Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Lansare proiect „Stagii de practică performante pentru studenții Facultăților de Litere și FEAA”

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, în calitate de beneficiar al proiectului „Stagii de practică performante pentru studenții Facultăților de Litere și FEAA”, vă invită la lansarea oficială a acestuia, care va avea loc în data de 10.07.2018, la ora 1100, sala 444.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competențelor profesionale și a gradului de ocupare pentru viitorii absolvenți ai Facultății de Litere și ai Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din Craiova.

Grupul țintă este alcătuit din 250 de studenți care vor participa la vizite și stagii de practică în instituții și întreprinderi performante, beneficiind, de asemenea, de subvenții și premii.

Valoarea adăugată a proiectului constă în creșterea numărului de absolvenți care își vor găsi un loc de muncă în maxim 6 luni de la finalizarea studiilor universitare.