Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

COMUNICAT DE PRESĂ CIC2017

Facultatea de Litere organizează, în 13 şi 14 octombrie 2017, a zecea ediţie a conferinţei internaţionale COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC 2017); lucrările se vor desfăşura în clădirea din str. Al.I. Cuza, 13, sala 454.

Conferinţele în plen vor fi susţinute de Prof. Brian Michael Goss, University of Illinois at Urbana, Department of Communication Saint Louis University, Madrid, de Prof. Péter Gaál-Szabó, Debrecen Reformed Theological University, Hungary şi, respectiv, de Prof. Cristiana Nicola Teodorescu, Universitatea din Craiova. Pe lângă cercetătorii români, doctori şi doctoranzi de la universităţile din Bucureşti, Craiova, Cluj, Timişoara, Târgovişte vor participa colegi din zece țări: Africa de Sud, Bulgaria, Filipine, Indonezia, Irak, Israel, Noua Zeelandă, România, SUA/Spania și Ungaria.

În timp, acest eveniment ştiinţific s-a consolidat şi a crescut valoric. Finalitatea conferinţei rezidă în crearea cadrului intelectual propice abordării interdisciplinare, dialogice a identităţii, concept central pentru epoca postmodernă, reliefat prin metoda comparativă, la nivel lingvistic, discursiv şi cultural. În al doilea rând, ne adresăm doctoranzilor, pe care îi iniţiem în cercetarea şi în scrierea academică. În al treilea rând, conferinţa vizează accesul cercetătorilor români la edituri din străinătate. La această ediţie vor fi lansate volumele: Emilia Parpală (ed.), Signs of Identity: Literary Constructs and Discursive Practices, Cambridge Scholars Publishing, U.K., 2017, 228 de pagini şi Emilia Parpală (ed.), Identități ficționale și practici discursive, Editura Universitaria, Craiova, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2017, 372 de pagini.

Iniţiatoarea, coordonatoarea conferinţei şi editoarea majorităţii volumelor este Professor Emeritus Emilia Parpală Afana. Restrâns, dar eficient, comitetul de organizare este format din: conf. dr. Alina Ţenescu, lect. dr. Carmen Popescu, conf. dr. Aurelia Florea, drd. Iulia Ciurezu, dr. Poliana Banu, drd. Florica Bădoiu. Conferinţa beneficiază de sprijinul instituţional al Universităţii din Craiova.