Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

FILOLOGIA ȘI PROVOCĂRILE EREI DIGITALE

 

Va invitam la atelierul cu tema FILOLOGIA ȘI PROVOCĂRILE EREI DIGITALE, care va avea loc miercuri, 24 aprilie, ora 16, la Sala de lectura Multidisciplinara a Bibliotecii UCV (a se vedea Afisul de mai jos). 

Este vorba despre o prezentare online, sustinuta de dna. Elena Isabelle TAMBA, Cercetator stiintific principal la Institutul de Filologie ”Alexandru Philippide” al Academiei Române, Filiala Iași, coordonator al Departamentului de lexicologie și lexicografie.

Anul academic 2023-2024

Burse studențești: metodologieanunț burse sociale, notăcerere, anexa 2anexa 3 , Lista nominală, Program  plata  burselor

 

        an   Oferta Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova pentru anul academic 2023-2024 este structurată în aşa fel încât să răspundă unor cerinţe multiple ale absolvenţilor de liceu din zona Olteniei şi din întreaga ţară.

 

 Facultatea noastră dispune de un corp profesoral foarte bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern, pliat pe rigorile pieţei şi pe formarea unor absolvenţi de excelentă calitate.

 

 Programele de studiu oferite sunt în concordanţă cu exigenţele actuale ale compatibilizării paneuropene ale formelor de învăţământ similare. Facultatea de Litere are 28 de parteneri în Europa în cadrul Programului Socrates-Erasmus, co-finanţat din fonduri PHARE, oferind zeci de burse de studiu, pe un semestru sau un an academic întreg, în Franţa, Italia, Spania, Belgia, Germania, Austria, Grecia, Suedia.

 

 Studenţii au posibilitatea de a participa gratuit la Cursuri de vară în Bulgaria şi Macedonia.

 

 De asemenea, studenţii sunt antrenaţi pentru sincronizarea cu piaţa europeană de valori, diplomele eliberate de Facultatea de Litere contribuind direct la o inserţie mai simplă în societatea integrată care va fi Uniunea Europeană.

 

 Deschiderea spre Occident este accentuată şi prin mobilităţile profesorilor de la Facultatea de Litere, cei mai mulţi dispunînd de stagii de pregătire şi documentare în străinătate, unde au şi predat la cote moderne.

 

 În facultatea noastră există un număr de 11 cercuri ştiinţifice studenţeşti, care au rolul de a forma şi optimiza abilităţi de cercetare în arii dintre cele mai diverse: limba şi literature română, limbi şi literaturi străine, comunicare şi discursuri mediatice, stilistică, poetică.

 

 Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova oferă un parcurs de studii complet, în varianta Licenţă-Master-Şcoală doctorală.

 

Protecția datelor cu caracter personal

 

.