Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Anunțuri Licență

- Calendarul examenului de licenţă / disertaţie / absolvire (sesiunea septembrie 2019). Sălile de examen

ANUNŢ IMPORTANT ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII TERMINALI

- Susținerea examenului de licență (sesiunea iulie 2019)

Calendarul înscrierii la examenul de licenţă / disertaţie / absolvire sesiunea iulie 2019

- PLANIFICAREA EXAMENELOR DE LIMBA ȘI LITERATURA B, ZI sem.II, an univ.2018/2019

- Calendarul examenului de licenţă / disertaţie (sesiunea iulie 2019)

- Eliberarea / vizarea carnetelor de student pentru anul universitar 2018-2019

- ANUNŢ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENŢII SEPTEMBRIE 2018

- ANUNȚ ADMITERE ARTA ACTORULUI SEPTEMBRIE 2018

- Susținerea examenului de licență (sesiunea septembrie 2018)

- ANUNŢ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENŢII 2018

- Susținerea examenului de licență (sesiunea iulie 2018)

Calendarul înscrierii la examenul de licenţă / disertaţie sesiunea iulie 2018

- Calendarul examenului de licenţă / disertaţie (sesiunea iulie 2018)

- Eliberarea / vizarea carnetelor de student pentru anul universitar 2017-2018

- În atenția absolvenților 2017 - eliberarea actelor de studiu

- Susținerea examenului de licență la specializarea Traducere și interpretare (sesiunea iulie 2017)

- Susținerea examenului de licență (sesiunea iulie 2017)

Calendarul înscrierii la examenul de licenţă / disertaţie sesiunea iulie 2017

- Calendarul examenului de licenţă / disertaţie (sesiunea iulie 2017)

- Calendarul examenului de absolvire / licenţă / disertaţie (sesiunea februarie 2017)