Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Comunicat de presă CIC2020 online

 

Facultatea de Litere organizează, în 16 şi 17 octombrie 2020, a treisprezecea ediţie a conferinţei internaţionale COMPARATIVISM, IDENTITY, COMMUNICATION (CIC2020); lucrările se vor desfăşura online, pe Google Meet.

Conferinţele în plen vor fi susţinute de Prof. Brian Michael Goss, University of Illinois at Urbana, Department of Communication Saint Louis University—Madrid, de Prof. Péter Gaál-Szabó, Debrecen Reformed Theological University, Hungary, Prof. Andrea Csillag, Debrecen Reformed Theological University, Hungary şi, respectiv, de Prof. Cristiana Nicola Teodorescu și drd. Anca Gabriela Nicolae (Mic), Universitatea din Craiova. Pe lângă cercetătorii români, doctori şi doctoranzi de la universităţile din Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Pitești, Suceava, Timişoara, va participa și o colegă din Rusia.

În timp, acest eveniment ştiinţific s-a consolidat şi a crescut valoric. Finalitatea conferinţei rezidă în crearea cadrului intelectual propice abordării interdisciplinare, dialogice a identităţii și a comunicării, concepte centrale pentru epoca postmodernă, reliefate prin metoda comparativă, la nivel lingvistic, discursiv şi cultural. În al doilea rând, ne adresăm doctoranzilor, pe care îi iniţiem în cercetarea şi în scrierea academică. În al treilea rând, conferinţa vizează accesul cercetătorilor români la edituri prestigioase din țară și din străinătate. La această ediţie vor fi lansate volumele: Emilia Parpală, Carmen Popescu (eds.), Identity and Difference. Contributions from the Field of Humanities, Editura Universitaria, Craiova, 2020 și Emilia Parpală, Carmen Popescu (editori), Polifonii discursive: identități literare și comunicaționale, Editura Universitaria, Craiova, 2020.

Iniţiatoarea, coordonatoarea conferinţei şi editoarea majorităţii volumelor este Profesor Emerit Emilia Parpală Afana. Restrâns, dar eficient, comitetul de organizare este format din: lect. dr. Carmen Popescu, conf. dr. Alina Ţenescu, lect. dr. Aurelia Florea; dr. Marinică Tiberiu Șchiopu, drd. Mioara Draguț (Iana), drd. Carmen Fecioru (Mihai), drd. Mădălina Sandu Lixăndroiu și drd. Violeta Costea Moț. Conferinţa beneficiază de sprijinul instituţional al Universităţii din Craiova.