Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Analele Facultăţii de Litere

Periodicele ştiinţifice ale Facultăţii de Litere

Dezvoltarea continuă a facultăţii, de la înfiinţarea ei în 1966, a însemnat nu numai o diversificare propriu-zisă a secţiilor socio-umane, ci şi o amplificare a activităţii de cercetare, în varietatea disciplinelor legate de studiul limbii române, al limbilor străine, precum şi de studiul sociologiei, pedagogiei etc.

Prin periodicele existente se urmăreşte constant valorificarea şi stimularea activităţii de creaţie ştiinţifică a cadrelor didactice, a studenţilor şi a cercetătorilor din zonă, revistele fiind, totodată, deschise tuturor specialiştilor din centrele universitare şi de cercetare ale ţării şi din străinătate.

Sub egida Facultăţii de Litere apar,  în prezent, următoarele periodice ştiinţifice:

Direcţii principale de cercetare ştiinţifică

 • Lexicologie românească;
 • Ortografie şi ortoepie românească;
 • Onomastica (toponomie şi antroponimie);
 • Istoria lingvisticii;
 • Stilistica;
 • Teoria traducerii;
 • Romanistica (lexicologie-lexicografie);
 • Teoria textului literar în perspectiva românească;
 • Lingvistică aplicată;
 • Literatura română şi universală;
 • Critică literară;
 • Etnologie;
 • Antropologie;
 • Literatura şi lingvistica engleză (teorie şi aplicaţii);