Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Axe de cercetare

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘI STUDII INTER- ȘI TRANSDISCIPLINARE STUDITRANS

 

Activitatea Centrului de cercetări și studii inter- și transdisciplinare STUDITrans se declină în trei laboratoare de cercetare:

STUDITrans își dorește să se constituie într-o platformă deschisă de dialog și dezbatere științifică care să permită atât inovația teoretică, cât și realizarea de studii practice pe corpusuri hibride (bimodale sau multimodale) prin aplicarea unor metodologii de cercetare inovante, cu un caracter preponderent inter- și transdisciplinar.

 

1. Laboratorul de cercetare Traducere, terminologie, contrastivitate și analiză de corpus TAC

 

            Activitățile Laboratorului de cercetare TAC se situează în cadrul studiilor traductologice, terminologice, analiza de corpus, lingvistică contrastivă și industrii lingvistice. Ca fundament metodologic privilegiem dialectica teorie-practică. Aceste activități includ :

 • cercetări pe corpusuri de texte
 • crearea de terminologii,
 • cercetări de didactică a limbilor străine în domenii specializate
 • cercetări traductologice
 • traduceri literare și specializate
 • acțiuni de expertiză în domeniul terminologiei și traducerii

            TAC se adresează cu prioritate lingviștilor specializați în terminologie, traductologie, lingvistică contrastivă, analiză de corpus și în traducere literară și specializată.

            Practica TAC este aceea de a asocia masteranzi și doctoranzi în activitatea sa de cercetare și de a derula proiecte de cercetare naționale și internaționale.

            Prin specificul activității sale, TAC colaborează cu instituții publice sau private, universități, centre de cercetare, asociații de traducători, agenții de traducere.

 

2. Laboratorul de cercetare Text și imagine TIM

 

În 1960, Roland Barthes analiza relația dintre text și imagine și definea relațiile care se pot stabili între acestea. In secolul XXI, Jean-Louis Tilleuil reia reflecția asupra acestor relații, completându-le și nuanțându-le. In plus, în prezent se înregistrează apariția unor concepte precum intemedialitatea și transmedialitatea (Irina O. R Ajewsky) și a unor noi metode de investigare a textelor hibride. In paralel cu aceste cercetări, critica literară intermedială (Liliane Louvel) analizează legăturile explicite și implicite dintre text si imagine și propune hibridizarea instrumentelor de analiză.

            Laboratorul de cercetare Text și Imagine (TIM) își înscrie activitățile în acest context științific și pleacă de la premisa că, prezente explicit sau implicit în același mesaj, textul si imaginea sunt foarte rar autonome, de aici decurgând necesitatea investigării modului în care coabitează, se completează și interacționează.

            TIM propune axe de reflecție asupra relației dintre text și imagine din următoarele perspective (lista nu este exhaustivă):

 • Literatura comparată
 • Teoria și critica literară 
 • Lingvistică
 • Didactică
 • Semiotică

 

3. Laboratorul de cercetare Modele, strategii și instrumente în științele educației și în didactica actuală SEDa

 

            SEDa își focalizează interesul de cercetare asupra problematicii educației și formării în aria școlară. Cercetătorii din laboratorul SEDa se apleacă asupra teoriilor învățării, a competențelor, a comunicării didactice verbale și nonverbale, a raportului cu cunoașterea, a reflexivității, a didacticii, a practicilor de predare și învățare la toate nivelele școlarității, de la învățarea precoce până la universitate și apoi la învățarea pe tot parcursul vieții.

În afară de aceste preocupări, membrii laboratorului intervin ca formatori sau consultanți pe lângă diverse organisme naționale sau cadre educative, dezvoltând în paralel proiecte de cercetare naționale și internaționale.