Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Anunț admitere master iulie 2022 - candidați români

 

Admitere Master – iulie 2022 - candidați români


În vederea confirmării locurilor ocupate prin concurs la Universitatea din Craiova, candidații la master, declarați admiși, trebuie să parcurgă următoarele etape:

1. confirmarea locurilor în perioada 19-21 iulie 2022, prin:

➢ Plata taxei de înmatriculare de 150 lei (aceleași modalități de plată ca la taxa de înscriere):

▪ dacă taxa se plătește online din aplicația de Admitere, aceasta va fi actualizată automat;
▪ dacă se plătește în contul BRD se va încărca documentul justificativ (OP, Chitanță) în contul propriu online din aplicația de Admitere.


➢ Transmiterea contractelor de şcolarizare semnate: Candidatul descarcă contractul de școlarizare care are datele completate, din contul propriu creat în aplicația de Admitere. Candidatul semnează contractul si îl transmite (documentul digital/electronic) la adresa admiteremaster.literecv@ucv.ro.

2. confirmarea locurilor ocupate după redistribuire în perioada 23-26 iulie 2022, prin:

➢ Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi – la sala 337A, orele 10.00-14.00;
➢ Plata primei tranșe de școlarizare de 2500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă;
➢ Semnarea contractelor de școlarizare, în original, pentru toți candidații declarați admiși, după redistribuire.

Listele cu candidații admiși sunt disponibile la adresa: https://evstud.ucv.ro/rezultate-admitere/dashboard.php