Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice, Limbi şi Literaturi Clasice

AUC. Seria Ştiinţe filologice, Limbi şi literaturi clasice are o tradiţie neîntreruptă din anul 2004, ea apărând cu două numere pe an. 
Adresa redacţiei: Craiova, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Sala 211, Str. Al. I. Cuza, Nr. 13, Jud. Dolj, România, e-mail: limbiclasice@yahoo.com

ISSN: 1841-1258        

COMITETUL DE REDACŢIE

Redactor şef – Katalin DUMITRAŞCU, Universitatea din Craiova

Prof.univ.dr. Ion DOGARU, membru corespondent al Academiei Române, Universitatea din Craiova
Benjamin GARCÍA HERNÁNDEZ, Facultad de Filosofía, Universidad Autónoma, Spania
Marco A. GUTIÉRREZ, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco, Spania
Dominique LONGRÉE, Université de Liège, Facultés universitaires Saint-Louis – Bruxelles, Belgia
Piera MOLINELLI, University of Bergamo, Italia
Sergiu PAVLICENCO, Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova

Cezar AVRAM, Universitatea din Craiova
Nina Aurora BĂLAN, Universitatea din Craiova
Florica BECHET, Universitatea din Bucureşti
Ioana COSTA, Universitatea din Bucureşti
Ioana-Rucsandra DASCĂLU, Universitatea din Craiova
Dana Mihaela DINU, Universitatea din Craiova
Emil DUMITRAŞCU, Universitatea din Craiova
Ilona Manuela DUŢĂ, Universitatea din Craiova
Ana-Cristina HALICHIAS, Universitatea din Bucureşti
Alexandra IORGULESCU, Universitatea din Craiova
Mihaela MARCU, Universitatea din Craiova
Eugen NEGRICI, Universitatea din Bucureşti
Nicolae PANEA, Universitatea din Craiova
Elena PÎRVU, Universitatea din Craiova
Cecilia Mihaela POPESCU, Universitatea din Craiova
Mădălina STRECHIE, Universitatea din Craiova
Lelia TROCAN, Universitatea din Craiova

PEER REVIEW

Fiecare articol prezentat spre publicare, urmează a fi recenzat de cîte doi specialişti în domeniu, în sistemul peer review şi avizat de Colegiul de redacţie. În cazul unui aviz negativ, Colegiul de redacţie nu este obligat să comenteze decizia sa .

Manuscrisele nu sunt înapoiate autorilor în caz de nepublicare. Totodată, redacţia îşi rezervă dreptul de a selecta acele studii şi articole care se dovedesc a fi contribuţii originale în domeniul cercetării.

Articolele trimise redacţiei trebuie să conţină următoarele date despre autori: numele, prenumele, gradul ştiinţifico-didactic, instituţia, adresa, telefon, fax. e-mail.

- Norme de redactare

Volume publicate: