Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Concursuri - Posturi didactice

Concursuri în derulare 2023

REZULTATE CONCURSURI (26-28.06.2023)

CONCURS POST DIDACTIC DE LECTOR - poziția 15poziția 25, CONFERENȚIAR - poziția 9poziția 10poziția 11poziția 12poziția 14, PROFESOR - poziția 1, poziția 3, poziția 4poziția 5, poziția 6

Concursuri în derulare 2022

REZULTAE CONCURSURI (27-29.06.2022),  REZULTATE CONCURSURI (01.07.2022)

CONCURS POST DIDACTIC DE LECTOR - poziția 23poziția 25poziția 16

Concursuri în derulare 2021

Posturi pe perioadă determinată: Data, ora și locul de desfășurare a probelor de concursTema pentru proba practică a concursului de ocupare a postului: Asistent universitar poziția 37Tema pentru proba practică a concursului de ocupare a postului: Asistent universitar poziția 27. REZULTATE CONCURSURI

Posturi pe perioadă determinată: Anunț, Descrierea posturilor, Comisiile de concurs,  Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării,  Clendarul concursului, Tematica probelor de concurs,  Descrierea procedurii de concurs, Dosarul de concurs, Adresa la care se depune dosarul de concurs

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENTIAR UNIVERSITAR: POZITIA 16

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENTIAR UNIVERSITAR POZITIA 11

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE LECTOR UNIVERSITAR: POZIȚIA 23POZIȚIA 26POZIȚIA 27

CONCURS POST DIDACTIC DE LECTOR - poziția 23poziția 26,poziția 27

Concursuri în derulare 2020

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 3

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 10

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 16

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE LECTOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 28

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT UNIVERSITAR, POZIȚIA 48

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 4

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 9

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 22

CONCURS POST DIDACTIC DE ASISTENT- poziția 48

CONCURS POST DIDACTIC DE LECTOR- poziția 28

CONCURS POST DIDACTIC DE LECTOR- poziția 22

Concursuri în derulare 2019

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 5

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 13

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 9

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 13

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIȚIA 11

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PROFESOR UNIVERSITAR, POZIȚIA 2

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT UNIVERSITAR, POZIȚIA 27

CONCURS POST DIDACTIC DE ASISTENT - poziția 27

Concursuri în derulare 2018

REZULTATE CONCURSURI POSTURI DIDACTICE (IUNIE-IULIE 2018

CONCURS POST DIDACTIC DE CONFERENȚIAR - poziția 12

POSTE DE LECTEUR DE FRANÇAIS A L’UNIVERSITE DE CRAIOVA

Concursuri în derulare 2017

REZULTATE CONCURSURI POSTURI DIDACTICE (IUNIE-IULIE 2017)

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE LECTOR - poziția 20, poziția 23

REZULTATE CONCURSURI POSTURI DIDACTICE (28 IAN- 02 FEB 2017)

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE LECTOR - poziția 19, poziția 21, poziția 25, poziția 26, poziția 27, poziția 27 (Severin), poziția 37

 

Concursuri în derulare 2016

Rezultatele concursurilor desfășurate în perioada 11 – 13 iulie 2016

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE LECTOR - poziția 19, poziția 21, poziția 22, poziția 23, poziția 26, poziția 29, poziția 31

Concursuri în derulare 2016

Rezultatul concursului pentru postul de secretar SS

Rezultate concursuri

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE CONFERENȚIAR - poziția 8

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE LECTOR - poziția 31

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE LECTOR - poziția 20, pozitia 24

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE LECTOR - poziția 17

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE ASISTENT - poziția 37

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE LECTOR - poziția 28

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE ASISTENT - poziția 35

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE LECTOR - poziția 16

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE ASISTENT - poziția 36

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE LECTOR - poziția 39

REZULTAT CONCURS POSTURI DIDACTICE (martie 2014)

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE LECTOR - poziția 16, poziția 22, poziția 23, poziția 37, poziția 38

CONCURS POSTURI DIDACTICE DE ASISTENT PE PERIOADĂ DETERMINATĂ - Data susţinerii probelor de concurs: 25 septembrie 2013, ora 8. Concursul constă dintr-o probă scrisă şi un interviu.

- Departamentul de studii anglo-americane si germane - Tematica pentru concurs - Pozitia 33 asistent