Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Examen medical studenți

ln conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Educatiei Nationale si Ministerul Sanatatii Publice nr.438/2021 privind asistenta medicala a elevilor si studentilor, toti studentii romani din anul al II-iea de studiu, cursuri de zi, vor efectua examen medical de bilant al starii de sanatate.

Mai multe informații despre Policlinica studențească găsiți aici: https://www.ucv.ro/campus/medicale/