Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR PENTRU POSTURILE DIDACTICE DIN SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR 2019-2020