Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Fundaţia Gazeta de Sud acordă burse pentru studenţii Specializării Jurnalism

Fundaţia GAZETA DE SUD acordă 4 burse de performanţă studenţilor de la specializarea Jurnalism, din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova, pe o perioadă de 5 luni consecutive, în valoare de 500 lei/bursă/luna.

Bursele „Fundaţia Gazeta de Sud” pentru performanţă în jurnalism au ca scop încurajarea studenţilor viitori jurnalişti pentru a se dedica studiilor şi jurnalismului de calitate. Bursele de acordă în conformitate cu „Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi”, al Universităţii din Craiova (art.2 din 2017) şi cu legislaţia în vigoare.

Beneficiarii burselor acordate de Fundatia Gazeta de Sud sunt studenţi de la programului de licenţă Jurnalism, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, forma de învăţământ cu frecvenţă, cu finanţare de la buget și taxă.

Bursele „Fundatia Gazeta de Sud” pentru stimularea performanţei jurnalistice se obţin pe bază de competiţie şi au rolul de a recompensa studenţii pentru rezultate academice deosebite, dar şi pentru implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi de voluntariat, cu directă referinţă la domeniul media.

Bursele se acordă pe baza unui concurs de dosare, la care se pot înscrie studenţii care:

a) au desfăşurat activităţi extracurriculare în domeniu (publicaţii studenţeşti, publicaţii în presa cotidiană) – condiţie eliminatorie, şi nu sunt angajaţi;

b) sunt integralişti;

c) au desfăşurat activitate de cercetare ştiinţifică (premii obţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi olimpiade ştiinţifice studenţeşti, articole publicate în reviste naţionale sau internaţionale şi/sau cărţi de specialitate, invenții, brevete).

Bursele „Fundaţia Gazeta de Sud” se acordă pe o perioadă de 5 luni consecutive.

Studenţii care doresc să aplice acest tip de bursă vor prezenta (la responsabilul de specializare) o cerere însoţită de documentele doveditoare ale performanţelor:

- curriculum vitae (format europass)

- documente pentru activitățile extracurriculare și de voluntariat desfășurate în interiorul Universităţii din Craiova şi în instituţii media.

- premii/participări la concursuri internaționale sau naționale, exemplare din lucrări și articole publicate în reviste naționale sau internaționale,

- participări la sesiuni de comunicări științifice studențești,

- dovada statutului de „student integralist”.

Termenul de depunere a cererilor: 23 noiembrie 2018, ora 12.00.

Aprobarea burselor „Fundaţia Gazeta de Sud” este de competenţa comisiei alcătuită din personalul Fundaţiei „Gazeta de Sud” (2 reprezentanţi) şi reprezentanţilor Specializării Jurnalism (1 reprezentant).

Pe parcursul celor 5 luni, în care studenţii devin „bursieri Fundaţia Gazeta de Sud”, aceştia vor beneficia şi de statutul de interni la Trustul de presa Media Sud , ceea ce le conferă dreptul de a participa la o serie de activităţi redacţionale (sedinţe redactionale, documentare materiale pe teren, interviuri etc.)

Pe perioada acordării bursei, studenţii bursieri au obligaţia elaborării a cel putin 5 materiale publicabile în cotidianul Gazeta de Sud sau care pot fi difuzate pe Radio Sud.