Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Concursul naţional de traducere între limbile romanice (franceză, italiană, română, spaniolă) şi latină Ediţia a II-a