Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică

Sediul Editorial: Str. A. I. Cuza nr. 13, 200585 – Craiova, ROMANIA

PAGINA WEB: https://litere.ucv.ro/litere/node/127

Revista Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice. Lingvistică, a Universităţii din Craiova, Facultatea de Litere, apare din 1996, ca o serie nouă, cu profil lingvistic bine individualizat, continuând „Analele Universităţii din Craiova. Seria filologie, istorie, geografie”, revistă ştiinţifică înfiinţată în 1972.

CARACTERISTICI:

ISSN: 1224-5712
Revistă de lingvistică „peer review”. 
Publică texte în: engleză, franceză, germană, italiană, română, spaniolă. 
În vederea unei cât mai bune integrări în circuitul ştiinţific internaţional, articolele în limba română pot ocupa cel mult 25% din numărul de pagini al unui volum.
Anul primului număr, în forma actuală: 1996
Periodicitate: anuală, un volum cu 2 numere
Tipul publicaţiei: ştiinţifică/academică                            

COMITETUL DE REDACŢIE:

Prof. dr. Alessio Cotugno, Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia
Prof. dr. Paul Danler, Universitatea din Innsbruck
Prof. dr. Michel Francard, Universitatea din Louvain-la-Neuve
Prof. dr. Laurent Gautier, Universitatea din Dijon
Prof. dr. Antonio Lillo, Universitatea din Alicante                       
Prof. dr. Francesca Malagnini, Universitatea pentru Străini din Perugia
Prof. dr. Brian Mott, Universitatea din Barcelona 
Prof. dr. Ileana Oancea, Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. dr. Elena Prus, Universitatea din Chişinău
Prof. dr. Fernando Sánchez Miret, Universitatea din Salamanca 
Prof. dr. Federico Vicario, Universitatea din Udine

REDACTOR-ŞEF:
Prof. dr. Cristiana Teodorescu, Universitatea din Craiova
e-mail: cteodorescu05@yahoo.fr

REDACTOR-ŞEF ADJUNCT:
Prof. dr. Elena Pîrvu, Universitatea din Craiova 
e-mail: elena_pirvu@outlook.com

SECRETAR DE REDACŢIE:
Lect. dr. Oana-Adriana Duţă, Universitatea din Craiova
e-mail: oana.duta@yahoo.com

MEMBRI:
Prof. dr. Ioana Murar, Universitatea din Craiova
Prof. dr. habil. Cecilia Mihaela Popescu, Universitatea din Craiova
Prof. dr. Nicolae Panea, University of Craiova 
Prof. dr. habil. Ştefan Vlăduţescu, Universitatea din Craiova 
Lect. dr. Ovidiu Drăghici, Universitatea din Craiova
Lect. dr. Melitta Szathmary, Universitatea din Craiova

EVALUARE & ACREDITARE
Tipul: Reviste ştiinţifice 
TITLUL: Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică 
Class: B (Scopus)
 

Link-uri BDI funcţionale:

http://www.scopus.com
https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=1224-5712
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=482989
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=354
http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-lingvistica-anul-xli-nr-1-2-2019_94390.php
http://miar.ub.edu
http://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=15760

 

PEER REVIEW

Fiecare articol propus revistei noastre este acceptat spre publicare numai după ce este analizat şi acceptat de cel puţin doi referenţi, cadre didactice universitare sau din cercetare, din ţară sau străinătate, specialiste în aria lingvistică vizată de conţinutul acestuia. Sugestiile referenţilor sunt comunicate autorilor, prin intermediul secretarului de redacţie, în vederea eventualelor modificări (de conţinut şi/sau formă).

Adresa de corespondenţă

Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică îi invită pe autori să trimită textele propuse spre publicare, în engleză, franceză, germană, italiană, română, spaniolă, prin e-mail, în fişier ataşat, la adresa:elena_pirvu@outlook.com.

Termen de trimitere: pentru fiecare an, data de 30 mai.

Norme de redactare

Declarație de autenticitate: ROEN

VOLUME APĂRUTE:

 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XLII, Nr. 1-2, 2020, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XLI, Nr. 1-2, 2019, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XL, Nr. 1-2, 2018, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXIX, Nr. 1-2, 2017, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXVIII, Nr. 1-2, 2016, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXVII, Nr. 1-2, 2015, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXVI, Nr. 1-2, 2014, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXV, Nr. 1-2, 2013, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXIV, Nr. 1-2, 2012, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXIII, Nr. 1-2, 2011, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXII, Nr. 1-2, 2010, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate engleză Rezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXI, Nr. 1-2, 2009, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXX, Nr.1-2, 2008,  EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate engleză Rezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXIX, Nr. 1-2, 2007, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate engleză Rezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2006, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2005, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2004, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2003, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2002, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2001 EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2000, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins