Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Comunicat de presă CIC2018

 

Comunicat de presă CIC2018

 

Facultatea de Litere organizează, în 12 şi 13 octombrie 2018, a unsprezecea ediţie a conferinţei internaţionale COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2018); lucrările se vor desfăşura în clădirea din str. Al.I. Cuza, 13, sala 454 și CRU.

Conferinţele în plen vor fi susţinute de Prof. Brian Michael Goss, University of Illinois at Urbana, Department of Communication Saint Louis University—Madrid, de Prof. Péter Gaál-Szabó, Debrecen Reformed Theological University, Hungary şi, respectiv, de Prof. Cristiana Nicola Teodorescu, Universitatea din Craiova. Pe lângă cercetătorii români, doctori şi doctoranzi de la universităţile din Bucureşti, Craiova, Cluj, Galați, Timişoara, Târgovişte vor participa colegi din: Bulgaria, Irak, SUA/Spania și Ungaria.

În timp, acest eveniment ştiinţific s-a consolidat şi a crescut valoric. Finalitatea conferinţei rezidă în crearea cadrului intelectual propice abordării interdisciplinare, dialogice a identităţii și a comunicării, concepte centrale pentru epoca postmodernă, reliefate prin metoda comparativă, la nivel lingvistic, discursiv şi cultural. În al doilea rând, ne adresăm doctoranzilor, pe care îi iniţiem în cercetarea şi în scrierea academică. În al treilea rând, conferinţa vizează accesul cercetătorilor români la edituri prestigioase din țară și din străinătate. La această ediţie vor fi lansate volumele: Carmen Popescu (editor), Explorations of Identity and Communication, Universitaria, Craiova; Presa Universitară Clujeană, 2018 și Carmen Popescu, Alina Țenescu (editori), Identitate și comunicare. Perspective interdisciplinare, Universitaria, Craiova; Presa Universitară Clujeană, 2018.

Iniţiatoarea, coordonatoarea conferinţei şi editoarea majorităţii volumelor este Professor Emeritus Emilia Parpală Afana. Restrâns, dar eficient, comitetul de organizare este format din: conf. dr. Alina Ţenescu, lect. dr. Carmen Popescu, conf. dr. Aurelia Florea; drd. Florica Bădoiu, drd. Mioara Draguț (Iana), drd. Carmen Fecioru (Mihai), drd. Marinică Tiberiu Șchiopu. Conferinţa beneficiază de sprijinul instituţional al Universităţii din Craiova.