Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Despre noi

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘI STUDII INTER- ȘI TRANSDISCIPLINARE STUDITRANS

 

Centrul de cercetări și studii inter- și transdisciplinare STUDITrans se dorește a fi o continuare firească a activității Centrului de cercetare TradComTerm înființat în anul 1999 la Facultatea de Litere a Universității din Craiova, cu scopul de a unifica, coordona și centraliza activitatea de excelență științifică în domeniul traductologiei, terminologiei, lingvisticii de corpus, lingvisticii contrastive. În perioada 1999 – 2005 a fost recunoscut CNCS, iar între anii 2005-2016 a fost recunoscut la nivelul Senatului Universității din Craiova. De-a lungul activității sale, Centrul de cercetare TradComTerm a evoluat continuu, răspunzând intereselor de cercetare ale membrilor săi.

Dinamica cunoașterii și axele de interes științific au condus la restructurarea și reorganizarea cercetării în cadrul Centrului de cercetări și studii inter- și transdisciplinare STUDITrans care răspunde într-o manieră optimă orizontului actual al cercetărilor din domeniile științelor umaniste și ale educației.

Centrul de cercetări și studii transdisciplinare STUDITrans își propune să dezvolte o activitate de cercetare bazată pe o nouă abordare științifică și culturală – inter și transdisciplinaritatea. Încercăm să ne construim cercetările plecând de la metafora „podului”, a „punții” care unește ramuri de discipline, creând astfel un spațiu privilegiat de dialog între specialiști veniți din orizonturi diferite, lingvistică, traductologie, terminologie, literatură, inginerie lingvistică, științe ale educației, didactica limbilor străine.

Fișa sintetică de descriere a centrului de cercetare

Statutul Centrului de cercetare