Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

TABERE STUDENȚEȘTI

 

Metodologia taberelor studenţeşti 2023Ordinul nr. 20349/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti; Anexa 2; Calendar; Repartizarea locurilor pe facultăți

Lista finală cu studenții beneficiari ai programului Tabere studențești 2023

Proces verbal cu studenţii beneficiari ai programului naţional „Tabere studenţeşti” 2023

Comisia de analiză a cererilor de tabară depuse de studenţi este formată din:

    1. Lect.univ.dr. Sorin Cazacu - Prodecan

    2. Lect.univ.dr. Vlad Preda

    3. Student Cocoșilă Diana Ionela

    Cererile vor fi analizate pe data de 20.06.2023, ora 13:.30, la sala 435.

LISTA CU STUDENTII CARE AU DEPUS CERERE PENTRU OCUPAREA UNUI LOC GRATUIT IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL TABERE STUDENTESTI 2023

 

Lista finală cu studenții beneficiari ai programului Tabere studențești 2022 

Comisia de soluționare a contestațiilor privind selecția beneficiarilor locurilor de tabară este formată din:

    1. Lect.univ.dr. Diana Oțăt

    2. Lect.univ.dr. Oana Duță

    3. Student Cocoșilă Diana Ionela

    Contestațiile vor fi analizate pe data de 18.07.2022, ora 10:00, online prin intermediul Zoom.

Proces verbal cu studenţii beneficiari ai programului naţional „Tabere studenţeşti” 2022

LISTA CU STUDENTII CARE AU DEPUS CERERE PENTRU OCUPAREA UNUI LOC GRATUIT IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL TABERE STUDENTESTI 2022

Metodologia taberelor studenţeşti 2022; Anexe; Cerere. Email: secretariat.litere@ucv.ro, Fax: 0251 418849.

Comisia de analiză a cererilor de tabară depuse de studenţi este formată din:

    1. Lect.univ.dr. Sorin Cazacu - Prodecan

    2. Lect.univ.dr. Vlad Preda

    3. Student Mădălina Pătru

    Cererile vor fi analizate pe data de 14.07.2022, ora 09:00, online prin intermediul Zoom.

 

Lista finală cu studenții beneficiari ai programului Tabere studențești 2021 

Comisia de soluționare a contestațiilor privind selecția beneficiarilor locurilor de tabară este formată din:

    1. Conf.univ.dr. Mihaela Cecilia Popescu - Prodecan

    2. Lect.univ.dr. Oana Duță

    3. Student Dima Roxana Mihaela

    Cererile vor fi analizate pe data de 20.07.2021, ora 11:00, online prin intermediul Zoom.

Proces verbal cu studenţii beneficiari ai programului naţional „Tabere studenţeşti” 2021

  Comisia de analiză a cererilor de tabară depuse de studenţi este formată din:

    1. Lect.univ.dr. Sorin Cazacu - Prodecan

    2. Lect.univ.dr. Vlad Preda

    3. Student Cepleanu Ciprian Constantin

    Cererile vor fi analizate pe data de 16.07.2021, ora 11:00, online prin intermediul Zoom.

LISTA CU STUDENTII CARE AU DEPUS CERERERE PENTRU OCUPAREA UNUI LOC GRATUIT IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL TABERE STUDENTESTI 2021

Metodologia taberelor studenţeşti 2021; OMTS 432/30.06.2021; Anexa 2Anexa 3; Anexa 4 (pdf)ș Anexa 4 (doc) . Email: secretariat.litere@ucv.ro, Fax: 0251 418849.

Întâlnirea cu studenții beneficiari ai programului Tabere studențești 2019 în vederea repartizării locurilor va avea loc pe data de 25 iunie 2019, ora 11, la sala 336.

Lista finală cu studenții beneficiari ai programului Tabere studențești 2019 

Metodologia taberelor studenţeşti 2019; Anexa 2Anexa 3; Anexa 4; Număr de locuri repartizate

 Tabel nominal cu studenții care au depus cereri pentru programul Tabere studențești 2018 

    Comisia de analiză a cererilor de tabară depuse de studenţi este formată din:

    1. Conf.univ.dr. Monica Tilea - Prodecan

    2. Lect.univ.dr. Vlad Preda

    3. Student Larisa Florea

    Cererile vor fi analizate pe data de 08.06.2018, ora 14:00, la sala 307 

Tabel nominal cu studenţii beneficiari ai programului naţional „Tabere studenţeşti” 2018

Lista finală cu studenţii beneficiari ai programului naţional „Tabere studenţeşti” 2018

 Metodologia taberelor studenţeşti 2018; Anexa 3; Anexa 4

  Metodologia taberelor studenţeşti 2017; Anexa 4; Anexa 8

  Tabel nominal cu studenții care au depus cereri pentru programul Tabere studențești 2017

    Comisia de analiză a cererilor de tabară depuse de studenţi este formată din:

    1. Conf.univ.dr. Monica Tilea - Prodecan

    2. Lect.univ.dr. Vlad Preda

    3. Student Raluca Stamatescu

    Cererile vor fi analizate pe data de 07.06.2017, ora 10:00, la sala 307 

Tabel nominal cu studenţii beneficiari ai programului naţional „Tabere studenţeşti” 2017

Lista finală cu studenţii beneficiari ai programului naţional „Tabere studenţeşti” 2017