Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere licenta

 

Admitere licenţă 2021

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ    CRITERII DE ADMITERE    CALENDARUL ADMITERII    DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

 

PROGRAME DE STUDII LICENŢĂ – Anul I, anul universitar 2021-2022

Repartizarea cifrei de școlarizare

 

Facultatea/

Domeniul

 

 

 

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată

 să funcționeze provizoriu (AP)

 

A/AP

Forma de învăț.

IF/ID/

IFR

Capaci­tatea

de

școlari­zare

 

(0)

 

NUMĂR LOCURI BUGET

TOTAL

ROMÂNI

(1)

Din care:

 

Nr. locuri

Taxă

 

 

(2)

Nr. locuri români de pretutindeni propuse pentru

2021-2022

(4)

Nr. locuri CPV

 

 

 

(5)

Nr. locuri bursieri ai statului român

(6)

Nr.

locuri

Romi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Absol­venți de licee situate înmediul rural

 

 

 

 

 

Cu bursă

Fără

bursă

Cu taxă (CPL)

 

 

 

LITERE

 

Limbă și literatură

 

Limba și literatura română- O limbă și literatura modernă (engleză, fran­ceză, italiană, germană, spaniolă)

A/ IF

120

70

-

-

1

36

10

-

1

-

-

 

Limba și literatura română- O limbă și literatura modernă (engleză, fran­ceză, italiană, germană, spaniolă)

A/ ID

50

-

-

-

-

40

-

-

-

-

-

 

Limba și literatura română – Limba şi literatura latină

A/ IF

15

10

-

-

-

5

-

-

-

-

-

 

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)*  

A/ IF

40

30

-

-

-

8

2

-

 

-

-

 

Limbă și literatura modernă A (engle­ză/) -Limba și litera­tura modernă B (franceză / germană/italiană/ spaniolă)/ Limba şi literatura latină

A/ IF

100

64

1

-

1

32

-

-

2

2

-

 

 

Limbă și literatura modernă A (franceză) –Limba și litera­tura modernă B (engleză/ germană/italiană/ spaniolă)/ Limba şi literatura latină

A/ IF

90

16

-

-

-

14

-

-

2

2

-

 

Limbi moderne aplicate

Traducere și interpretare (engleză, franceză)  

A/ IF

90

26

-

-

-

20

-

-

2

2

-

 

Științe ale

comunicării

Comunicare și relații publice 

A/ IF

90

40

-

-

1

34

5

5

2

2

-

 

Științe ale educației

 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

A/ IF

60

20

-

-

1

39

-

-

-

1

-

 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Dr.Tr. Severin) 

A/ IF

60

20

1

-

1

40

-

-

-

-

-

 

Muzică

 

Muzică

A/ IF

15

13

2

-

-

2

-

-

-

-

-

 

Interpretare muzicală-canto

A/ IF

8

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Interpretare muzicală-instrumente

A/ IF

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Teatru și artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

A/ IF

15

10

-

-

-

5

-

-

-

-

-

 

Cinematografie și media

Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală) scenaristic), publicitate media, filmologie)

AP / IF

12

11

-

-

-

1

-

-

-

-

-

 

Total facultate

773

345

4

-

5

276

17

5

9

9

-

 

                                 
* În anul universitar 2021-2022 se va școlariza Limba și literatura română - Limba și literatura engleză (la Drobeta-Turnu Severin).

 

CRITERII DE ADMITERE

În functie de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea

Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbă şi literatură

 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă B (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (IF/ID) - Craiova
 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă B (engleză) (IF) - Drobeta-Turnu Severin
 • Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină (IF)
 • Limba şi literatura modernă A (engleză) - Limbă şi literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină (IF)
 • Limba şi literatura modernă A (franceză) - Limbă şi literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină (IF)

Concurs de admitere

Media generală de admitere, reprezentată de media examenului de bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu de liceu

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbi moderne aplicate

 • Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (IF)

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

 • Comunicare şi relaţii publice (IF)

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Craiova
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Drobeta-Turnu Severin

 

Concurs de admitere

Etapa I – eliminatorie Eseu motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/respins. Informații privind redactarea eseului motivațional găsiți aici.

Etapa a II-a – dosar:  Media examenului de  bacalaureat – 100%

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu de liceu

 

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Teatru şi artele spectacolului

 • Artele spectacolului (actorie) (IF)

 

 

Concurs de admitere - online

ETAPA Ieliminatorie (admis/respins)

Proba unică  (probă practică) Proba cuprinde obligatoriu următoarele componente:

 • Recitarea unei/unor poezii din repertoriul candidatului (la alegerea candidatului/comisiei);
 • Testarea calităţilor ritmice, vocale şi de coordonare;
 • Povestire la alegerea candidatului;
 • Interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.

ETAPA II :

Proba unică  (probă practică)

 • Lectură la prima vedere (un text la propunerea comisiei) și Interpretarea unui Monolog (comic sau dramatic, selectat din piese de teatru, la alegerea candidatului).

Mențiune pentru etapa II: Proba se notează cu note de la 1 la 10  și reprezintă nota de admitere la concurs.

 

Criterii de departajare:

 1. Media la examenul de bacalaureat
 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Muzică (IF)

 

Probele se susțin online.

Etapa I: Proba interpretativă – eliminatorie (admis/respins)

Probă de muzicalitate (instrumentală sau vocală)

Etapa a II-a: Probe teoretice – se notează cu note de la 1 la 10

 1. Auz muzical
 2. Solfegiu la prima vedere

Precizări

 1. Proba interpretativă - eliminatorie va fi evaluată cu calificativul Admis/Respins.
 2. În etapa a II-a - notarea candidaților se va realiza pe fiecare dintre cele două probe, în funcție de criteriile specifice.
 3.  Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 4. Nota finală de admitere reprezintă media aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

 

Criterii de departajare

 1. Media generală de la Bacalaureat;
 2. Media anilor de studii din Liceu.

 

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Interpretare muzicală – canto (IF)

 

Probele se susțin online.

Etapa I: Proba interpretativă – eliminatorie (admis/respins)

 1. Recital vocal - cu acompaniament de pian sau cu negativ

Etapa a II-a: Probe teoretice – se notează cu note de la 1 la 10

 1. Auz muzical
 2. Solfegiu la prima vedere

Precizări

 1. Proba interpretativă - eliminatorie va fi evaluată cu calificativul Admis/Respins.
 2. În etapa a II-a - notarea candidaților se va realiza pe fiecare dintre cele două probe, în funcție de criteriile specifice.
 3. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 4. Nota finală de admitere reprezintă media aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

 

Criterii de departajare

 1. Media generală de la Bacalaureat;
 2. Media anilor de studii din Liceu.

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Interpretare muzicală – instrumente (IF)

 

Probele se susțin online.

Etapa I: Proba interpretativă – eliminatorie (admis/respins)

1. Recital instrumental* - solo sau acompaniament de pian

*Pian, vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă, flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompeta, trombon, tubă, percuție, nai

Etapa a II-a: Probe teoretice. – se notează cu note de la 1 la 10

 1. Auz muzical
 2. Solfegiu la prima vedere

Precizări

 1. Proba interpretativă - eliminatorie va fi evaluată cu calificativul Admis/Respins.
 2. În etapa a II-a - notarea candidaților se va realiza pe fiecare dintre cele două probe, în funcție de criteriile specifice.
 3. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 4. Nota finală de admitere reprezintă media aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

 

Criterii de departajare

 1. Media generală de la Bacalaureat;
 2. Media anilor de studii din Liceu.

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Cinematografie si media

 • Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) (IF)

Concurs de admitere - online

La înscriere, candidații au obligația să prezinte Portofoliul de concurs :

- Curriculum Vitae -  model Europass

- Motivația opțiunii pentru această specializare (text de maximum o pagină) 

 

ETAPA I (oral) / eliminatoriu (admis/respins)

Proba unică:

 • Analizarea și evaluarea portofoliului de concurs

 

ETAPA a II-a (practic/oral)

Proba 1

 • Analiza unei fotografii la prima vedere.

Proba 2

 • Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate. 

Mențiuni pentru Etapa II:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.

 

Criterii de departajare:

 1. Media la examenul de Bacalaureat
 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici.

 

Eseul motivațional scanat se depune la dosarul de admitere pentru programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Craiova și Drobeta-Turnu Severin) și trebuie să respecte normele de redactare. Informații aici:

 https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-licen%C8%9B%C4%83

 

 

Metodologiile pentru examenul de admitere, domeniul arte, se găsesc aici:

https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-licen%C8%9B%C4%83  

 

 

CALENDAR ADMITERE

Inscrieri şi probe eliminatorii

Domeniul de licență

Înscrierea candidaţilor

Probe eliminatorii

 

Desfăşurarea probelor de concurs (probe de aptitudini)

 

Afişarea rezultatelor

parțiale

 

Limbă şi literatură

 

8-14 iulie 2021

 

-

 

-

 

 

17 iulie 2021

pe site-ul universității: www.ucv.ro

Limbi moderne aplicate

 

8-14 iulie 2021

 

-

 

-

Ştiinţe ale comunicării

 

8-14 iulie 2021

 

-

 

-

Ştiinţe ale educaţiei

 

8-14 iulie 2021

Proba eliminatorie – eseu motivational depus la dosar

15 iulie 2021

 

-

 

Muzică

 

8-14 iulie 2021

 

Etapa I eliminatorie online

15 iulie 2021

Etapa a II-a de aptitudini online

16 iulie 2021

Teatru şi artele spectacolului

 

8-14 iulie 2021

Etapa I eliminatorie  online

15 iulie 2021

Etapa a II-a de aptitudini online

16 iulie 2021

Cinematografie și media

 

8-14 iulie 2021

Etapa I eliminatorie online

15 iulie 2021

Etapa a II-a

Practic/oral online

16 iulie 2021

 

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE:

 • 18 – 23 iulie 2021 - Confirmarea locurilor
 • 24 iulie 2021 – Afișare intermediară / redistribuirea locurilor neconfirmate.
 • 25-29 iulie 2021 - Confirmarea locurilor ocupate după redistribuie (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget și taxă; plata primei taxe de școlarizare – 1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă).
 • 30 iulie 2021 – Afișare rezultate finale

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 3-8 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere*
 3. Certificatul de naștere;*
 4. Diplomă de bacalaureat / Adeverinţa (pentru absolvenţii 2021);*
 5. Foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;* Absolvenţii de liceu din promoţia 2020/2021 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverință medicală;*
 8. Pentru candidaţii care sunt studenţi: adeverinţa de student, adeverinţa (de student sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă).*
 9. Eseu motivațional / portofoliu de concurs dacă este cazul, conform criteriilor de admitere, se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro.

 

Contact:

Telefon  0251414468

Email:  secretariat.litere@ucv.ro