Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Staff outbound

Organizarea mobilității

 

Derularea selecției

Personalul didactic și administrativ al Facultății de Litere își depune dosarul pentru mobilități Erasmus+ conform apelurilor lansate anual de Prodecanul cu activitatea studenților și relațiile internaționale.

Dosarul va conține:

- un CV într-o limbă de circulație internațională (2-3 pagini, semnat și datat); 

- formularul de aplicație

 

Demersuri înaintea mobilității

  • Beneficiarul mobilității contactează instituția unde intenționează să își desfășoare mobilitatea; această instituție poate fi diferită de cele cu care Universitatea are încheiat un contract bilateral.
  • Beneficiarul mobilității completează și semnează Contractul de mobilitate, în funcție de tipul acesteia:
  • Beneficiarul mobilității aduce Contractul de mobilitate completat și semnat la Prodecanatul cu activitatea studenților și relațiilor internaționale, pentru obținerea aprobării și semnăturii Prodecanului;
  • Beneficiarul transmite instituției partenere Contractul de mobilitate, în vederea obținerii acceptului din partea instituției partenere, confirmat prin semnătură;
  • Beneficiarul aduce la Prodecanat copie după Contractul de mobilitate semnat și de instituția parteneră, sau îl trimite prin e-mail;
  • Cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea mobilităţii, după ce a primit Contractul de mobilitate semnat de instituția parteneră, beneficiarul se va prezenta la Departamentul de Relații Internaționale, Biroul Erasmus+ al Universității din Craiova, pentru formalitățile administrative necesare derulării mobilității (ex. încheiere contract financiar, întocmirea documentelor de deplasare).

 

Demersuri după mobilitate

  • Beneficiarul mobilității va aduce la Prodecanatul cu activitatea studenților și relațiile internaționale o copie după Certificatul de mobilitate;
  • Beneficiarul mobilității va duce la Departamentul de Relații Internaționale, Biroul Erasmus+ al Universității din Craiova, toate documentele solicitate de membrii acestui birou.

 

 

Informații utile

Formulare