Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Servicii

Despre noi   Noutăți   Servicii   Portofoliu    Resurse lingvistice

 

Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA oferă următoarele servicii:

 • Cursuri de limbi străine și de limba română, cu o durată de 50 de ore per modul:
  • Cursuri de limbaj general (nivelurile A1, A2, B1, B2, C1);
  • Cursuri specializate pe diferite domenii (juridic, economic, tehnic, medical etc.);
  • Cursuri de pregătire pentru profesori în vederea susținerii examenelor de definitivare în învățământul preuniversitar și de grad didactic II;
  • Alte tipuri de cursuri, conform solicitărilor beneficiarilor;
 • Teste de competență lingvistică în acord cu nivelurile Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi al Consiliului Europei;
 • Servicii de traducere, interpretare și consultanță lingvistică:
  • Traducere de texte de specialitate, traducere de texte literare, traducere de documente oficiale, asistență pentru evaluarea și validarea traducerilor;
  • Interpretariat;
  • Servicii de subtitrare.

Cursurile și testele de evaluare a competențelor lingvistice în cadrul Centrului de limbi moderne INTERLINGUA se pot desfășura online sau față în față, în funcție de solicitările cursanților și de eventualele situații neprevăzute sau de forță majoră.

Persoanele care doresc să urmeze cursurile noastre sau să susțină un test de evaluare a competenței lingvistice pot trimite cererea de înscriere pe adresa interlingua@ucv.ro.

Pentru mai multe informații privind tipurile de servicii și tarifele aferente, vă rugăm să consultați documentul Tipuri de servicii și tarife.