Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Anunt concurs pentru posturi pe perioadă determinată

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE LITERE

 

ANUNȚ

 

Dosarul de concurs constituit de candidat se depune la Secretariatul Facultății de Litere, Clădirea Centrală a Universității din Craiova, Sala 434, Str. A. I. Cuza, nr. 13.

COMISIILE DE CONCURS ȘI COMISIILE DE CONTESTAȚII pentru posturile didactice pe perioadă determinată, vacante în semestrul întâi, anul universitar 2023-2024. DATA ȘI LOCUL DESFAȘURĂRII PROBELOR DE CONCURSRezultatele concursurilor.

LISTA COMPLETĂ A DOCUMENTELOR PE CARE CANDIDAȚII TREBUIE SĂ LE INCLUDĂ ÎN DOSARUL DE CONCURS

METODOLOGIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

CALENDAR CONCURS POSTURI VACANTE PE PERIOADA DETERMINATA, ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

CONCURS POST DIDACTIC DE LECTOR: POZIȚIA 26Tema cursului

CONCURS POST DIDACTIC DE ASISTENT: POZIȚIA 30, POZIȚIA 31Tema proba practică


Departamentul de Studii anglo-americane și germane

  • Lector vacant, poziția 26  - Buldur Cornelia Cristina - CV

Departamentul de Limbi moderne aplicate

  • Asistent vacant, poziția 31  - Nicolae Gabriela-Anca - CV