Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică

Sediul Editorial: Str. A. I. Cuza nr. 13, 200585 – Craiova, ROMANIA

PAGINA WEB: https://litere.ucv.ro/litere/node/127

Revista Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice. Lingvistică, a Universităţii din Craiova, Facultatea de Litere, apare din 1996, ca o serie nouă, cu profil lingvistic bine individualizat, continuând „Analele Universităţii din Craiova. Seria filologie, istorie, geografie”, revistă ştiinţifică înfiinţată în 1972.

CARACTERISTICI:

ISSN-L: 1224-5712
ISSN: 2734-7168
Revistă de lingvistică „peer review”. 
Publică texte în: engleză, franceză, germană, italiană, română, spaniolă. 
În vederea unei cât mai bune integrări în circuitul ştiinţific internaţional, articolele în limba română pot ocupa cel mult 25% din numărul de pagini (circa 350) al unui volum.
Anul primului număr, în forma actuală: 1996
Periodicitate: anuală, un volum cu 2 numere
Tipul publicaţiei: ştiinţifică/academică                            

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

Prof. dr. Alessio Cotugno, Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia
Prof. dr. Paul Danler, Universitatea din Innsbruck
Prof. dr. Michel Francard, Universitatea din Louvain-la-Neuve
Prof. dr. Laurent Gautier, Universitatea din Dijon
Prof. dr. Antonio Lillo, Universitatea din Alicante                       
Prof. dr. Francesca Malagnini, Universitatea pentru Străini din Perugia
Prof. dr. Brian Mott, Universitatea din Barcelona 
Prof. dr. Ileana Oancea, Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. dr. Fernando Sánchez Miret, Universitatea din Salamanca 
Prof. dr. Oleksandra Romaniuk, Universitatea Națională “Academia Maritimă Odessa”
Prof. dr. Federico Vicario, Universitatea din Udine
Prof. dr. Walter Zidarič, Universitatea din Nantes

COMITETUL DE REDACŢIE:

REDACTOR-ŞEF:
Prof. dr. Cristiana Teodorescu, Universitatea din Craiova
e-mail: cteodorescu05@yahoo.fr

REDACTOR-ŞEF ADJUNCT:
Prof. dr. Elena Pîrvu, Universitatea din Craiova 
e-mail: elena_pirvu@outlook.com

SECRETAR DE REDACŢIE:
Lect. dr. Oana-Adriana Duţă, Universitatea din Craiova
e-mail: oana.duta@yahoo.com

MEMBRI:

Lect. dr. Bogdana Crivăț, Universitatea din Craiova
Lect. dr. Ovidiu Drăghici, Universitatea din Craiova
Prof. dr. Nicolae Panea, Universitatea din Craiova
Prof. dr. habil. Cecilia Mihaela Popescu, Universitatea din Craiova
Conf. dr. Melitta Szathmary, Universitatea din Craiova
Prof. dr. habil. Titela Vîlceanu, Universitatea din Craiova
Prof. dr. habil. Ştefan Vlăduţescu, Universitatea din Craiova

 

Link-uri BDI funcţionale:

https://anale-lingvistica.reviste.ucv.ro/index.php/laucv

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=354

http://www.scopus.com; http://research.shmu.ac.ir/files/elm%20sangi/SCOPUSE.pdf

https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=1224-5712

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=482989

http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-lingvistica-anul-xlii-nr-1-2-2020_99320.php.

http://bibliographies.brillonline.com/pages/lb/periodicals

http://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=15760

http://miar.ub.edu/issn/1224-5712

 

PEER REVIEW

Fiecare articol propus revistei noastre este acceptat spre publicare numai după ce este analizat şi acceptat de cel puţin doi referenţi, cadre didactice universitare sau din cercetare, din ţară sau străinătate, specialiste în aria lingvistică vizată de conţinutul acestuia. Sugestiile referenţilor sunt comunicate autorilor, prin intermediul secretarului de redacţie, în vederea eventualelor modificări (de conţinut şi/sau formă).

Adresa de corespondenţă

Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică îi invită pe autori să trimită textele propuse spre publicare, în engleză, franceză, germană, italiană, română, spaniolă, prin e-mail, în fişier ataşat, la adresa:elena_pirvu@outlook.com.

Termen de trimitere: pentru fiecare an, data de 30 mai.

Norme de redactare

Declarație de autenticitate: ROEN

DECLARAȚIE DE ETICĂ

VOLUME APĂRUTE:

 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XLIV, Nr. 1-2, 2022, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XLIII, Nr. 1-2, 2021, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XLII, Nr. 1-2, 2020, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XLI, Nr. 1-2, 2019, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XL, Nr. 1-2, 2018, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXIX, Nr. 1-2, 2017, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXVIII, Nr. 1-2, 2016, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXVII, Nr. 1-2, 2015, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXVI, Nr. 1-2, 2014, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXV, Nr. 1-2, 2013, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXIV, Nr. 1-2, 2012, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXIII, Nr. 1-2, 2011, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXII, Nr. 1-2, 2010, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate engleză Rezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXI, Nr. 1-2, 2009, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate englezăRezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXX, Nr.1-2, 2008,  EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate engleză Rezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXIX, Nr. 1-2, 2007, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate engleză Rezumate română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2006, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2005, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2004, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2003, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2002, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2001 EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2000, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins