Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Anunțuri Licență

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENŢII SEPTEMBRIE 2023 LICENȚĂ

Calendar Examen Licenţă/Disertaţie/Absolvire (Sesiunea septembrie 2023) - Planificare săli

Finalizare studii Septembrie 2023

- SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ - SESIUNEA IULIE 2023

Finalizare studii (iulie 2023)

ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR 2023

- Finalizare studii (septembrie 2022)

- Finalizare studii (iulie 2022)

Calendar Examen Licenţă/Disertaţie/Absolvire Sesiunea Septembrie 2021

ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII TERMINALI

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENŢII 2021

- Finalizare studii (iulie 2021)

Calendar Examen Licenţă/Disertaţie/Absolvire (IULIE 2021)

ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII TERMINALI

ANUNȚ IMPORTANT: Finalizare studii (septembrie 2020)

- ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENȚII 2020 LICENȚĂ

Calendar Examen Licenţă/Disertaţie/Absolvire Sesiunea Iunie-Iulie 2020

- ANUNȚURI IMPORTANTE: cu privire la obținerea adeverințelor, credite și repetenție (an suplimentar), parola de internet, cererea de reînmatriculare

- ANUNŢ IMPORTANT (CARNETELE DE STUDENT ȘI LEGITIMAȚIILE DE TRANSPORT)

- Calendarul examenului de licenţă / disertaţie / absolvire (sesiunea septembrie 2019). Sălile de examen

ANUNŢ IMPORTANT ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII TERMINALI

- Susținerea examenului de licență (sesiunea iulie 2019)

Calendarul înscrierii la examenul de licenţă / disertaţie / absolvire sesiunea iulie 2019

- PLANIFICAREA EXAMENELOR DE LIMBA ȘI LITERATURA B, ZI sem.II, an univ.2018/2019

- Calendarul examenului de licenţă / disertaţie (sesiunea iulie 2019)

- Eliberarea / vizarea carnetelor de student pentru anul universitar 2018-2019

- ANUNŢ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENŢII SEPTEMBRIE 2018

- ANUNȚ ADMITERE ARTA ACTORULUI SEPTEMBRIE 2018

- Susținerea examenului de licență (sesiunea septembrie 2018)

- ANUNŢ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENŢII 2018

- Susținerea examenului de licență (sesiunea iulie 2018)

Calendarul înscrierii la examenul de licenţă / disertaţie sesiunea iulie 2018

- Calendarul examenului de licenţă / disertaţie (sesiunea iulie 2018)

- Eliberarea / vizarea carnetelor de student pentru anul universitar 2017-2018

- În atenția absolvenților 2017 - eliberarea actelor de studiu

- Susținerea examenului de licență la specializarea Traducere și interpretare (sesiunea iulie 2017)

- Susținerea examenului de licență (sesiunea iulie 2017)

Calendarul înscrierii la examenul de licenţă / disertaţie sesiunea iulie 2017

- Calendarul examenului de licenţă / disertaţie (sesiunea iulie 2017)

- Calendarul examenului de absolvire / licenţă / disertaţie (sesiunea februarie 2017)