Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Finalizare studii (Iulie 2022)

Finalizare studii

Iulie 2022

 

Lucrările de licență/disertație/absolvire vor fi încărcate pe platforma Evidența Studenților până pe 5 iunie 2022. Profesorul coordonator va valida forma finală a lucrării până la data de 15 iunie 2022 și îi va transmite studentului fișa de recenzare semnată și scanată până la data de 20 iunie 2022.

Un set de subiecte model pentru fiecare program de studii va fi postat pe site-ul facultății cu cel puțin 12 zile înainte de data examenului.

Examenul se va desfășura oral cu prezență fizică. Sălile vor fi anunțate cu maximum 3 zile înainte de susținere.

 

Înscrierea la examenul de finalizare studii

Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație/absolvire absolvenții vor trimite electronic în perioada 21-23 iunie 2022, pe adresa de e-mail a secretariatului Facultății de Litere (secretariat.litere@ucv.ro) următoarele documente, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF:

Acestea vor fi denumite astfel:

Nume Prenume_Cerere_ acronim program de studiu;

Nume Prenume_Lucrare_ acronim program de studiu;

Nume Prenume_Fisa de recenzare_acronim program de studiu

(de exemplu: Popescu Andreea_Cerere_LLR).

Acronimul programului de studii se găsește în tabelul de mai jos.

Lucrările vor fi depuse la secretariat în format fizic, însoțite de referat, la ridicarea adeverenței de absolvire și a dosarului personal.

 

Calendarul desfășurării examenului de finalizare studii:

LICENȚĂ

Program de studii

Acronim program de studiu

Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Susţinerea lucrării de licenţă

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)    

LLR

5 – 6 iulie

 

7 – 8 iulie

 

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)    ID 

LLD

5 – 6 iulie

 

7 – 8 iulie

 

Limba și literatura română - Limba şi literatura latină    

LLL

5 – 6 iulie

 

7 – 8 iulie

 

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)

LLS

4 iulie

7 iulie

O limbă şi literatură modernă A (engleză)

- O limbă și literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină     

LLE

5-6 iulie

 

7-8 iulie

O limbăşi literatură modernă A (franceză)              

- O limbă și literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină     

LLF

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) 

LLT

5 iulie

6 iulie

Comunicare şi relaţii publice 

LLC

5 iulie

6 iulie

Jurnalism     

LLJ

5 iulie

6 iulie

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

PIPC

4 iulie

6 iulie

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Drobeta-Turnu Severin  

PIPS

4 iulie

6 iulie

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Târgu Jiu

-

7 iulie

8 iulie

Muzică      

LLM

5 iulie

6 iulie

Interpretare muzicală-canto  

LLV

Interpretare muzicală-instrumente

LLI

Artele spectacolului (actorie)

LLA

5 iulie

6 iulie

Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

LRP

5 iulie

-

 

MASTERAT

Program de studii

Acronim

Susținerea disertației

Studii de limba şi literatura română

LSR

7 iulie

Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane

LMY

7 iulie

Perspective lingvistice şi literare în spaţiul francofon 

LMS

7 iulie

Traducere şi terminologii în context european (engleză, franceză/ germană)

LTT

7 iulie

Paradigme ale comunicării interculturale

LMP

7 iulie

Management educaţional

LMM

5 iulie

Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei (la  Drobeta-Turnu Severin)

LMD

6 iulie

Master didactic în Biologie

Master didactic în Calculatoare și Tehnologia Informației

Master didactic în Chimie

Master didactic în Informatică

LMDB

LMDT

 

LMDC

LMDI

5 iulie

Arta actorului

LMN

7 iulie

Management și antreprenoriat cultural

LMB

7 iulie

Artă muzicală românească contemporană

LMC

7 iulie

 

CONVERSIE

Program de studii

Acronim

Susținerea lucrării de absolvire

Conversie în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar      

CPIP

7-8 iulie

Conversie în limba și literatura engleză

CLLE

7 iulie

 

Contact

Telefon:  0251414468

Email:  secretariat.litere@ucv.ro