Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere licenta

 

Admitere licenţă 2022

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ    CRITERII DE ADMITERE    CALENDARUL ADMITERII    DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

 1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ

Anul I, anul universitar 2022/2023

 

Facultatea/

Domeniul

 

 

 

Specializarea

acreditata (A)

sau autorizată

 să funcționeze provizoriu (AP)

 

A/AP

Forma de învăț.

IF/ID/

IFR

Capaci­tatea

de

școlari­zare

 

 

Număr locuri buget

 

Total

români

Din care:

 

 

Nr. locuri

Taxă

 

 

 

Nr. locuri români de pretutindeni

Nr. locuri CPV

 

 

 

Nr. locuri bursieri ai statului român

 

 

Nr.

locuri

Romi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Absol­venți de licee situate în mediul rural

Locuri

formare cadre didactice

 

Cu bursă

Fără

bursă

Cu taxă (CPL)

 

LITERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbă și literatură

 

Limba și literatura română- O limbă și literatura modernă (engleză, fran­ceză, italiană, germană, spaniolă)

A/ IF

120

70

1

 

3

 

30

4

4

1

2

3

 

Limba și literatura română- O limbă și literatura modernă (engleză, fran­ceză, italiană, germană, spaniolă)

A/ ID

50

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

Limba și literatura română – Limba şi literatura latină

A/ IF

15

10

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin) 

A/ IF

40

30

1

 

2

 

9

 

 

 

1

 

 

Limbă și literatura modernă A (engle­ză/ franceză) –Limba și litera­tura modernă B (franceză/engleză/ germană/italiană/ spaniolă)/ Limba şi literatura latină

A/ IF

190

65*

1

 

1

 

35

 

 

5

6

2

 

 

Limbi moder­ne aplicate

Traducere și interpre­tare (engleză,franceză)  

A/ IF

90

20

 

 

 

 

20

 

 

1

3

 

 

 

Științe ale

comunicării

Comunicare și relații publice 

A/ IF

90

40

 

 

 

 

20

2

2

1

1

3

 

 

Jurnalism

A/IF

50

22

 

 

 

 

17

2

2

 

1

3

 

 

Științe ale educației

 

Pedagogia învățămân­tului primar și preșcolar

A/ IF

80

26

 

 

2

6

53

1

 

 

 

 

 

 

Pedagogia învățămân­tului primar și pre­școlar (la Dr.Tr. Severin) 

A/ IF

60

26

 

 

2

6

33

1

 

 

 

 

 

 

Muzică

 

Muzică

A/ IF

15

13

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Interpretare muzicală-canto

A/ IF

8

7

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Interpretare muzicală-instrumente

A/ IF

8

7

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Teatru și artele spec­taco­lului

Artele spectacolului (actorie)

A/ IF

15

10

 

 

 

 

3

 

 

 

1

1

 

 

Cinemato­grafie și media

Cinematografie, foto­grafie, media (comuni­care audio­vizuală, scenaristic), publicitate media, filmologie)

AP / IF

12

11

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 
                                 

 

 

* Din care1 loc pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție specială

 

PROGRAME DE STUDII LICENŢĂ – anul universitar 2022-2023

Conversie

Domeniul de licență

Specializarea

Forma de învățământ

 

Limbă şi literatură

Conversie Limba și literatura engleză

IF

Locuri cu taxă

Ştiinţe ale educaţiei

Conversie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

IF

Locuri cu taxă

 

 1. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

 

 1. CRITERII DE ADMITERE

În functie de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea

Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbă şi literatură

 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (IF/ID) - Craiova
 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă (franceză, engleză) (IF) - Drobeta-Turnu Severin
 • Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină (IF)
 • Limba şi literatura modernă A (engleză/franceză) - Limbă şi literatură modernă B (franceză/ engleză/ germană/ italiană/ spaniolă)/ Limba şi literatura latină (IF)

Concurs de admitere pe bază de dosar.

Media generală de admitere, reprezentată de media examenului de bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu de liceu

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbi moderne aplicate

 • Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (IF)

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

 • Comunicare şi relaţii publice (IF)
 • Jurnalism (IF)

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Craiova
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Drobeta-Turnu Severin

 

Concurs de admitere

Etapa I – eliminatorie Eseu motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/respins.

Informații privind redactarea eseului motivațional găsiți aici

Etapa a II-a – dosar:  Media examenului de  bacalaureat – 100%

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu de liceu

 

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Teatru şi artele spectacolului

 • Artele spectacolului (actorie) (IF)

 

 

Examenul de admitere se va desfășura practic.

Media de admitere se calculează astfel:

Testare aptitudini interpretative 50%.

Testare creativitate prin Jocuri teatrale 50%.

 

Criterii de departajare

1. Media la examenul de bacalaureat.

2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

 

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Muzică (IF)

 

PROBĂ INTERPRETATIVĂ (A)

 • Interpretarea a două piese reprezentative (vocal și/sau instrumental) alese din creația națională sau internațională, aparținând unuia dintre genurile următoare:
 • Clasic (arie, lied sau lucrări instrumentale);
 • Divertisment (muzică ușoară, folk, rock etc.);
 • Folcloric (muzică populară, romanță).
 • Piesele pot fi interpretate:
 • Vocal acompaniate de un instrument (pian, chitară etc.);
 • Vocal neacompaniate;
 • Instrumental (orice instrument muzical clasic, popular sau modern).

 

PROBĂ TEORETICĂ (B)

 • Auz muzical: intervale simple şi compuse, acorduri de trei sunete, în toate stările şi în poziţie strânsă. Recunoaşterea şi intonarea acestora;
 • Solfegiu la prima vedere: Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, în tonalităţi cu până la 2 alteraţii constitutive, cu elemente cromatice, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi apropiate, cu intervale până la decimă (inclusiv), într-una din măsurile de 3, 4 şi 6 timpi, având formule ritmice de grad superior;
 • Analiza solfegiului (metrică şi ritmică).

 

Media de admitere se calculează astfel: Nota la proba interpretativă (A) x 40% + Nota la proba teoretică (B) x 60%

 

Criterii de departajare

1. Media la examenul de Bacalaureat

2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

 

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Interpretare muzicală – canto (IF)

 

Probe de admitere:

RECITAL (A)

 • Se vor prezenta minimum 2 lucrări din perioade stilistice diferite. Alegerea repertoriului este lăsată exclusiv la alegerea candidatului din programa clasei a XII-a. Lucrările muzicale vor fi prezentate obligatoriu cu acompaniament de pian.

PROBĂ TEORETICĂ (B)

 • Auz muzical: intervale simple şi compuse, acorduri de trei sunete, în toate stările şi în poziţie strânsă. Recunoaşterea şi intonarea acestora.
 • Solfegiu la prima vedere: Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, în tonalităţi cu până la 2 alteraţii constitutive, cu elemente cromatice, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi apropiate, cu intervale până la decimă (inclusiv), într-una din măsurile de 3, 4 şi 6 timpi, având formule ritmice de grad superior;
 • Analiza solfegiului (metrică şi ritmică).

 

Media de admitere se calculează astfel:

Nota la Recital (A) x 60% + Nota la Proba teoretică (B) x 40%

 

Criterii de departajare

 1. Media la examenul de Bacalaureat
 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

 

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Interpretare muzicală – instrumente (IF)

 

Probe de admitere:

RECITAL (A) - Se vor prezenta minimum 3 lucrări din perioade stilistice diferite. Alegerea repertoriului este lăsată exclusiv la alegerea candidatului din programa clasei a XII-a. Comisia își rezervă dreptul de a limita numărul de lucrări audiate, în funcție de repertoriul prezentat. Lucrările muzicale cu acompaniament de pian vor fi prezentate obligatoriu cu acompaniament.

 

PROBĂ TEORETICĂ (B)

 - Auz muzical: intervale simple şi compuse, acorduri de trei sunete, în toate stările şi în poziţie strânsă. Recunoaşterea şi intonarea acestora;

- Solfegiu la prima vedere: Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, în tonalităţi cu până la 2 alteraţii constitutive, cu elemente cromatice, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi apropiate, cu intervale până la decimă (inclusiv), într-una din măsurile de 3, 4 şi 6 timpi, având formule ritmice de grad superior;

 - Analiza solfegiului (metrică şi ritmică).

 

Media de admitere se calculează astfel: Nota la Recital (A) x 60% + Nota la Proba teoretică (B) x 40%

 

Criterii de departajare

 1. Media la examenul de Bacalaureat;
 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

 

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici .

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Cinematografie si media

 • Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) (IF)

Examenul de admitere se va desfășura practic (oral).

Media de admitere se calculează astfel:

Analiza unei fotografii la prima vedere 50%.

Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate 50%

 

Criterii de departajare:

 1. Media la examenul de Bacalaureat
 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu

 

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici .

 

Eseul motivațional scanat se depune la dosarul de admitere pentru programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Craiova și Drobeta-Turnu Severin) și trebuie să respecte normele de redactare. Informații aici:

https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-licen%C8%9B%C4%83  

Metodologiile pentru examenul de admitere, domeniul arte, se găsesc aici:

https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-licen%C8%9B%C4%83   

 

Conversie Limba și literatura engleză – Condiții admitere

Conversie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Condiții admitere

 

 1. CALENDAR ADMITERE
 1. Inscrieri şi probe eliminatorii

Domeniul de licență

Înscrierea candidaţilor

Afișarea candidaților înscriși

Desfăşurarea probelor de concurs

(oral/probe de aptitudini)

 

Afişarea rezultatelor

parțiale

 

Limbă şi literatură

 

4-15.07.2022

16.07.2022

 

-

 

 

19.07. 2022

pe site-ul universității: www.ucv.ro

Limbi moderne aplicate

4-15.07.2022

16.07.2022

 

-

Ştiinţe ale comunicării

4-15.07.2022

16.07.2022

 

-

Ştiinţe ale educaţiei

4-15.07.2022

16.07.2022

Proba de concurs – eseu motivational depus la dosarul de admitere

18.07.2022

 

Muzică

4-15.07.2022

16.07.2022

 

Probele de concurs

18.07.2022

Teatru şi artele spectacolului

4-15.07.2022

16.07.2022

Probele de concurs

18.07.2022

Cinematografie și media

4-15.07.2022

16.07.2022

Probele de concurs

18.07.2022

 

 

 1. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE:
  • 20-22.07.2022 - Confirmarea locurilor (- Plata taxei de înmatriculare; - Transmitere contracte școlarizare semnate și dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere)
  • 23.07.2022 – Afișare intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate.
  • 25-28.07.2022 - Confirmarea locurilor ocupate după redistribuie (- Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; - Plata primei tranșe din taxa de școlarizare – 2000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă).
  • 29.07.2022 – Afișare rezultate finale

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 3-8 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere*
 3. Certificatul de naștere;*
 4. Diplomă de bacalaureat / Adeverinţa (pentru absolvenţii 2022);*
 5. Foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;* Absolvenţii de liceu din promoţia 2021/2022 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverință medicală;*
 8. Pentru candidaţii care sunt studenţi: adeverinţa de student, adeverinţa (de student sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă).*
 9. Eseu motivațional / portofoliu de concurs dacă este cazul, conform criteriilor de admitere, se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro.
 10. Document care să ateste numărul de ani școlarizați la buget în învățământul universitar din România (la ciclul licență) – dacă este cazul.

 

Contact:

Telefon  0251414468

Email:  secretariat.litere@ucv.ro