Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Planuri de învățământ

Planuri de învățământ

DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbă şi literatură

 

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbi moderne aplicate

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

 

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

 

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Teatru şi artele spectacolului

 

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Cinematografie și media

 

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică