Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Tematică examen Master

ANUNȚ IMPORTANT: Finalizare studii (septembrie 2021)

CERERE TEMĂ LUCRARE DE DISERTAȚIE 2020-2021

Teme lucrări de disertație

1. Filologie – Studii de limbă și literatură română
2. Filologie – Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane
3. Filologie – Perspective lingvistice și literare
4. Filologie – Traducere şi terminologii în context european: engleză, franceză, germană
5. Filologie – Paradigme ale comunicării organizaţionale
6. Ştiinţe ale educaţiei - Management educaţional
7. Ştiinţe ale educaţiei - Consiliere educațională și dezvoltarea carierei
8. Arte – Arta actorului
9. Muzică – Artă muzicală românească contemporană

 

Cerere înscriere Master, Fișă de recenzare