Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

AVANTAJELE ACESTEI FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Instruirea prin ID nu impune constrângeri de timp, spaţiu şi ritm de studiu, persoanele care aleg această formă de învaţământ având avantajul de a nu-şi întrerupe activitatea socio-profesională. ID se caracterizează prin flexibilitate privind:

  • conţinutul şi structura cursurilor;
  • locul de desfăşurare a activităţilor didactice;
  • calendarul de desfăşurare a activităţilor didactice;
  • ritmul de învăţare;
  • tipurile diferite de materiale didactice necesare pregătirii individuale;
  • tipurile de evaluare permanentă, de autoevaluare şi de examinare finală;
  • concentrarea activităţilor la sediile centrelor zonale de pregătire: consultaţii, lecţii de sinteză, seminarii de evaluare/examinare, fapt care conduce la reducerea cheltuielilor de deplasare, cazare, masă;
  • ID se bazează pe cele mai noi tehnici informaţionale (reţele de calculatoare, Internet, posturi locale de televiziune etc.).

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII Click aici...