Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Finalizare studii 2020 online

Finalizare studii

Iulie 2020

 

Lucrările de licență/disertație/absolvire vor fi încărcate pe platforma Evidența Studenților până pe 29 mai 2020. Profesorul coordonator va valida forma finală a lucrării până la data de 5 iunie 2020 și îi va transmite studentului fișa de recenzare semnată și scanată pana la data de 15 iunie 2020.

Un set de subiecte model pentru fiecare program de studii vor fi postate pe site-ul facultății cu cel puțin 12 zile înainte de data examenului.

Examenul se va desfășura online și se vor folosi conturile instituționale.

 

Înscrierea la examenul de finalizare studii

Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație/absolvire absolvenții vor trimite electronic în perioada 16-18 iunie 2020, pe adresa de e-mail a secretariatului Facultății de Litere (secretariat.litere@ucv.ro) următoarele documente, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF:

Acestea vor fi denumite astfel:

Nume Prenume_Cerere_ acronim program de studiu;

Nume Prenume_Lucrare_ acronim program de studiu;

Nume Prenume_Fisa de recenzare_acronim program de studiu

(de exemplu: Popescu Andreea_Cerere_LLR).

 

Calendarul desfășurării examenului de finalizare studii:

LICENȚĂ

Program de studii

Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Susţinerea lucrării de licenţă

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)    

Acronim LLR

30 iunie (română - franceză, italiană, germană, spaniolă)

1 iulie (română -  engleză)

2 iulie (română - franceză, italiană, germană, spaniolă)

3 iulie (română -  engleză)

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)    ID 

Acronim LLD

30 iunie (română - franceză, italiană, germană, spaniolă)

1 iulie (română -  engleză)

2 iulie (română - franceză, italiană, germană, spaniolă)

3 iulie (română -  engleză)

Limba și literatura română - Limba şi literatura latină    

Acronim LLL

30 iunie – 1 iulie

2 – 3 iulie

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)

Acronim LLS

30 iunie

1 iulie

O limbă şi literatură modernă A (engleză)

- O limbă și literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină     

Acronim LLE

30 iunie

2 iulie

O limbăşi literatură modernă A (franceză)              

- O limbă și literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină     

Acronim LLF

30 iunie

2 iulie

Traducere şi interpretare (engleză, franceză)  

Acronim LLT    

1 iulie

3 iulie

Comunicare şi relaţii publice 

 Acronim LLC

30 iunie

1 iulie

Jurnalism     

Acronim LLJ

30 iunie

1 iulie

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Acronim PIPC                                

29 iunie (PIPP Craiova)

30 iunie (PIPP Târgu Jiu)

1iulie (PIPP Craiova)

2 iulie (PIPP Târgu Jiu)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Drobeta-Turnu Severin  

Acronim PIPS

29 iunie

30 iunie

Muzică      

Acronim LLM

30 iunie

1 iulie

Interpretare muzicală-canto   

Acronim LLV

30 iunie

1 iulie

Interpretare muzicală-instrumente

Acronim LLI

30 iunie

1 iulie

Artele spectacolului (actorie)

Acronim LLA

30 iunie

1 iulie

Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

Acronim LRP

30 iunie

-

 

MASTERAT

Program de studii

Susținerea disertației

Studii de limba şi literatura română

Acronim LSR

29 iunie

Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane

Acronim LMY

29 iunie

Limbă franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon Acronim LMS

29 iunie

Traducere şi terminologii în context european (engleză, franceză, germană)

Acronim LTT

29 iunie

Paradigme ale comunicării organizaţionale

Acronim LMP

29 iunie

Management educaţional

Acronim LMM

3 iulie

Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei (la  Drobeta-Turnu Severin)

LMD

1 iulie

Arta actorului

Acronim LMN

29 iunie

Artă muzicală românească contemporană

Acronim LMC

29 iunie

 

CONVERSIE

Program de studii

Susținerea lucrării de absolvire

Conversie în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar      

Acronim CPIP                         

3 iulie

Conversie în limba și literatura engleză

Acronim CLLE

3 iulie

 

Contact

Telefon:  0251414468

Email:  secretariat.litere@ucv.ro