Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Anunțuri

Alegerile pentru Senatul Universității din Craiova: lista cadrelor didactice și a studenților cadidați pentru un loc în Senat

Anunț concurs pentru posturi pe perioadă determinată

Alegeri pentru Consiliul Facultății de Litere 2024-2029: lista cadrelor didactice și a studenților care și-au depus candidatura pentru Consiliul Facultății de LitereLista electorală cu cadrele didactice cu drept de vot, lista electorală cu studenții cu drept de vot (Craiova),  lista electorală cu studenții cu drept de vot (Drobeta-Turnu Severin).

  • Turul I  - 6.11.2023 între orele 8-18, sala 208 pentru cadre didactice și sala 210 pentru studenți.
  • Turul II  - 8.11.2023 între orele 8-18, sala 208 pentru cadre didactice și sala 210 pentru studenți.

LISTA MEMBRILOR ALEȘI ÎN NOUL CONSILIU AL FACULTĂȚII DE LITERE: CADRE DIDACTICE ȘI DE CERCETARE rezultați în urma alegerilor desfășurate în data de 06 noiembrie 2023 (Turul I)

Anunț Turul II pentru alegerea studenților în Consiliul Facultății

LISTA MEMBRILOR ALE$I IN NOUL CONSILIU AL FACULTATII DE LITERE: STUDENTI rezultatl in urma alegerilor desfSgurate in data de 08 noiembrie 2023 (Turul al II-lea)

 

ALEGERI DECAN 2020

Extras din procesul verbal din data de 21.09.2020

Rezultatul votului consultativ

Dosar candidatură - Anamaria Magdalena PREDA

ALEGERI DECAN 2020 - votul consultativ

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PUBLIC PENTRU SELECTARE A DECANILOR ȘI NUMIRE A PRODECANILOR

 

Alegerile pentru Senatul Universității din Craiova (29.01.2020) : lista cadrelor didactice și a studenților cadidați pentru un loc în Senat, lista electorală cu cadrele didactice cu drept de vot, lista electorală cu studenții cu drept de vot (Craiova),  lista electorală cu studenții cu drept de vot (Drobeta-Turnu Severin)

Rezultatul alegerilor reprezentanților cadrelor didactice în Consiliul Facultății

Lista studenților aleși în Consiliul Facultății în urma alegerilor din data de 15.01.2020 (turul al II-lea)

Turul al II-lea pentru alegerea studenților în Consiliul Facultății

Listă electorala cu cadrele didactice cu drept de vot pentru alegerea membrilor Consiliului Facultății 2020-2024

Listă electorală cu studenții cu drept de vot pentru alegerea membrilor Consiliului Facultății 2020-2024

Listă electorală cu studenții cu drept de vot pentru alegerea membrilor Consiliului Facultății 2020-2024 (Drobeta-Turnu Severin)

13 ianuarie 2020 - ziua desfășurării alegerilor pentru Consiliul Facultății de Litere 2020-2024

Lista cadrelor didactice înscrise pentru alegerea Consiliului Facultății de Litere 2020-2024

Alegeri Departamentul de Arte

Rezultatele alegerilor pentru ocuparea locului vacant de membru în Consiliul Facultății de Litere de la Departamentul de studii anglo-americane și germane

Calendarul alegerilor pentru funcția de director de departament la Departamentul de limba și literatura română și la Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației

Calendarul alegerilor pentru ocuparea locului vacant de membru în Consiliul Facultății de Litere de la Departamentul de studii anglo-americane și germane

Alegeri - Departamentul de limbi romanice și clasice: conf.univ.dr Daniela Dincă (CV, Program managerial