Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Portofoliu

Despre noi   Noutăți   Servicii   Portofoliu    Resurse lingvistice

 

Portofoliu de activități

 

  • Cursuri de limbi străine și de limba română

o   Cursuri de limbi moderne (engleză, franceză, germană, italiană) și de limba română (limbaj general – nivelurile A1, A2, B1, B2, C1; limbaje specializate – juridic, economic, tehnic, medical). Dintre companiile care au apelat la serviciile noastre pentru pregătirea lingvistică a personalului lor amintim Kautex Romania, Formel D, Euro Job Italy Consulting, Network Contacts etc.

o   În perioada 2017-2020, în cadrul Centrului Interlingua s-au organizat cursuri de pregătire în vederea obținerii certificatului IELTS (aprox. 60 de beneficiari)

o   Anual, începând cu anul 2011, în cadrul Centrului Interlingua se organizează cursuri de pregătire pentru profesori în vederea susținerii examenelor de definitivat și gradul al II-lea

  • Teste de evaluare a nivelului de competență lingvistică la limbi străine și la limba română (488 de persoane testate în 2022)
     
  • Alte servicii lingvistice

o   Servicii de traducere și de consultanță lingvistică pentru Universitatea din Craiova sau pentru beneficiari externi, precum Biblioteca Județeană „Al. și Aristia Aman”

o   Servicii de traducere și de subtitrare pentru proiectul Hektomeron al Teatrului Național „Marin Sorescu”

o   Traducerea în limba engleză a textului piesei „câine cu om. câine fără om” de Radu Afrim

o   Traducerea în limba engleză a monografiei Universitatea din Craiova. 75 de ani în evoluția învățământului superior din România (1947-2022). https://www.editurauniversitaria.ro/ro/book/universitatea-din-craiova-75-de-ani-in-evoluia-invaamantului-superior-din-romania-1947-2022/13393

o   Servicii de subtitrare pentru platforme de streaming precum Netflix și Disney+