Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Oferta educaţională- Master

Facultatea de Litere

Studii universitare de masterat – 2019

1. Limbă şi literatură – Studii de limbă și literatură română - Oferta educationala - Plan de învățământ - Etică și integritate academică
2. Limbă şi literatură – Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane - Oferta educationala - Plan de învățământ - Etică și integritate academică
3. Limbă şi literatură – Limba franceză, didactică si literaturi în spaţiul francofon - Prezentare - Oferta educationala - Plan de învățământ - Etică și integritate academică
4. Limbi moderne aplicate – Traducere şi terminologii în context european - Oferta educationala - Plan de învățământ - Etică și integritate academică
5. Ştiinte ale comunicării – Paradigme ale comunicării organizaţionale - Oferta educationala - Plan de învățământ - Etică și integritate academică
6. Ştiinţe ale educaţiei - Management educaţional - Oferta educationala - Plan de învățământ
7. Ştiinţe ale educaţiei - Consiliere educațională și dezvoltarea carierei - Oferta educationala - Plan de învățământ
8. Arte – Arta actorului - Oferta educationala - Plan de învățământ - Etică și integritate academică
9. Muzică – Artă muzicală românească contemporană - Oferta educationala - Plan de învățământ - Etică și integritate academică