţionează din 1975. Frecventat de studenţi de la Litere şi de la Facultatea de Istorie, Geografie, Filosofie, dar şi de studenţi de la Ştiinte Economice şi Matematică, lectoratul are o biblioteca bogată (circa 700 de volume), aparatură audio-video. Este condus de  lector Iadranka Angelovska, licenţiată în Limbă şi literatură macedoneană a Universităţii din Skopje, 2005.

LECTORATUL ITALIAN - Pagina lectoratului

  Lectoratul italian s-a înfiinţat în anul 1976 şi a funcţionat de atunci fără întrerupere, deservind studenţii şi cadrele didactice de la Facultatea de Litere şi din întreaga universitate.

  În cadrul lectoratului se ţin actualmente cursuri de iniţiere în pedagogia comunicării, de civilizaţie italiană contemporană şi de exprimare scrisă şi orală. Biblioteca lectoratului posedă un fond de certe bogat şi variat. Biblioteca beneficiază de abonamente la diverse reviste. Lectoratul este dotat cu un televizor, un aparat video, un aspectomat şi un aparat de multiplicat. Din anul universitar 2005 – 2006 lectoratul este condus de Giuseppe Mascia.