Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Tematică admitere - Master

Studii universitare de masterat – 2022

1. Filologie – Studii de limbă și literatură română - Eseu motivațional
2. Filologie – Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane - Eseu motivațional
3. Filologie – Perspective lingvistice și literare în spaţiul francofon - Eseu motivațional
4. Filologie – Traducere şi terminologii în context european (engleză, franceză/germană) - Eseu motivațional
5. Ştiinte ale comunicării – Paradigme ale comunicării interculturale - Eseu motivațional
6. Ştiinte ale comunicării - Media online și imagine instituțională - Metodologie
7. Ştiinţe ale educaţiei - Management educaţional - Metodologie
8. Ştiinţe ale educaţiei - Consiliere educațională și dezvoltarea carierei - Metodologie
9. Ştiinţe ale educaţiei - Master didactic în domeniile: biologie, calculatoare, chimie, informatică - Metodologie
10. Teatru și artele spectacolului – Arta actorului - Tematica și metodologia de admitere
11. Teatru și artele spectacolului - Management si antreprenoriat cultural - Tematica și metodologia de admitere
12. Muzică – Artă muzicală românească contemporană - Tematica și metodologia de admitere