Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Membrii STUDITRANS

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘI STUDII INTER- ȘI TRANSDISCIPLINARE STUDITRANS

 

Nume prenume

 

Poziție academică/

Afiliere

Domeniul/

domeniile de competență

ANDREI Cristina

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, DLMA

Traductologie, Didactica, limbaje specializate

BALANESCU Olivia

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, DLMA

Traductologie, Didactica, limbaje specializate

BUNAIASU Claudiu

Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Științe ale educației

CAZACU Sorin

Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Literatura engleză, Traductologie

CĂLINA Nicoleta

Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Limba italiană, traductologie

CHIRITESCU Mihaela

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, DLMA

Traductologie, Didactica, limbaje specializate

COLHON Mihaela

Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică și Științe ale Naturii

Informatică

COMAN Marinella

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Traductologie, terminologie, limbaje de specialitate

CONDEI Cecilia

Prof.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Analiză de corpus

DĂNIŞOR Diana

Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Traductologie, terminologie, limbaje de specialitate

DINCĂ Daniela

Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Traductologie, terminologie, lexicologie, limbaje de specialitate, contrastivitate

DRAGHIEA Irina

Universitatea din Craiova

Doctorand, Facultatea de Litere

Analiză de corpus

DUŢĂ Oana-Adriana

Asist.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Limba spaniolă, Traductologie, terminologie, lexicologie, limbaje de specialitate, contrastivitate

GHITA Andreea

Lect. univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Literatură germană, literatură comparată,

GURGU Malina

Universitatea din Craiova

Doctorand, Facultatea de Litere

Terminologie, analiză de corpus

GUŢĂ Ancuţa

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Traductologie, terminologie, lexicologie, limbaje de specialitate, contrastivitate

IONESCU Ileana Alice

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Traductologie, terminologie, lexicologie, limbaje de specialitate, contrastivitate

IOVĂNESCU Monica

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Traductologie, lexicologie, limbaje de specialitate, contrastivitate

LAZAR Emil

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Științe ale educației

LUNGU Stefan Corina

Universitatea din Craiova

Doctorand, Facultatea de Litere

Terminologie

MANOLESCU Camelia

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Literatura franceză

MARCU Diana

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, DLMA

Traductologie, Didactica, limbaje specializate

MIC Gabriela Anca

Universitatea din Craiova

Doctorand, Facultatea de Litere

Terminologie

OSIAC Daniela Viorica

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Științe ale comunicării

OTAT Diana Alexandra

Universitatea din Craiova

Doctorand, Facultatea de Litere

Terminologie, Traductologie, Lingvistică

PANDELICA Iuliana

Universitatea din Craiova

Doctorand, Facultatea de Litere

Terminologie

PĂUNESCU Anca

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Limba română ca limbă străină, Limbaje de specialitate

PETCU Carmen

Prof.univ.dr., Universitatea din Craiova – Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin, Facultatea de Litere

Literatura franceză, Traductologie, Didactica FLE

PISOSCHI Claudia

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Traductologie, Didactica limbii engleze,

Lingvistică

PREOTEASA Gigel

Drd., Universitatea din Craiova

Doctorand, Facultatea de Litere

Terminologie

RADU GOLEA Cristina

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Terminologie, lexicologie

RĂDULESCU Anda

Prof.univ.dr. Universitatea din Craiova

Facultatea de Litere

Traductologie, lexicologie, limbaje de specialitate, contrastivitate

RĂDULESCU Valentina

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Traductologie, Literatură franceză

RISTOVSKI Darko

Doctorand, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Didactica FLE

RUSU-PĂSĂRIN Gabriela

Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Literatură română, științe ale comunicării

SCORTAN Daniela

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, DLMA

Traductologie, lexicologie, limbaje de specialitate, contrastivitate

STANCU Adela

Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova – Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin, Facultatea de Litere

Traductologie, lexicologie, limbaje de specialitate, contrastivitate

STEPAN Raluca Amalia

Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Științe ale educației

STOIAN Aida Cornelia

Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Științe ale educației

STRUNGĂ Alexandru Constantin

Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Științe ale educației

TEODORESCU Cristiana

Prof.univ.dr., Universitatea din Craiova

Facultatea de Litere

Terminologie, Didactica FLE

TILEA Monica

Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Literatura franceză, literatură comparată, didactica FLE, analiză a receptării

TRAISTARU LAURA

Lect.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Terminologie, lexicologie

VÎLCEANU Titela

Conf.univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Traductologie, didactica limbii engleze

DESPIERRES Claire

Prof.univ.dr., Université de Bourgogne, Dijon

Lingvistică franceză

GAUTIER Laurent

Prof.univ.dr., Université de Bourgogne, Dijon, Centrul de cercetare Interlangues – Texte, image, langage

Terminologie, analiză de corpus

SZENDE Thomas

Prof.univ.dr., Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris, Centrul de cercetare Pluralité des langues et des identités: didactique, acquisition, médiation

Didactica FLE, interculturalitate