Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Studenți - Facultatea de Litere

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ / ABSOLVIRE / DISERTAŢIE - SESIUNEA IULIE 2021

MODEL CERERE REÎNMATRICULARE

REGULAMENTE STUDENŢI

  Regulament P.A.P.S.

  Regulament privind evaluarea satisfacţiei studenţilor cu privire la mediul de învăţare

BURSE

Burse studențești (sem I 2021-2022): regulamentcondițiianexa 4cerere

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  (sem. II 2020-2021). Etapa a II-a)

BURSE (sem II 2020-2021)BURSE (sem II 2020-2021) - DT Severin 

CONDIȚII BURSE SEMESTRUL AL II-LEA ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  (sem. I 2020-2021). Etapa a II-a)ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  (sem. I 2020-2021). Etapa a II-a - DTSeverin 

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  (sem. I 2020-2021)ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  (sem. I 2020-2021) - DTSeverin 

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  (sem. II 2019-2020)  

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  (sem. I 2019-2020)

  ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND BURSELE (sem. II 2018-2019)

  ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  (sem. II 2018-2019), CERERE ACORDARE BURSA

  ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  (sem. I 2018-2019)

  ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANȚĂ ȘI A BURSELOR SPECIALE (sem. II 2016-2017)

  ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE SI A AJUTOARELOR SOCIALE OCAZIONALE (sem. II 2016-2017)

    Declarație

TABERE STUDENȚEȘTI

Lista finală cu studenții beneficiari ai programului Tabere studențești 2021 

Comisia de soluționare a contestațiilor privind selecția beneficiarilor locurilor de tabară este formată din:

    1. Conf.univ.dr. Mihaela Cecilia Popescu - Prodecan

    2. Lect.univ.dr. Oana Duță

    3. Student Dima Roxana Mihaela

    Cererile vor fi analizate pe data de 20.07.2021, ora 11:00, online prin intermediul Zoom.

Proces verbal cu studenţii beneficiari ai programului naţional „Tabere studenţeşti” 2021

  Comisia de analiză a cererilor de tabară depuse de studenţi este formată din:

    1. Lect.univ.dr. Sorin Cazacu - Prodecan

    2. Lect.univ.dr. Vlad Preda

    3. Student Cepleanu Ciprian Constantin

    Cererile vor fi analizate pe data de 16.07.2021, ora 11:00, online prin intermediul Zoom.

LISTA CU STUDENTII CARE AU DEPUS CERERERE PENTRU OCUPAREA UNUI LOC GRATUIT IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL TABERE STUDENTESTI 2021

Metodologia taberelor studenţeşti 2021; OMTS 432/30.06.2021; Anexa 2Anexa 3; Anexa 4 (pdf)ș Anexa 4 (doc) . Email: secretariat.litere@ucv.ro, Fax: 0251 418849.

Întâlnirea cu studenții beneficiari ai programului Tabere studențești 2019 în vederea repartizării locurilor va avea loc pe data de 25 iunie 2019, ora 11, la sala 336.

Lista finală cu studenții beneficiari ai programului Tabere studențești 2019 

Metodologia taberelor studenţeşti 2019; Anexa 2Anexa 3; Anexa 4; Număr de locuri repartizate

 Tabel nominal cu studenții care au depus cereri pentru programul Tabere studențești 2018 

    Comisia de analiză a cererilor de tabară depuse de studenţi este formată din:

    1. Conf.univ.dr. Monica Tilea - Prodecan

    2. Lect.univ.dr. Vlad Preda

    3. Student Larisa Florea

    Cererile vor fi analizate pe data de 08.06.2018, ora 14:00, la sala 307 

Tabel nominal cu studenţii beneficiari ai programului naţional „Tabere studenţeşti” 2018

Lista finală cu studenţii beneficiari ai programului naţional „Tabere studenţeşti” 2018

 Metodologia taberelor studenţeşti 2018; Anexa 3; Anexa 4

  Metodologia taberelor studenţeşti 2017; Anexa 4; Anexa 8

  Tabel nominal cu studenții care au depus cereri pentru programul Tabere studențești 2017

    Comisia de analiză a cererilor de tabară depuse de studenţi este formată din:

    1. Conf.univ.dr. Monica Tilea - Prodecan

    2. Lect.univ.dr. Vlad Preda

    3. Student Raluca Stamatescu

    Cererile vor fi analizate pe data de 07.06.2017, ora 10:00, la sala 307 

Tabel nominal cu studenţii beneficiari ai programului naţional „Tabere studenţeşti” 2017

Lista finală cu studenţii beneficiari ai programului naţional „Tabere studenţeşti” 2017

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

  Simpozion naţional studenţesc BEYOND LANGUAGE (3 decembrie 2021) Ediția  a V-a. Formular de înscriere

  The 12th Student Competition - American Studies - 28 octombrie 2020  

  Concursul naţional de traducere între limbile romanice (franceză, italiană, română, spaniolă) şi latină, Ediţia a III-a, 15-16 mai 2019

  The Eleventh Student Competition - American Studies - 18 aprile 2019

  Simpozion naţional studenţesc BEYOND LANGUAGE (19 aprilie 2019) Ediția  a III-a. Formular de înscriere

  Simpozion naţional studenţesc BEYOND LANGUAGE (4-5 mai 2018) Ediția  a II-a

  Rezultatele Concursului național de traduceri literare și de specialitate 2017

  Simpozionul naţional studenţesc Beyond Language (27 aprilie 2017)

  Rezultatele etapei locale a concursului de traduceri pentru studenţi MOT-À-MONDE, 5 aprilie 2017

  The Ninth Student Competition - American Studies - 11 May, 2017

   Seria de întâlniri ale Cercului studențesc de lingvistică: Introducere în lingvistica computațională, Despre similaritatea limbilor naturale

    Concurs de creaţie literară dedicat elevilor de liceu şi studenților din judeţul Dolj (1-8 martie 2017)

    Concurs de traducere dedicat zilei latinităţii (15 mai 2017)

    Premii obținute de studenții Facultății de Litere în anul 2016

    Premii obținute de studenții Facultății de Litere în perioada 1 ianuarie – 25 mai 2014

    The Fifth Student Competition American Studies - Craiova, 08 May - 25 June, 2013

    The Fourth Student Competition American Studies - Craiova, 30 May - 06 June, 2012

   Journée Internationale de réflexion consacrée à l’initiation à la recherche - IVe édition, Craiova - le 22 mars 2011, Section : Jeunes chercheurs, Appel à contributions. La jeunesse francophone. Discours, textes, contextes culturels en dialogue. Jeunes chercheurs (formation en cours) - Fiche du participant http://www.wix.com/universitatesiur/jir_2011http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/agenda-regional/

    Stage de formation initiale pour les enseignants et les futurs enseignants de français : Utilisation du texte littéraire en classe de FLE, écueils, techniques et approches - du 3 au 8 mai 2010

    Programme de cooperation internationale dans le domaine de l’enseignement du Fle. Stage de formation initiale - du 4 au 26 mai 2010

CERCURI STUDENȚEȘTI

    Équipe estudiantine de recherche - Coordinateur: Cecilia Condei