Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

CENTRUL DE CERCETARE (TradComTerm)

Centrul de cercetare TradComTerm reunește două centre anterioare de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere: Centrul de cercetare în domeniul traducerii şi terminologiei (CTT) şi Centrul de cercetare în onomastică şi lexicologie (CCOL).

Centrul de cercetare în domeniul traducerii şi terminologiei a fost înfiinţat în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova, în anul 1999, cu scopul de a coordona, unifica şi centraliza activitatea de excelenţă ştiinţifică traductologică şi terminologică la nivelul Facultăţii şi Universităţii. În perioada 1999 – 2005 a fost recunoscut CNCS, între anii 2005 – 2014 a fost recunoscut la nivelul Senatului UCv.

De-a lungul activității sale, centrul a evoluat în mod continuu, răspunzând atât intereselor de cercetare și doleanțelor manifestate de membrii săi, cât și, mai ales, progreselor comunității academice și nevoilor conștientizate la nivelul studenților, ca principali beneficiari ai activității cadrelor didactice. Astfel, Centrul de cercetare în domeniul traducerii şi terminologiei a organizat seminare de formare în domeniul traducerii specializate, al programelor de traducere asistată, video conferințe, internship-uri și stagii de practică.

Centrul de cercetare în onomastică şi lexicologie și-a propus, încă de la înființarea sa în anul 2008, să asigure un cadru organizat pentru cercetarea ştiinţifică, să stimuleze performanţa în onomastică, lexicologie, semantică, terminologie, lexicografie, să formeze echipe competitive de cercetători şi să permită schimbul de informaţii cu specialişti din ţară şi din străinătate. În perioada 2008 – 2014, centrul a funcţionat în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova (sala 310). Din anul 2011, centrul este recunoscut la nivelul Senatului UCv.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Concentrarea și cristalizarea acestor doi poli de excelență științifică într-o structură unitară asigură o convergență accentuată a eforturilor de documentare, cercetare şi aprofundare ale specialiştilor în acest domeniu și, deopotrivă, valorifică, încurajează şi potenţează competenţele şi rezultatele demersului intelectual al membrilor săi, propunând o gamă variată de proiecte şi activităţi.

Centrul îşi asumă misiunea de a stimula şi perfecţiona cercetările în domenii precum traducerea, terminologia, onomastica, lexicologia, comunicarea și domenii conexe, precum şi un angajament necondiţionat faţă de exigenţele şi rigorile ştiinţifice, susţinut de metode şi proceduri adecvate de asigurare a calităţii.

În ultimele decenii, rolul universităților s-a deplasat de la orientarea tradițională către educație și cercetare, înspre o participare tot mai activă în dezvoltarea regională. În acest sens, canalizarea eforturilor de cercetare științifică în direcția viței de vie și a vinului, ca prioritate importantă pentru strategia de dezvoltare regională a Olteniei, constituie o opțiune viabilă și justificată, care va genera, în mod indubitabil, rezultate valoroase pentru comunitatea academică și pentru societate în ansamblul său.

Activitățile Centrului de cercetare TradComTerm au vizat acest fertil și ofertant domeniu al viei și vinului încă de la începutul anului 2013, când au fost organizate o serie de ateliere de formare și video conferințe cu specialiști de la Universitatea din Bourgogne, Dijon, privind limbajul viticulturii, vinificației și degustării.  

Contact: tradcomterm@gmail.com