Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Tematică admitere - Master

Studii universitare de masterat – 2020

1. Filologie – Studii de limbă și literatură română - Tematica admitere
2. Filologie – Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane - Tematica admitere
3. Filologie – Perspective lingvistice și literare în spaţiul francofon - Tematica admitere
4. Filologie – Traducere şi terminologii în context european (engleză, franceză/germană) - Tematica admitere
5. Ştiinte ale comunicării – Paradigme ale comunicării interculturale - Tematica admitere
6. Ştiinţe ale educaţiei - Management educaţional - Tematica admitere
7. Ştiinţe ale educaţiei - Consiliere educațională și dezvoltarea carierei - Tematica admitere
8. Teatru și artele spectacolului – Arta actorului - Tematica și metodologia de admitere
9. Teatru și artele spectacolului - Management si antreprenoriat cultural - Tematica și metodologia de admitere
10. Muzică – Artă muzicală românească contemporană - Tematica și metodologia de admitere