Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Simpozion naţional studenţesc BEYOND LANGUAGE (19 aprilie 2019)

În atenția studenților și masteranzilor!

Se prelungește  termenul pentru înscrierea la cea de-a III-a ediție a simpozionului Beyond Language până la 30 MARTIE 2019!!
Rezumatele sunt așteptate (în formularul de înscriere) la adresa: simpostud@gmail.com

Date importante:
Deadline trimitere rezumate: 30 martie 2019
Deadline trimitere formă extinsă (pentru o mai eficientă jurizare, perfectibilă ulterior) a lucrării: 10 aprilie
Simpozionul Beyond Language: 19 aprilie 2019

Apelul colocviului 

Formularul de înscriere