Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Colaborări cu mediul socio-economic și cultural

 

* Convenţii de cooperare / contracte / programe de practică / internship (pdf).

* Chestionare evaluare stagii de practică – studenţi:

  • Chestionar - inainte de stagiu (pdf).
  • Chestionar - la finalizarea stagiului (pdf).