Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Oferta educaţională - Studii universitare de licenţă – programe de studii

 

Specializări:

Domeniul de licenţă: Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – limba și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) - Plan de învățământ
Limba şi literatura română - limba și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) ID/IF - Plan de învățământ
Limba şi literatura română - limba și literatura latină - Plan de învățământ
Limba şi literatura engleză -  limba și literatura modernă (franceză, italiană, germană, spaniolă) - Plan de învățământ
Limba şi literatura franceză - limba și literatura modernă (engleză, italiană, germană, spaniolă) - Plan de învățământ
Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) la Drobeta Turnu Severin - Plan de învățământ
Program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini - Plan de învățământ

Limba şi literatura română - Oferta educaţională
Limba şi literatura latină - Oferta educaţională
Limba şi literatura engleză - Oferta educaţională
Limba şi literatura franceză - Oferta educaţională
Limba şi literatura spaniolă - Oferta educaţională
Limba şi literatura italiană - Oferta educaţională
Limba şi literatura germană - Oferta educaţională
Limba şi literatura engleză – o limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) la Drobeta Turnu Severin - Oferta educatională
Limba şi literatura franceză – o limbă şi literatură modernă (engleză, germană, spaniolă, italiană) la Drobeta Turnu Severin - Oferta educatională

Educație fizică (pentru toate specializările Domeniului limbă și literatură)

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - învăţământ  ZI - Oferta educaţională - Plan de învățământ 
 

Educație fizică

Domeniul de licenţă: Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (limba franceză şi limba engleză) - învăţământ  ZI - Oferta educatională - Plan de învățământ 

Educație fizică

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice - învăţământ  ZI - Oferta educatională - Plan de învățământ 
Jurnalism - învăţământ  ZI - Oferta educatională - Plan de învățământ 

Educație fizică

Domeniul de licenţă: Muzică

Muzică - învăţământ  ZI - Oferta educatională - Plan de învățământ  - Educație fizică
Interpretare muzicală - Canto - învăţământ  ZI - Oferta educatională - Plan de învățământ  - Educație fizică
Interpretare muzicală - Instrumente - învăţământ  ZI - Oferta educatională - Plan de învățământ  - Educație fizică

Domeniul de licenţă: Teatru

Artele spectacolului: Actorie - învăţământ  ZI - Oferta educatională - Plan de învățământ  - Educație fizică
Cinematografie, fotografie, media - învăţământ  ZI - Oferta educatională - Plan de învățământ  - Educație fizică