Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Revista Studii și cercetări de onomastică și lexicologie (SCOL)

Prezentarea revistei : EN, FR

Adresă: Universitatea din Craiova, Strada A.I. Cuza, nr. 13-15, cod 200585, Dolj, România
ISSN: 2065-7161
ISSN online: 2247-7330
Domeniu: lingvistică
Tipul publicaţiei: ştiinţifică/academică
Web: aici...

DESCRIERE GENERALĂ
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL), revistă cu apariţie anuală din 2008, se înscrie în tradiţia cercetărilor de onomastică de la Universitatea din Craiova, iniţiate de regretatul profesor univ. dr. Gheorghe Bolocan, care a condus revista Studii şi cercetări de onomastică (1995-2003).
Domenii de interes permanent pentru lingvişti, onomastica şi lexicologia reflectă unitatea limbii şi diversitatea, în sincronie şi în diacronie. În revista SCOL, cele două domenii sunt delimitate, deşi interferenţa lor este vizibilă în multe situaţii.
Prin articole, recenzii şi prezentări de carte, revista oferă posibilitatea filologilor români şi străini (cercetători, profesori, doctoranzi şi masteranzi) de a pune în valoare aspecte de omastică şi de lexicologie din spaţiul european. La rubrica Academica sunt prezentate informaţii de actualitate despre manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pe teme de onomastică, de lexicologie şi de terminologie. Sub titlul Apariţii editoriale recente, cititorii revistei pot afla ultimele publicaţii din aceste domenii şi din domenii conexe.

În urma procesului de evaluare CNCS din decembrie 2012, revista SCOL este de categoria B.